MERKÜR KOÇ RETRO

ASTROLOJİDE EVLER NE ANLAMA GELİR?

Astroloji doğum haritaları 12 bölümden oluşur ve astrolojide bu bölümlere evler deriz. Astrolojide evler in anlamı, bu alana yerleşen burçlar ve gezegenlere göre yorumlanır ve şekillenir. Her burcun ve gezegenin şekline göre ayrı ayrı yorumlanır ve tanımlanır. Aşağıda sırası ile Astrolojide Evler ve şekillerine göre ayrı ayrı etkilerini bulabilirsiniz.

ASTROLOJİDE SIRASI İLE EVLER VE ETKİLERİ

BİRİNCİ EV – ASC ( Ascendat )

Astrolojide evler de başlangıç Birinci ev başlangıç noktasıdır. Doğum ve hayatla ilgilidir. ASC, bir haritada yaşam noktası olarak değerlendirilir ve yaşam enerjisini ifade eder. Kişinin vücudunun şeklini ve dış görünüşünü anlatır. Birinci ev; kişiliktir, mizaçtır, canlılıktır, sağlıktır. Yükselen burç, karakteristik özellikleri, nasıl bir kişiliğe sahip olunduğunu gösterir. Doğum anı yeni bir başlangıcı temsil ettiği için, kişinin hayatındaki tüm yeni başlangıçları ve bu başlangıçların koşullarını temsil eder. Yeni tanıştığımız insanlar üzerindeki ilk izlenimde birinci evin etkisi vardır. ASC ilk nefestir bu açıdan hayatın ilk yılları, yaşamın oluşumu ve yaşam süresi ile ilişkilidir.

İKİNCİ EV  

Maddeyle ilgili olan evdir. Kişinin sahip olduğu maddi değerleri gösterir. Bu ev parasal kazanımlar, harcamalar, maddi koşulların evidir. Cömertlik, cimrilik, gelir, gider, güvence arayışı, maddi kazançlar, taşınabilir mallar, bütçe, gelir elde etme şekli, maddi yatırımlar ikinci evin konusudur. Hayat tarzı, cemiyet, alışveriş (vermek – almak), servet ve geçim, birikimler, ticari konular zenginlik ya da fakirlik, kayıp ya da zarar, kar ya da kazanç ikinci ev konusudur. Aynı zamanda kişinin kendine verdiği değer, ses tonu, ses rengi, değer yargıları ikinci ev ile tespit edilir. Kişinin maddi açıdan ne kadar şanslı olduğu, maddi konulara ait tecrübeler, kişinin kendi maddi imkânları ile ilgili ipuçları verir.

ÜÇÜNCÜ EV  

Üçüncü ev iletişimin evidir. Genel zihin yapısını, el becerilerini, konuşma ve yazma biçimini, yakın çevreyi, akrabaları, sevilen kişileri, komşuları, kardeşleri ve ilköğrenim koşullarını gösterir. Üçüncü evin yöneticisi ve bulunduğu burç zihin kapasitesi, iletişimin ve konuşmanın şekli hakkında bilgi verir. Günlük trafikler, kısa seyahatler, yürüyüşler bu evle temsil edilir. Vücutta omuzlar, kollar eller ve parmaklar bu evle alakalıdır. Ayrıca arabalar, otobüsler, mesajlar, göçler, eşin akrabaları, mektuplar, dergiler, gazeteler, radyo, medya, öğrenme kapasitesi, bilgi, yazma, okuma, konuşma, misafirperverlik, dedikodular, haberciler, taşınmalar, yazışmalar, konulara dair kişinin düşünceleri üçüncü ev konularıdır.

DÖRDÜNCÜ EV  

Dördüncü ev kişinin ailesi, kökleri, evi, ev hayatı, gelenekleri ve atalarıdır. Konut, arsa gibi tüm taşınmaz mallar bu eve ait konulardır. Ebeveynlerimizden ikisini temsil etse de bu ev, bazı astrologlara göre babayı, bazı astrologlara göre anneyi temsil eder. Bilinçaltı konuları, çocukluk dönemine ait konular, ebeveynler, aileden gelen itibar, atalardan kalan her şey ve altyapısı, kalıtım yoluyla gelenler, eve dair her şey, atalarını ve daha eski atalarının genel yapısını, genetik hastalıklarını, bilinçaltının atalardan alınan kayıtlarını, aile travmalarını, geleneklere bakış açısını, iç huzurunu, yaşamının son dönemini nasıl geçireceğini gösterir. Aynı zamanda gayrimenkuller, hazineler, gömülü etrafı çevrili ve üzeri örtülü şeyler, toprak ve ziraatla ilgili işler bu evle alakalıdır. İkinci evde kişiye ait olanlar anlatılıyordu, dördüncü evde kişinin ait oldukları vardır.

BEŞİNCİ EV  

Kişinin kendisini gerçekleştirirken keyif aldığı, ortada ve tanınır olduğu, sahnede olduğu tüm alanları temsil eder. Çocuklar, çocukların durumu, sportif faaliyetler, yaratıcılık, eğlence, sanatsal çalışmalar, oyunlar, hobiler bu evle ilgilidir. Beşinci ev aynı zamanda riskli kazançların evidir. Beşinci ev, yaparken keyif alınan her şeyi anlatır. Gerçekleştirdiğinde övgü alınan eylemlerin tamamı beşinci evin konusudur. Bu evin önemli konularından biride çocuk sahibi olmak, hamilelerin durumu ve çocuk yetiştirme ile ilgilidir. Bir haritada kişinin aşk ilişkilerine ve aşka bakış açısı, nasıl bir âşık olduğu beşinci eve bakılarak değerlendirilir.

ALTINCI EV  

Sorumluluklar, çalışarak kazanılan beceriler ve gün içinde rutin olarak yapılan tüm faaliyetler altıncı ev konulardır. Keyifle değil de mecburi yapılan işleri anlatır. Hizmet verenler, yanımızda çalışan kişiler, kronik hastalıklar, stres ve sağlık problemlerinin içeriği, bedenin hangi noktasında tezahür ettiği ve sebepleri altıncı evin konusudur. Diyet, beslenme, hijyen de bu alanla ilgilidir. İş yeri, yoğun işler, detay gerektiren konular, iş edinme ve işsiz kalma gibi gündemler altıncı eve dâhildir. Kişinin başka insanlara verdiği hizmet yine bu evin konusudur. Evcil hayvanlar, küçükbaş hayvanlarla ilgili tüm meseleler beslediğimiz hayvanlar, temizlik, düzen altıncı ev konusudur.

YEDİNCİ EV

Ortaklıkları, eşi, vekâlet verilen kişileri, avukatları, hukuki gündemleri, anlaşmaları ve  açık düşmanları gösterir. Savaşları da barışları da yedinci ev temsil eder. Yazma ile ilgili konular üçüncü ev konusu olsa da yapılan yazılı anlaşmaların içeriği yedinci ev konusudur. Danışmalık ilişkileri ve ortaklılara dair gündemler bu evin konusudur. Birinci evde ki “Ben” kavramı, yedinci evde “Biz” kavramına dönüşür. Evlilik, evliliklerin doğası, evlilik sayısı, eşin fiziksel varlığına dair her şey, evliliğin içeriği, ilişkilere dair tüm sorular veya gündemler, uzun birliktelikler, kadınlarla kurulan ilişkiler, iş ortakları, rakipler ve rekabetler bu evin konusudur.

SEKİZİNCİ EV  

Sekizinci ev kayıpları, ölüme dair gündemleri, ölümden fayda görmeyi, vasiyetnameleri, hisseli paraları, başkalarının parasını (eşin parası, ortağın parası) temsil eder. İkinci ev kişinin ‘kendi parası’ ise sekizinci ev ‘başkasının parası’ olarak değerlendirilir. Sekizinci ev başkalarının sahip olduğu değerleri gösterir aynı zamanda vergiler, miras, nafaka, davalar sigortalarla ilgilidir. Güç savaşları, zayıflıklar, ayrılıklar, korku ve cinsellik bu evin konusudur. Fiziksel ölüm sekizinci ev konusu olduğu kadar aynı zamanda sekizinci ev dönüşümle alakalı olduğundan ruhsal ölüm ve yeniden doğuşu da bu ev anlatır. Kin, nefret, kıskançlık gibi negatif duyguları ifade eder. Bilinmeyen, gizemli, psikanaliz, okült konular ile birlikte cerrahi müdahaleler ve ameliyatların tamamı sekizinci ev konusudur.

DOKUZUNCU EV  

Dokuzuncu evin konuları eğitim, dini inançlar, uzak ve uzun seyahatler, yabancı kültürleri içerir. Kişiye adeta yaşam veren evdir. Bu evin haritadaki konumuna göre içerdiği konularda kişinin hayatında yayılma, genişleme, sentezleme vardır. Dokuzuncu evin haritadaki konumu kişinin dindar, fanatik, geniş fikirli olup olmadığını, hoşgörü düzeyini, adalet anlayışını gösterir. Dokuzuncu evle kişi yaşam felsefesini başkalarıyla paylaşır. Hayat görüşü, kanunlar yargıçlar, yeminler, felsefe, filozoflar bu evin konusudur. Dokuzuncu evde keşfetme heyecanı vardır. Sıra dışı inanışlar, ruhsal konularda danışmanlık, yabancı kişilerle ve ülkelerle bağlantı, ithalat, ihracat, uluslar, uzun yollar, profesörler, akademik alan yıldız ilmi ile uğraşanlar, rüyalar, ruhani kişiler, geleceği görme, astroloji bu evle ilgilidir.

ONUNCU EV  –  MC

Onuncu evin konuları meslek, kariyer ve iş alanlarıdır aynı zamanda da güç ve faaliyetle ilgilidir. Onuncu ev kişinin toplum içindeki yerini, statüsünü, işverenleri, devleti, otoriteleri, patronları, anne veya babayı temsil eder. Yükselme çabaları ve yaşam hedefleri onuncu evin kalitesiyle ilgilidir. Kariyer, sosyal statü, meslek, ün, başarılar, hedefler, başkalarının kişiyi hangi mevkide gördüğü konusu onuncu eve göre değerlendirilir. Kişinin yönetim kabiliyeti, mesleki becerileri, dünyada nasıl tanınmak istediği bu evin konularıdır. Amaçların geliştirilmesi, çabaların toplum önünde gerçekleşmesi için gerekli eylemleri anlatır. MC noktası harita sahibinin yaşam içinde en fazla neler yapabileceğini gösterir.

ON BİRİNCİ EV 

On birinci ev yaşamımızdaki sosyal grupları ve arkadaş gruplarını ifade eder. Bir haritada on birinci ev kişinin amaçlarını destekleyen çevreyi anlatır. Aynı zamanda bilimsel icatlar ve keşiflerle ilgilidir. Kulüpler, dernekler, ortak bir amaç için hareket eden gurupları ve meslektaşları temsil eder. Kitleleri nasıl harekete geçirebileceğiniz ve gruplar içinde nerede, hangi tutumda olduğunuz on birinci ev ile anlaşılır. Dostların sadakatsizliği veya sadakati, kişinin sosyal yaşamı ve sosyalleştikleri, istekler, umutlar, geleceğe yönelik planlar, projeler, fikirler ve idealler bu evin konularıdır. Arkadaşlardan alınan ve verilen öğütler, mesleki kazanç, işini destekleyen guruplar on birinci ev konusudur.

ON İKİNCİ EV 

On ikinci ev insanlığın tüm bilgisinin saklı olduğu kolektif bir alana işaret eder. Dolayısıyla net verilere ulaşılamayan, soyut ve bilinemeyen bir alandır. Hastaneler, hapishaneler, yas tutmak, suikast, sürgün, sırlar, rüyalar ve hayaller on ikinci ev ile ilgilidir. Hayırseverlik, yardım, feda etme, hayal kırıklıkları, yalnız kalma isteği, endişeler, kısıtlanmalar, hatalar, aldatıcı şeyler, gizli aktiviteler, gizli düşmanlar on ikinci ev konusudur. Haritada on ikinci evin ifadesi kişinin sakladığı yanı, ortaya çıkmasını istemediği duyguları ve düşünceleridir. Daha çok bu evin gündemlerinin dış dünyada değil de iç dünyada deneyimlendiği görülür. Doğum haritasında on ikinci ev vurgusu güçlü olan kişilerin gün içinde arada kendilerini dinlemek için zaman ayırmaları ve düşüncelerini yavaşlatmaları, içinde bulundukları anı fark etmelerini destekler.

 

Astrolog Nurgül DÜZENLİ