akrep-burcu-sabit-yildizlari

AKREP BURCU SABİT YILDIZLARI

 

Acrux (11 ̊ 11′ Akrep)

Acrux sabit yıldızı, Akrep burcunda Alpha Crux (Güney haçı) takımyıldızında bulunan Jüpiter doğasında lüks ve görkemi anlatan bir yıldızdır. Haç şeklinde olan Crux takımyıldızın içinde en parlak olandır.  Bu sabit yıldız etkisinde olan kişi maddeye maneviyattan daha fazla değer gösterecektir. Haritada bulunduğu alana göre sorumluluk ve görev bilinci verir. Karşılaştığı zorluklar karşısında sebatkâr bir yapı, araştırma güdüsü ve yaratıcılık kazandırır. Fizikselliğin ve fikirlerden yola çıkmayı anlatır. Astrolog, medyum, büyücü, okült çalışmalar yapanların haritalarında belirgindir. Güney yarım kürede doğanlarda daha etkili bir yıldızdır.

 

 • Güneş ile birlikte fikirlerle önderlik etme, liderlik vasfı ve
 • Ay ile birlikte duyguların yaşamda önemli rol oynadığı, kadın şifacılardan destek almak ve maddi konularda çalkantılar görülür
 • Merkür ile irtibatlarında fikirleri kolaylıkla uygulamaya dökebilme yeteneği, kurgulama, mühendislik ve gerçekçilik verir.
 • Venüs ile birlikte ilişkilerde tensellik önem kazanacaktır, maddi refah ve başarı sağayabilir.
 • Mars ile birlikte keskin zekâ, fikirlerin somutlaşması, düşüncelerini gerçekleştirme kabiliyeti ve birtakım zührevi rahatsızlıkları verir.
 • Jüpiter ile etkileşimi en güçlü ve derin olanıdır. Diğer yerleşimlere göre etkisi yoğun ve belirgin gözlemlenir. Haberdar olma ve fark etme becerisini artıracaktır. Hayatına istediğini çekme becerisi verecektir.
 • Satürn ile birlikte sebat, yüksek görev bilinci ve sorumluluk duygusu kazandırırken aşırı yük altında baskı getirebilir.
 • Uranüs ile birlikte geleceğe dair keskin öngörü yeteneği, modern hayat görüşü, sıra dışı olayları hayatına çekmeyi anlatır
 • Neptün güçlü sezgisel, medyumik yetenekler, sanatsal başarı ve doğaüstü olaylardan etki almayı anlatır. Mazlum ve mağdurlara dair hassasiyeti, kitlesel hareketleri anlatır.
 • Plüton ile beraber metafiziksel olaylara çekilerek dönüşmeyi, güçlü sezgiler, maddi başarı ve tutkuları gerçekleştirmek için gereken azmi sağlayacaktır.

 

Anahtar kelimeler: Güçlü fikirler, fiziksellik, maddiyatçılık, pratiklik, büyü, gizem, medyumluk, derin, ruhsallık, okült çalışmalarda başarı, fikirleri somutlaştırma, cisimleşmeyi, maddeye şekil vermeyi, aksiyon almak, sezgi, dini fayda,

Alphecca (12 ̊ 18′ Akrep)

Akrep burcunda Alpha Corona Borealis takımyıldızında bulunan sabit yıldız Venüs ve Merkür doğasını yansıtır. Haritasında belirgin biçimde görülen kişide algı yüksek ve zihin aktif olacaktır. İbranicede duvak ve taç anlamlarına gelen yıldız, bir kadın tacını anımsatan Corona Borealis takımyıldızının alt kısmında bulunan ikili bir yıldızdır. Bereketi, birliği, doğurganlığı ve verimi anlatır

 

 • Güneş ile birlikte başarı, talih ve şerefli bir karakter, makam sahibi olmayı anlatır.
 • Ay ile En iyi konumlarındandır, ilişkilerde çalkantılara neden olabilir. Onurlu, güçlü kadınlardan gelen şanslar.
 • Merkür ile kavuşumunda yakın çevreden gelen fırsatlar, güçlü veya sapkın fikirler, ticarette başarı aktif ve keskin zihin yapısı görülür.
 • Venüs ile kavuşumunda sanatsal beceriler ve özellikle maddi alanda çeşitli fırsatlar sunar.
 • Mars ile kavuşumunda, şanssızlık ya da şansını kendi yaratma, farklı cinsel eğilimler, cinayetler, ilişkiler alanında aksaklıklar ve zorlanmalar yaşanabilir.
 • Jüpiter ile irtibatlarında edebi ve bilimsel yetenek, itibar, sevgi dolu ve yüce gönüllü olmayı anlatır.
 • Satürn ile kavuşumunda kalıcı ilişkiler konusunda şans ve maddi gelirler konusunda yapıcı bir etki verecektir. Prestijli makam sahibi olmak, çalışma ile gelen terfii etmeyi anlatabilir.
 • Uranüs ile teknik ve mekanik alanda başarı ve yetenekleri, güçlü fikirleri anlatır.
 • Neptün ile kavuşumunda harita sahibi ilişkiler ve finansal konularda belirsizlikler veya kayıplar yaşayabilir. Gizemli konularda ilham sahibi olup bunu yazıya dökmekte başarılı olmayı, aynı zamanda adanmışlık, yüksek fedakârlık ve ani ölümler gözlemlenebilir. Edebi yetenekler, şairlik ve yazı yazma becerisi
 • Plüton ile birlikte bilgide derinleşme fakat tatminsizlik, karamsarlık, memnuniyetsizlik ve şanssızlık verebilir. Ödülün ardından gelen bedel olarak düşünülebilir.

 

Anahtar kelimeler: sevgiyle gelen başarı, şans, yükselme, bereket, doğurganlık, makam, mertebe, terfi, birlik, verim alma, kadim bilgi, derin bilgi, parlaklık, çocuklar yoluyla üzüntü

 

Zuben Elgenubi (15 ̊ 05′ Akrep)

Akrep burcunun Alpha Libra takımyıldızında bulunan Jüpiter ve Merkür doğasındaki yıldız genel olarak talihsizlik, suça eğilimli karakter yapısı ve kayıpları işaret eder. Bu yıldız için bireysel kazanımdan ziyade toplumsal konulara işaret eder. Reformlar, kitlesel hareketler, toplu yıkım veya katliamlarla ilgilidir. Bu yıldızın olumsuz etkileri özellikle gece doğumlularda görülür.

 

 • Güneş ile birlikte kötü sağlık, engellerle dol bir yaşam, acımasız liderler, hırslı ve şeytani bir karakter verebilir.
 • Ay ile kavuşumunda fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları, utanç, zihinsel problemler, hayal kırıklıkları sonucu depresif ruh halleri görülebilir.
 • Merkür ile kavuşumunda hırsızlık, hırs, entrikalar ve kurnaz bir karakterin göstergesi olabilir.
 • Venüs ile birlikte ilişkilerde entrikalar, ihanet, kötü evlilik, manipülatör eş, drama, tiyatro ve müzik sevgisi verebilir
 • Mars ile birlikte olumsuz etkiler daha belirgin olacaktır. Acı dolu yaşam, yaralanmalar ve kazalar, zorluklarla mücadele edebilme becerisi verecektir.
 • Jüpiter ile büyük kazalar, inancalarda reformlar, farklı görüşlerin kurbanı olma, adaletsizlik ve inançsızlık olarak düşünülür.
 • Satürn ile birlikte acımasızlık, kindarlık, zorba bir lider, sosyal inşa, toplumsal engelleri anlatır.
 • Uranüs ile birlikte anormal fikirler, ani ve acı yıkım, patlamalar, çeşitli cinsel yönelimler elektrik kazaları, depremler veya yıldırım çarpmalarını anlatır.
 • Neptün ile kavuşumunda, kitlesel sorunlara kurban olma, toplumdan soyutlanma ve intihar eğilimi görülecektir
 • Plüton ile kriminal vakalar, katliamlar, bulaşıcı hastalıklar, dönüşü olmayan ölümcül kazalar, ölümcül tutuklular, kimyasal patlamaları anlatır.

 

Anahtar kelimeler: Kayıp, hırsızlık, ihanet, istismar, zehirlenmek, acı, intikam, mutluluk, ölümünden sonraki ünlülük, intikam, karmik borçlar, büyük yıkımlar, sosyal reform, sosyal bilinç, kolektif, kötülük, şeytani, zehirli tutku, şiddet, hastalık, suç, suça meyil, talihsizlik, yoksulluk, suiistimal, depremler, yangınlar, zulüm, istismar

 

 

Zuben Elakrabi (15° 17’ Akrep)

Akrep burcunun Gama Libra takımyıldızında bulunur ve Satürn‐Mars karakterindedir. “Akrebin Makası” anlamına gelen geleneksel adı ‘Zuben-el-Akrab’a olarak ifade edilen kaynaklar vardır.

 

 • Yükselenle kavuşumda olduğunda ilişkilerde ve hayatla mücadele, dengeyi oluşturmakla ilgili konuları anlatır.
 • Güneş ile birlikte zorba bir lider, baskın karakter, parayla gelen gücü anlatır.
 • Ay ile birlikte aile içi eşitsizlikler, aileden gelen para gündemlerini anlatır.
 • Merkür ile etkileşimlerinde dürüstlük, eğitim,
 • Venüs ile birlikte adalet, ilişkiler ve finansal konularda eşitsizlikleri anlatabilir.
 • Mars ile kavuşumunda yasal zorluklar, para çıkışları, aşırılık, öfke ile ilgili olabilir.
 • Jüpiter ile etkileşiminde fanatizm, adalet, eğitim, hukuk konuları ve yasal yolla gelen kazanımları anlatır.
 • Satürn ile etkileşimlerinde tutuculuk ve bağnazlığı anlatır.
 • Uranüs ile kavuşumunda illegal konular, hukuksal reformlar, eşitlik ile ilgili konuları anlatır.
 • Neptün ile birlikte yasal yolsuzluklar, eğitim ve finansla ilgili eşitsizlik görülebilir.
 • Plüton ile birlikte maddi konularda zorluk, aşırılık, hukuki cezaları anlatır.

 

Anahtar kelimeler:   Eşitlik, doğruluk, dürüstlük, para ile ilgili işlerde yasal yoldan olumlu gelişmeler, hedefini bilen doğru eğitim, adaletsizlik, eşitsizlik, yasal zorluklar, aşın hiddet, tutuculuk, taraf tutma

 

Zuben Hakrabi (18° 46’ Akrep)

Akrep burcunun Libra takımyıldızında bulunur ve Mars‐Satürn karakterindedir.

 

 • Yükselenle kavuşumda ilişkilerde baskın karakter, zorlu yaşam şekli, yasaklı bir hayat düzeni, kuralcı kimliği işaret eder.
 • Güneş ile birlikte iktidar olma güdüsü, güç arzusu, hukuk insanı, yönetici karakteri anlatır.
 • Ay ile birlikte aile içi anlaşmazlıklar, engellenmeler ve hukuksal sorunları anlatır.
 • Merkür ile hukuksal konularda anlaşmazlıkları ifade edebilir.
 • Venüs ile birlikte ilişkilerde çatışmalardan sonra gelen dengesizlikleri anlatır.
 • Mars ile kavuşumunda hırs, öfke, zorbalıklar, yasal süreçlerde zorluk, yönetim sorunlarını anlatır.
 • Jüpiter ile etkileşimlerinde hukuki cezalar, yasalar, hukuksal işlemleri anlatır.
 • Satürn ile etkileşimlerinde ağır hukuksal sorumluluklar, zorluklar, dengesizlikler görülebilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda reformist hukuk düzeni, modern yasa düzenlemeleri, izinler, bireysellik sorunları görülebilir.
 • Neptün ile birlikte yasaklanmalar, aşk ve sanatla ilgili derin anlaşmazlıklar, dini yasakları anlatır.
 • Plüton ile birlikte güçlü bir adalet duygusunu, zorbalıkları, hapis ya da ağır cezaları anlatır.

 

 

Anahtar kelimeler: Hukuk, derin hukuki noktalar, izinler, cezalar ve yasaklar, anlaşmazlıklar ve iktidarda denge

 

 

Zuben Elschemali (19 ̊ 22′ Akrep)

Akrep burcunun Beta Libra takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Jüpiter doğasında parlak zekâ, onur ve akli dengesizliklerin işaretidir. Çıplak gözle görülebilen yeşil renkli bir yıldızdır. Cesur, mücadeleci gizli kahramanların yıldızıdır. Etkileşimde olduğu alanın en yüksek potansiyelini ortaya çıkartır.

 

 • Yükselenle kavuşumda onurlu bir yaşam, servet sahibi olma ve makam olarak yükselmeyi işaret eder.
 • Güneş ile birlikte yüksek idealler, seçkin, karizmatik ve cesur karakter yapısı kazandırır.
 • Ay ile birlikte alicenap anne veya kadın figürler, manevi yükseliş, derinlik ve ruhsal önderlik olarak düşünülebilir.
 • Merkür ile aklı sağlığında sorunlar veya konumuna göre yüksek zekâ, öğretmenlik, eğitim, iletişim ve ticaretten maddi faydalar sağlar.
 • Venüs ile birlikte onurlu bir ilişki, güçlü kadınlar, maddi refah ve tutkulu sanat anlayışı verebilir.
 • Mars ile kavuşumunda yüksek emeller, askeri başarı, spor başarı, etkili mevkiler, güçlü konuşma ve yazı yeteneği verecektir.
 • Jüpiter yetenekli yazar, felsefi, dini ve edebi alanda başarı ve makam, üst düzey çalışmaları işaret eder.
 • Satürn ile etkileşimlerinde manevi zorluk ve mücadele, üstünlük, toplum içinde görülen itibar, saygınlık, bilgelik verebilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda psişik yetenekler, mücadele gerektiren idealler, iyi geleceğin işareti olarak değerlendirilebilir.
 • Neptün ile birlikte su ile ilgili kazalara açıklık, gizli yazarlık ve sanatsal beceriler, psişik yetenekler verebilir.
 • Plüton ile birlikte simya ve kimyada başarı, araştırmacı zihin, derin bilgi, yüksek başarı hırsı, maddi güç, dayanıklılık ve kibir verebilir.

 

Anahtar kelimeler: iyi şans, yüksek hırs, fayda, onur, zenginlik, kalıcı mutluluk, fırtınalar, deniz kazası, onur, servet, varlık, başarı, asalet, karizma, ün, yardımseverlik, kahramanlık, gurur, eğitmenlik, derinlik, üstün görme, şevk, etik olmayan, dini sorunlar, manevi açıklar

Unukalhai (22 ̊ 05′ Akrep )

Akrep burcunun Alpha Serpens takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Satürn doğasındadır. Latince de Cor Serpentis yani ‘Yılanın kalbi’ anlamına gelen yıldız genellikle kazalar, başarıda düşüş ve ardından gelen yıkım, sahtekârlık ve romantik ilişkilerde sorunların ifadesidir.

 

 • Güneş talihsiz yaşam, ölümün etkisinde kalmak, kötü şöhret veya zorba karakter olarak görülebilir.
 • Ay ile birlikte karamsar kişilik, depresyon eğilimi, kötü ve zalim kadın karakterler
 • Merkür ile zehirli fikirler, fitne, zihinsel sorunlar, eğitimde ve ticarette engellenmeler veya büyük kayıplar.
 • Venüs ile kıskanç kadınlar, kavuşumunda maddi konularda ve ilişkilerde yaşanan kayıpları anlatır
 • Mars ile kazalar, açık yaralar, ateşli enfeksiyonlar, şiddet görme ya da şiddete eğilim olarak değerlendirilebilir.
 • Jüpiter ile birlikte adaletsizlik, kibir, maddi hasar, sürgün, ikiyüzlülük görülür.
 • Satürn ile birlikte zalimlik, kötü ölüm, gizli zihinsel ve ruhsal sorunları işaret eder.
 • Uranüs aniden gelen kalıcı ve geniş çaplı yıkımlar, delilik, kötünün saldırgan bir şekilde açığa çıkmasını ve uçak kazalarını anlatır.
 • Neptün ile kavuşumunda zehirlenmeler, gemi kazaları, boğulma tehlikesi, kötü çevre, ruhsal ve duygusal problemleri gösterir
 • Plüton ile birlikte zehirlenmeler, krizler, kimya, iltihaplı yaralar, kimyasal patlamalar, kazalar ve cerrahi operasyonları ifade eder.

 

Anahtar kelimeler: ahlaksızlık, kazalar, şiddet, zehir tehlikesi, talihsizlik, enfeksiyonlar, adaletsizlik, kural tanımazlık, taşkınlık, tehlike, mağdur edilmek, tacize uğramak, alternatif tıp, cinnet, kriz, sahtekârlık, kimyagerlik, eczacılık, ilaçlar,

 

Agena (23 ̊ 49′ Akrep)

Akrep burcunda Beta Centaurus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Venüs ve Jüpiter doğasındadır. Tolimanın ikiz yıldızıdır araştırma ve öğrenme ile ilişkilendirilmiştir. Etkisi belirgin veya görünür değildir.

 

 • Güneş ile kavuştuğunda geniş ve etkili sosyal çevre, başarı ve acelecilik verir
 • Ay ile kavuşumunda yüksek duygular, çalkantılı ilişkiler ve alaycılık görülebilir
 • Merkür ile kavuşumda olduğunda zihinsel ve entelektüel yetenekler kazandırırken eğitim gönüllüsü olmayı, öğrenme konusunda doyumsuzluğu ve bilgiye erişimin zorluğunu işaret edebilir.
 • Venüs ile kavuşumda olduğunda ilişkilerinde tutku, geniş dost ilişkileri, aldatılma veya ihanet olarak görülür.
 • Mars ile kavuşumunda şiddete eğilim, fiziksel dayanıklılık, etkili ve güçlü bir çevre sağlayacaktır.
 • Jüpiter ile kavuşumda olduğunda akademik alandaki fedakârlıklar, başarı, onur ve güç verebilir.
 • Satürn ile etkileşiminde düşünceli bir yapı, kalıcı ilişkiler ve ilişkilerle gelen fırsatlar yaşanabilir.
 • Uranüs ile kavuşumda olduğunda ilişkilerde bir anda kopmalar görülebilir ve ani gelişen olaylarla mal kaybı yaşanabilir.
 • Neptün ile kavuşumunda akademik ve hukuki alanda zarar, yaratıcılık, bağışıklık sistemi problemleri ve aşırı idealizm görülebilir.
 • Plüton ile birlikte derin araştırma güdüsü, derin bilgi, bilgiyle elen acı veya esaret ve huzursuzluğu anlatabilir.

 

Anahtar kelimeler:  dostluk, arıtma, ahlak, fiziksel dayanıklılık, mevki,  onur, öğrenme sancısı, bilmenin esareti, eğitmenlik, daimi öğrencilik, bilgiyle gelen hüzün,

 

Toliman (29 ̊ 29′ Akrep )

Akrep burcunun Alpha Centaurus takımyıldızında bulunan Venüs ve Jüpiter doğasındaki sabit yıldız spritüal konularda yetenekler, aykırı görüşler ile ilişkilendirilmiştir. Agena sabit yıldızının ikizi olan Toliman Güneş sistemimize en yakın yıldız olan Centaurus takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Genellikle bilgelik, öğrenme ve öğretmenlikle ilişkilendirilmiştir.

 

 • Güneş ile birlikte bilginin ışığında önderlik etme, öğretici otoriter figürler ve bilgiye adanmış bir yaşam olarak düşünülebilir.
 • Ay ile kavuşumunda aşırıya kaçan tutumlar ve bağımlı karakter yapısının göstergesidir.
 • Merkür ile tüccarlık, araştırmacı, iletişimde baskın yetenekler olarak görülebilir.
 • Venüs ile birlikte şans, eğitimde gelen fırsatlar, ilişkiler yoluyla gelişme, alicenap partnerle olarak görülebilir.
 • Mars ile birlikte eğitim için verilen mücadele, fiziksel dayanıklılık, askeri ve spor alanında akademik başarı verebilir.
 • Jüpiter felsefi ve dini konularda derinlik, kütüphaneler, öğrenim merkezleri, farklı kültürlere dair inanç ve dil bilgisini, keşif için yapılan yolculukları işaret eder.
 • Satürn ile birlikte acımasız ve sert bir öğretmen, ders niteliğindeki zorluklar, eğitimde engelleyici unsurları işaret eder.
 • Uranüs ile kavuşumunda kendini arayış, devrimci bilinç, bencillik, başkalarını sabote etme durumu ve hastalık sonucu ölüm görülecektir.
 • Neptün ile benlik sorunları, okült ve sanatsal konularda eğitmenlik ya da derin bilgelik olarak değerlendirilir.
 • Plüton başarılı fakat ketum öğretmen, kimyager, simyager, kadim ilimler, şifacı, doktor veya inatçılık olarak görülebilir.

 

Anahtar kelimeler: şehvet, skandal, tinsellik, eğitimci, öğrenim, bilgi, sert öğretmen, asalet, şeref, öğrenme kabiliyeti