PLÜTON KOVA BURCUNDA

PLÜTON KOVA TRANSİTİ

21 Ocakta Plüton Kova burcuna geçiş yapacak ve bu transit 2044 yılına kadar devam edecek.
2 Eylül – 19 Kasım arası Plüton Oğlağa tekrar geçiş yapacak ve sonrasında ortalama 20 yıl bu alanda kalacak.

Astrolojide Plüton bizlerin en derin dönüşümler yaşayacağı alanı işaret eder. Krizler, korkular, karmaşa, takıntı, tutku, manipülasyon gibi birçok duygu ile karşı karşıya kalır, deneyimlediğimiz acı duygusu ile yenilik enerjisi başlatırız. Transformasyondur, eski haline benzemeyen bir değişimdir.

2008 yılından buyana Plüton Oğlakta transit etti. Oğlak olan evlerinizde köklü değişimler yaşandı. Neler yaşadınız, neler deneyimlediniz ?

PLUTON KOVA TRANSİTİ

Kova burundaki transiti ile teknoloji, matematik, mühendislik, uzay, astroloji ve astronomi alanında çeşitli köklü değişimlerle karşılaşmak mümkün. Teknolojik devrim diyebiliriz. Hayatta özgürlüğümüzü ve bireyselliğimizi ilan ettiğimiz alanlarda, bir otoriter güç ile karşılaşabiliriz. Güçlü fikirlerle güçlü projeler ortaya konulduğuna şahitlik edebiliriz. Evrensel boyutta insanlık adına büyük ve derin çalışmalar gerçekleşebilir. Genel geçer sistemlere başkaldıran fikirsel devrimlerle karşılaşabiliriz. Uzay ve uçak teknolojisinde çığır açan pek çok icat ve çalışma geliştirilebilir. Bilim ve akademik çalışmalara dair ezberler bozulabilir.Plüton Kova döneminde birlik bilinci ile hareket etmek önceliğimiz olmalıdır

Doğum haritanızın Kova olan evlerinde Plüton geçiş yapacak

Plüton transiti önemli bir geçiş olduğu için size olan etkilerini daha iyi anlamak için doğum haritası danışmanlığı alabilirsiniz.

 

248 yıl sonra tekrar Pluto Kova burcunda
Astroloji istatistiki bilgiden yararlardır. Geçmiş dönemlerde Pluto Kova transitlerinde yaşanan önemli olaylardan yola çıkarak gelecek öngörüleri yaparız.
Bu gönderide geçmiş dönem Pluton Kova transitlerinde neler yaşanmış sizlere aktarıyorum

Pluton Kova döneminde dünya düzeni tamamen değişir. 2043 yalına kadar büyük değişimlerden geçerken, büyük köklü konuların olmasına şahitlik yapacağız.

GEÇMİŞEKİ PLÜTON KOVA TRANSİTLERİ

305 – 330 YILLARI
Dinle alakalı reformlar, ayaklanmalar görüldü. Hint kültüründe genişlemeler gözlendi. İmparator Konstantin diğer pek çok dinle birlikte Hristiyanlığa da yasal statü kazandıran Milano Fermanı’nı yürürlüğe soktu.

550 -575 YILLARI
Hz. Muhammed doğdu ve yeni bir dinin kabulü gerçekleşti. Dönemin büyük devletlerinden Roma’da hukuksal düzenlemeler geldi.

795 – 819 YILLARI
Dönemin merkez noktası kabul edilen Yunan, Roma ve Arap şehirlerinde kültürel alanda genişlemeler görüldü. Araştırma ve ilim evleri kuruldu.

1041 – 1063 YILLARI
Selçuklu devleti büyük bir güce ve üne kavuştu. Bağdat fethedildi.

1286 – 1308 YILLARI
Konfederasyonlar kuruldu, evrensel çalışmalar yapıldı. İsviçre ve Osmanlı kuruldu. Savaş ve savunma alanında barut ve topla alakalı icatlar gelişti.

1532 – 1553 YILLARI
Osmanlı devleti Sultan Süleyman ile en görkemli zamanlarını yaşadı. İngiltere’de dinle ilgili reformlar gelişti. Rusya’ya Çarlık sistemi geldi. Kopernik gün merkezliliği 1543 yılında yayımlanan bir astronomik modeldir. Bu modele göre Güneş, evrenin merkezinde hareketsiz olarak konumlandırılmıştır

1777 – 1798 YILLARI
Nil Savaşı yaşandı. Polonya işgal edildi. Fransız Devrimi, Fransa’daki mutlak monarşinin devrilip yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur.

Amerikan Devrimi, 1775 – 1783 yılları arasında Büyük Britanya ve Kuzey Amerika’daki 13 koloni arasında geçen bağımsızlık mücadelesidir. Bu mücadelenin sonucunda Amerika Birleşik Devletleri kurulmuştur ve devletin ilk başkanı George Washinghton olmuştur.

Size olan etkisini burcunuz ve yükselen burcunuza göre okuyunuz.

 

PLUTON KOVA BURCUNDA

KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇ OLANLAR

Plüton on birinci evden geçerken odağınızda sosyal meseleler ve arkadaş grupları olacaktır. Gerçekleştirmek istedikleri ve planlarında derinlikler görülecektir. Arkadaşlarına karşı her zamankinden daha ciddi veya soğuk yaklaşımlarda bulunabilir hatta yalnızlığı arzulayabilir. Romantik ilişkilerde veya çocuklarıyla alakalı derin dönüşümlerden geçeceği bir evre olabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle sert bir etkileşimdeyse gruplar içinde baskı görüp zorlu bir süreç yaşayabilir. Eğer haritada olumlu etkileşimler varsa kişi toplumsal konularda etkili konumlara gelip projelerde güçlü bir rol üstlenebilir. Bu dönem farklı görüşlere veya arkadaşlıklara açık olması fayda sağlayacaktır.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA OLANLAR

Plüton onuncu ev transiti daha önce olmadığınız kadar mücadele ve çaba göstermesine neden olacaktır. Odağında iş hayatı ve mesleki konular yer alacaktır. Toplum önünde edindiği saygınlığı korumak adına arzulu veya hırslı davranışlar sergileyebilir. Hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha yıkıcı davranabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle olumlu bir konumdaysa güçlü otoriter figürler ile iş birliği içinde kariyerinde önemli başarılara imza atabilir aynı zamanda etkili pozisyonlar alabilir. Fakat olumsuz bir etkileşim söz konusu olduğunda itibar ya da iş kaybı gibi yıkıcı durumlarla karşılaşabilir. Kişinin mesleki alanda farklı alanlara açık olması olası değişimlerin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Kendini tüm varlığı ve yetenekleriyle ortaya koyarak hedeflerine ulaşmak için azimle devam etmesi gerekir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER OLANLAR
Plüton dokuzuncu evden geçerken odağınızda inançları ve eğitimle alakalı konular olacaktır. Bu süreçte fikirlerini ve dünya görüşünü sorgulayarak özellikle zihinsel açıdan derinleşebilir. Hayata bakış açısı her zamankinden daha katı olabilir. Kişi soyut astroloji, felsefe veya dinle alakalı alanlarda derinleşip fikirsel olarak değişimlerden geçebilir. Eğer haritadaki diğer gezegenlerle olumlu açılar varsa yurt dışı ile bağlantılı işlerde, seyahatler veya akademik alanda etkili bir pozisyona gelebilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle olumsuz etkiler altındaysa hukuki alanda, kardeşleri ya da yakın çevresiyle alakalı yoğun güç çekişmelerinin olduğu zorlu bir dönemden geçebilir. Bu dönemde kalıplaşmış düşüncelerinde ısrarcı olamaması, inançlara ya da farklı görüşlere açık olması yaşanacak dönüşümlerden fayda getirecektir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ OLANLAR

Plüton sekizinci evden geçerken başkalarının finansal kaynaklarıyla alakalı yoğun bir gündemin içinden geçebilir. Dönüşümler en derinlerde hissedilir ve geri dönüşü olmayacak biçimde gerçekleşir. Gelir gider dengesinin değiştiği ve gizemli konuların her zamankinden daha fazla gündemde olacağı bir dönemdir. Bu dönem maddi ve ruhsal olarak güçlü olma arzusu ile aşırı hırs yapabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle olumlu bir konum içindeyse eşinin ya da başkalarının kaynakları konusunda güçlenir ve maddi olarak yapılanır. Fakat haritada olumsuz bir yerleşim söz konusuysa kayıplar vererek özellikle maddi açıdan hasarlar alabilir. Bu dönemde kendi maddi ve manevi değerleri hakkında yüzleşmelere açık olmanız, aynı zamanda da borç ya da kredi gibi finansal konularda temkinli yaklaşmanız fayda sağlayacaktır.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN OLANLAR

Plüton yedinci ev transiti köşe evden yaşayacağı için hayatınızdada değişim kaçınılmaz bir hale gelecektir. Bu transit etkisi özellikle evlilik ve ilişkiler alanında hissedilecektir. Hukuki alanda güç çekişmeleri yaşayabilir. Eş veya ortaklar aracılığı ile yaşadığı problemler kişinin derin dönüşümlerden geçişine neden olabilir. Eğer haritada diğer gezegenlerle olumlu etkileşimler kurmuşsa yaşamına güçlü ortaklıklar ve ilişkiler çekebilir. Bu ilişkiler aracılığı ile başarıya erişebilir. Eğer transit Plüton haritanın diğer gezegenleriyle sert açılar altındaysa evliliğinde zorlu süreçlerden geçerek, ikili ilişiklerinde kopmalar yaşayabilir. Transit sürecinde ilişkiler alanında bakış açısını değiştirmeye gönüllü olmasında fayda vardır.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK OLANLAR

Plüton altıncı ev transiti çalışma koşulları ve iş hayatı ile ilgili derin dönüşümlerden geçeceği gündemler getirecektir. Bu süreçte günlük yaşamı ve çalıştığı kişilerle kurduğu ilişkiler her zamankinden daha fazla odağında olacaktır. Çalışma ortamında her zamankinden hırslı ve mücadeleci bir tutum geliştirebilir. Başkalarına hizmet vermek konusunda aşırıya kaçabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlere olumlu acılar yapıyorsa günlük yaşamında ya da iş koşullarında kalıcı ve güçlendirici etkilere neden olabilir. Eğer olumsuz etkilere neden oluyorsa sağlıkla ilgili özellikle psikolojik açıdan zor zamanlardan geçebilir. Bu dömem iş hayatında ve günlük alışkanlıklarında değişime yer açması transit etkilerinin zorluklarını yumuşatacaktır.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ OLANLAR

Plüton beşinci ev transiti ile kişinin çok güçleneceği sağlamlaşacağı bir dönem başlar. Kişisel yaşamı veya çocuklarının yaşamı yeniden yapılanacaktır. Karşı cinsle kurduğu romantik ilişkiler aracılığı ile bir takım krizler gündeme gelebilir. Bunun sonucunda tutku, cinsellik ve aşk gibi kavramlara dair bakış açsını keskin biçimde değiştirecek bir dönüşüm yaşar. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlere olumlu etkiler yapıyorsa hayatına güçlü ve karizmatik partnerler girebilir. Eğer haritada olumsuz etkilere neden oluyorsa kişi çocukları, cinsel hayatı ya da sosyal çevresiyle alakalı zorlu koşullardan geçebilir. Bu dönem aşk ve çocuklarla alakalı kalıplaşmış fikirlerini geride bırakmaya gönüllü olması yaşayacağı dönüşümler için kolaylık sağlayacaktır

AKREP YÜKSELEN AKREP OLANLAR

Plüton dördüncü ev transitinde kişi yaşamını oluşturan temel konularda derinden alacağı etkilere maruz kalacaktır. Aile bireyleri ve onlarla kurduğu ilişkileri derinleştirirken evle alakalı konularda baskı hissedebileceği gündemler doğurabilir. Yaşamı için köklü değişimler sonucunda yeniliklere adım attığı bir dönem olabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle olumlu etkiler altındaysa kişi aile içinde ya da gayrimenkul alanında güçlü ve etkili hale gelebilir. Eğer haritada transit Plüton’un diğer gezegenlere olumsuz etkileri varsa kişi kariyer alanında yıkıcı etkilere maruz kalabilir. İç dünyasında yoğun bir baskı hissedebilir. Kişinin bu transit sürecinde geçmişi geride bırakarak geleceğe yönelik yapıcı yaklaşımlar geliştirmesi fayda sağlayacaktır.

YAY VE YÜKSELEN YAY OLANLAR

Plüton üçüncü evden geçerken kişi zihinsel olarak derinliklere çekilir. Kişi yakın çevresinde kurduğu ilişkilerde ya da iletişiminde köklü değişimler yaşayacaktır. Eğitim ve yurt dışı konularına dair zorluklarla karşılaşabilir fakat yeniden yapılanma adına etkili olabilir. Seyahatler ve farklı kültürler kişinin yaşamında köklü değişimlere aracı olabilir. Eğer transit Plüton haritadaki gezegenlere olumsuz etkilerde bulunuyorsa kişi kardeşleri ile kopmalar yaşayabilir ya da fikirsel baskılara maruz kalabilir ve yıkıcı etkilere neden olabilir. Eğer olumlu açılar varsa eğitim ve iletişim alanında derinleşme ve etkili olma arzusu hissedebilir. Transit Plüton üçüncü evden geçerken kişinin kalıplaşmış fikir ve inançlarının süzgeçten geçirerek, çürümüş veya işlevselliğini yitirmiş olanları değiştirmeye gönüllü olması gerekir. Böylece yaşayacağı olası zihinsel dönüşümler yerini bulup hayatına derinden katkı sağlar.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK OLANLAR

Plüton ikinci ev transitindeyken kişi öz değeri ve sahip olduklarıyla alakalı yoğun gündemlerin içine çekilecek bunun sonucunda güçlü dönüşümler yaşayacaktır. Bu dönemde finansal kaynaklarını güçlendirmek arzusu ile her zamankinden daha fazla materyalist ya da tutucu yaklaşımlar geliştirebilir. Eğer Transit Plüton haritada başka gezegenlerle uyumlu etkileşimler içindeyse kişi kimi zaman üzerinde baskı hissetse de sahip oldukları konusunda güçlenecektir. Eğer zorlu açılar mevcutsa kişi parasal alanda kayıplar yaşayabilir. Maddi ve manevi kalıcı değerlerini gözden geçirerek yeniden yapılandırmaya açık olmak kişinin bu süreçten faydayla geçmesini kolaylaştıracaktır. Zorlu açılarda finansal kaynaklarını fazla risk almadan ya da aşırıya kaçmadan daha makul şekilde güçlendirmeye çalışmalıdır.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA OLANLAR

Plüton birinci evden geçerken kendinize dair ne varsa yeniden yapılandırmak isteyeceğiniz derin dönüşümlerden geçecektir. Adeta kendini yeniden doğuracağı bir süreçten geçer. Kendi gücünü ve karakterinin derinliklerini fark edeceği bir dönem olacaktır. Bunlar olurken de belki biraz yalnızlaşıp, kalabalıklardan uzak kendiyle kalmak durumunda kalabilir. Eğer haritada transit Plüton haritadaki gezegenlerle uyumlu açılar içindeyse kişinin fiziksel ve ruhsal açıdan dayanaklılığı artacaktır. Evliliğinde ve ilişkilerinde daha yoğun bir biçimde kendini gösterdiği bir zaman diliminin içinde olacaktır. Eğer sert açılar mevcutsa kişi sağlıkla ve ilişkilerle alakalı zorlanmalara maruz kalabilir. Plüton birinci ev transitlerinde benliğimizin derinliklerini fark etmek açısından faydalı olay döngülerinden geçecektir. Dolayısıyla kişiliğinin yapılanması adına vazgeçemediklerini gözden geçirip, bırakmaya gönüllü olarak değişime izin vermelidir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK OLANLAR

Plüton on ikinci evden geçerken dış dünyadan çekilip iç dünyasında derinleşme eğiliminde olacaktır. Bu durum kimi zaman kişiye güçlü hissettirirken kimi zaman psikolojik zorluklara neden olabilir. Kişinin kontrolü dışında gelişen durumlar veya gizli düşmanlıklarla alakalı yoğun gündemleri olabilir. Eğer transit Plüton haritada diğer gezegenlerle olumsuz bir etkileşim halindeyse kişi ruhsal olarak krizlerden geçebilir. Psikolojik veya fizyolojik hastalıklarla mücadele edebilir. Eğer olumlu bir konumdaysa kişi ruhsal olarak güçlü hissederek psikoloji alanda önemli gelişmeler kat edebilir. Bu süreçte bilinçaltında gizli kalmış konuları açığa çıkartmak ve yeniden yapılandırmakla alakalı gönüllü olması gerekir.