İKİZLER BURCUNDA YENİAY 2024

AY BURÇLARDA

Ay, Dünya‘nın uydusu ve bize en yakın gezegendir. Ay, gökyüzünün en hızlı hareket eden gök cismi olarak bilinir. Bu hızlı hareketiyle yaşam süreçlerini harekete geçirendir. Tarihte zamanın akışını takip edebilmek için kadim astrologlar ve gök bilimciler tarafından Ay’ın hareketleri gözlemlenmiştir. Güneş “ Yang ” enerjisi, Ay “ Yin ” enerjisidir. Güneş’ten aldığı ışığı bize yansıtır böylece karanlıkta bize rehberlik eder. Çünkü Ay, gecenin ışığıdır. Tüm bunlarla birlikte Ay, sıvıları ve okyanusları sembolize eder. Astrolojide Ay, Yengeç burcunun yöneticisidir.

Ay’ın haritamızda bulunduğu konum duygusal olarak yaşamda hangi alanlarda ve konularda rahat ettiğimize işaret eder. Yaşamda karşılaştığımız olumlu veya olumsuz psikolojik konular Ay’ın haritamızdaki konumu ve geçişleri ile ilgilidir. İç dünyamızın anayasalarını Ay belirler. Kendimizle baş başa kaldığımızda ve en doğal anlarımızdaki ruh halimizdir. İncindiklerimiz, sevinçlerimiz, mutluluklarımız, özlemlerimiz, ani tepkilerimiz Ay’ın bulunduğu burç ile şekil alacaktır. Bağımlılıklarımız, aidiyet duygumuz, duygusal hassasiyetlerimiz, güvenli bulduklarımız, ihtiyaç duyduklarımız, hislerimiz, bilinç dışı davranışlarımız, önsezilerimiz, ilhamlarımız Ay’ın egemenliği altındadır. Herhangi bir durum veya olay karşısında aniden verdiğimiz tepkiler Ay ile bağlantılıdır. Ay, doğrudan duygu dünyamızla ilişkilidir. Hayattaki tutumlarımız ve tatmin noktalarımızın belirleyicisi, Ay’dır. Geçmişimiz hakkında bize bilgi verir. Ayrıca Ay’ın haritalardaki yerine göre, annemize ve kadınlara ne şekilde yaklaştığımızı anlatır. Onlarla nasıl ilişkiler kuracağımız hakkında bize bir takım ipuçları verecektir. Aynı zaman da çocukluk deneyimlerimizle edindiklerimizi ve ailelerimizden öğrendiklerimizi anlatır. Başkalarını koruma ve duygusal olarak beslenme biçimimizi gösterir. Dolayısıyla Ay kişiliğimizin duygusal altyapısını oluşturmaktadır. Ay’ı anlatırken ‘Haritanın kalbi’ olarak tanımlamak yerinde olacaktır.

Ay’ın bize anlattıkları mantıktan ötedir. Duygularımıza Ay’ın haritadaki konumuna göre yatırım yapmak bize daha kaliteli bir hayat sunacaktır. Bu sayede hayatta kendiyle barışık ve duygularının farkında bireyler olarak ilerleriz. İç dünyamızın alt yapısını tanıyıp anladıkça doyuma ulaşacağımız bir yaşam için yerinde kararlar alırız.

Şimdi de Ay’ı tek tek burçlarda inceleyelim…

 

AY KOÇ BURCUNDA

Ay Koç burcunda olduğunda insana içgüdüsel bir yapı kazandıracaktır. Ay Koç insanı duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını görebileceğimiz en dolaysız biçimlerde aktaracaktır. Çocuksu bir coşkusu vardır. Dürüstçe davranır, hissettiği gibi yaşar. Cesaretten ve savaşmaktan beslenen, bağımsızlıklarını erken dönemlerde ilan eden bir kahraman edası taşır. Ay Koç burcundayken duygusallıktan bahsetmek zordur. Yine de duygularını üst noktada ve tutkuyla yaşar. Ay soğuk doğasıyla Koç burcunun ateşiyle buluştuğunda insana haliyle dışa dönük, aceleci, cesur bir yapı kazandıracaktır. Bu kişinin sıklıkla ‘Önce ben!’ ya da ‘Acelem var!’ dediğini duyarsınız. İstekleri gerçekleşmediği veya baskı altında olduğunu düşündüğü takdirde aşırı öfkeli tavırlar sergilediğini görürüz. Doğal davranışları ve dürüst tavırlarıyla gönüllerde taht kurmayı başarmıştır. Ay Koç burcu insanı için ‘Genç ruh’ demek yerinde olacaktır. Sert ve beklenmedik çıkışların insanıdır. Mantığının önüne duyguların geçmesinde hiçbir problem görmez. Herhangi bir konuda girişimci doğasıyla ve yenilikçi fikirleriyle öne atılan ilk insan olacaktır. İddialı bir duruşu vardır ve rekabete hayır demez. Sanki güçlü olmaya şartlanmıştır. Çaresiz görünmekten kesinlikle hoşlanmaz. Etrafında dönen olayları veya söylemleri kişisel olarak algılamaya eğilimli olduğundan her an bir savunma halinde olabilir. Başkalarının duygularını anlamakta zorlanacaktır ona sorsanız daima kendisi haklıdır. Kendi duygularını başkalarınınkinden önce tutabilir. Buda onu iş birliği konusunda zorlayabilir. Fiziksel hareket halinde olduğunda zihinsel ve ruhsal olarak dengede ve sakin hisseder. Sabretmek ona göre değildir. Cesur yanıyla hep bir yeniliğin peşinden giderken adeta can bulur. Eyleme geçmekte ve başlangıçlar yapmak da son derece başarılı olsa da istikrar konusunda zorlanabilir.

Ay Koç insanı çocukluk dönemlerinde evcimen olmayacaktır daha çok hareketli ve atılgan bir çocukluk dönemi geçirmesi mümkündür. Annesini sanki bir savaşçı olarak görür öyle ki onu bir ‘Süper Kahraman’ ilan edebilir. Zaten annesi de güçlü ve hayatla baş edebilmiş bir kadın olacaktır. Ay burcu Koç olan erkekler kararlı ve girişimci kadınlara çekilirken, Ay burcu Koç olan kadınlar çevreleri tarafından bir ‘Amazon Kadını’ olarak bilinir.

 

AY BOĞA BURCUNDA

Ay, Boğa burcunda kendi enerjisiyle uyumlu bir alandadır.  Bu alanda kişiye sanatsal yetenek ve doğaya karşı duyarlı bir yapı verir. Güzelliklere ve kendine keyif veren uğraşlara düşkün olacaktır. Sadakat ve güven onun için son derece önemlidir. Mülk sahibi olduğunda ya da yeterince finansal olarak konfor alanlarını oluşturabilmişse kendini güvende hisseder. Bundan kaynaklı zaman zaman tutucu davranabilir. Aradığı güven duygusunu sahip olduğu somut değerlerde bulacaktır. Var olan maddi konforu ve rutin düzeni bozulduğunda rahatsız ve tehdit altında hisseder. Değişim ona göre değildir. Ay Boğa burcu insanın duyguları güçlü, net ve sabittir. Değişken bir ruh haline sahip değildir. Kendi güven arayışında olduğu kadar karşı tarafa güven vermeyi de önemseyen bir bakış açısına sahiptir. Sağlam bir sırdaşınız varsa Ay burcunun Boğa olması muhtemeldir. Herhangi bir fikri veya duyguyu uygulamaya dökmek konusunda başarılı olacaktır. Bir fikri kafasında iyice çevirdikten sonra eyleme geçer. İstikrarlı ve sabırlı doğasıyla eyleme geçebildiği işin sonunu getirmekte üstüne yoktur. Finansal konularda yapıcı fikirlere sahip bir doğası vardır.  Lezzetli yemekler, hoş kokular ve müzik onu mutlu eder. Fakat eğer dikkat etmezse kilo sorunları ile karşılaşabilir. Çünkü yemeğe yönelip bu şekilde duygularını bastırmak isteyebilirler.

Ay Boğa burcu insanı çocukluğunda ‘Küçük adam’ ya da ‘Küçük kadın’ diye tanımladığımız olgun bir çocukluk geçirirler. Annelerini güvenilir ve dayanıklı olarak görecektir. Ay’ Boğa burcunda olan erkekler sanatsal yetenekleri olan ve kendisine lezzetli yemeklerle donatılmış güzel sofralar kurabilecek kadınlara çekilirken, Ay burcu Boğa kadınları sabırlı ve bir o kadar cömert karakterler olacaktır.

 

AY İKİZLER BURCUNDA

Ay İkizler burcunda olduğunda kişiye her açıdan meraklı bir yapı verecektir. Ay İkizler insanı genellikle eğitim odaklı olur. Sosyal ve hareketli bir yaşam biçimi onu duygusal açıdan besler. Güçlü iletişim ve organize becerisine sahiptir. Ay burcu İkizler olan kişi sıradanlıktan ve durağanlıktan hoşlanmaz. Kalabalıkları kolaylıkla bir araya toplar, etkinlikleri beceriyle sıraya koyar. Ay İkiziler kişisi zeki ve araştırmacı olmakla birlikte öğrenmeye karşı her daim açıktır. Tek bir konuda takılı kaldığı görülmez. Her konuya dair bir fikri vardır. Oldukça eğlenceli ve çok yönlü bir ruhtur. Sanki iki zihne sahip gibi hisseder. Zihinsel yoğunluktan kaynaklı sık sık kararsız, stresli ya da yorgun hissetmesi olağandır. Duygu dünyası ve ruh hali değişkendir. Bundan dolayı çevreleri tarafından dengesiz bir ruh halindeymiş gibi algılanabilir. Ancak bu duygu geçişlerinin dışarıdan fark edilmesini istemez. Açık alanda olabildiğinde zihinsel akışı ve duygu durumu sakinleşecektir. Duygularını sözel olarak aktarmayı seçer. Hareketli doğası monoton bir hayat sürmesine izin vermez. Hızlı düşünüp hızlı harekete geçer. Sürekli yeni bilgi arayışında olacaktır. Çünkü ona en iyi gelen şey yeniliklerdir. Yeni gelişen durum ve olaylar karşısında adeta tazelenirler. Sonrada bu yeni durumları çevresine aktarmak için can atar. Ay burcu İkizler insanında duygularda derinlik aranmaz. Romantik tipler olduğu söylenilemez. Aklında hep bir sonraki aşamayı planlar durur.

Ay burcu İkizler olan çocukların, erken yaşlarda okuma yazmayı sökmesi olağandır. Ay İkizler çocuğu şefkat ve sevecen tavırlar gösterilmesi yerine sorularına cevap veren ya da ona bolca kitap alan ebeveynler isteyecektir. Annesini bir öğretmen gibi görür. Ay burcu İkizler olan erkekler entelektüel zekâsı yüksek ve esprili kadınlara çekilirken; Ay burcu İkizler olan kadınlar açık fikirli ve sosyal becerileri gelişmiş kadınlardır.

 

AY YENGEÇ BURCUNDA

Ay, Yengeç burcundayken en rahat ettiği alandadır. Bu yüzden Ay Yengeç insanı bu burcun özelliklerini daha yoğun şekilde yansıtır. Daha içgüdüsel bir yapı ve yüksek hassasiyet gösterirler. Empati yeteneği sayesinde başkalarının duygularına ayna olur. Ay yengeç insanın duyguları o kadar yoğundur ki tepkileri de haliyle bu yoğunluğa göre şekillenir. Duygusal olarak korunmaya ihtiyaç duyar. Aynı zamanda çevresine karşı da korumacı ve ilgili davranışlar sergileyecektir. Hisleri kayıt altında gibidir özellikle duygusal hafızası kuvvetlidir. Öyle ki çok küçük yaşlarda yaşadığı olayları bile net bir biçimde hatırlayabilir. Zaman zaman geçmişin derinliklerinde yüzer, sanki bulunduğu andan kopar. Dolayısıyla hatıralar Ay burcu Yengeç insanı için son derece kıymetlidir. Başına gelmiş talihsizlikleri unutması ve olumsuzlukları atlatması zaman alacaktır. Ailesinden ve doğup büyüdüğü çevreden güç alır. Sevdiklerine ve ailesine dair ne varsa hiç değişmeden ilk gün ki gibi devam etsin ister. Değişim fikrine sıcak bakmaz. Güvenli bulduğu alanda huzurlu hisseder. Bu durumda karşımıza geleneksel ve alışkanlıklarına bağlı bir insan modeli çıkacaktır. Sadakat ve bağlılık konusunda kimse Ay Yengeç insanın eline su dökemez. İş yerini kendi aile ortamına çevirmesi mümkündür. Yardımsever tutumları ve koşulsuz sevgisiyle herkesin gönlüne taht kurmayı başaracaktır.

Ay burcu Yengeç olan çocuklar için anneleri hayatları boyunca önemli bir yerde olacaktır. Öyle ki tahtı başkasına vermeyecektir. Annesine özellikle duygusal olarak ihtiyaç duyar. Utangaç ve halinden memnun bir çocuk olarak bilinecektir. Ay burcu Yengeç olan erkekler ailevi değerlerine bağlı ve merhametli kadınlardan etkilenirken Ay burcu Yengeç olan kadınlar anaç duygularla tüm kalbiyle sevdiklerini saran kimselerdir.

 

AY ASLAN BURCUNDA

Ay Aslan burcundayken çok da rahat ettiği bir alanda diyemeyiz. Aslan burcunun ışığı Ay’ın yumuşak yapısı bir araya geldiğinde karşımıza cana yakın, yaşam enerjisi yüksek ve cömert bir insan yapısı çıkar. Duygularını coşkuyla yaşayıp adeta bir aktör edasıyla gösterişli bir şekilde yansıtır. Bu insanların oyunculuk kabiliyetleri oldukça gelişmiştir. Rahatlıkla istedikleri duyguya bürünebilir. ‘Aşk’ onların duygu dünyasında adeta bir volkan gibi patlar. Sadık bir partner olacaktır. Ona bu duyguyu yaşatan insanı kendi sahnesinde onurlandırmak ister. Kabul gördüğü ve takdir edildiği bir çevrede kendisini mutlu hisseder. Eğlenceye düşkünlüğü ve lider doğası ile etkinlik ve gruplarda ön planda olmak ister. Ay burcu Aslan olan insanı geri planda olmak rahatsız eder. Böyle durumlarda öz değer duygusunu sorgulamaya başlayacaktır. Ay Aslan insanı hayatı bir oyun perdesi gibi algılayabilir. Bundan dolayı gerçeklikten uzak bir şekilde takdir ve onay ihtiyacı hissedebilir. Dolayısıyla Ay burcu Aslan olanların büyümeyen ve durmadan talep eden bir çocuk olarak kalmaları söz konusudur. Başkalarının duygularına duyarsız ve benmerkezci tutumlar sergileyebilir. Bazen kendisinden beklenmedik şekilde son sözü söyleyen vakur bir karakter de çıkabilir. Yaşamı sever ve çevresindekilere cömertlikle sıcaklığını yansıtacaktır. Gelişmiş mizah yeteneği ve şakacı tavırlarıyla çocuklarla çok kolay iletişime geçecektir. Ayrıca bir konuda liderlik etmesi gerektiğinde kitleleri peşinden sürükleyebilecek güçtedir. İnsanlar tarafından sevildiğinden öncülük ederken fazla çaba sarf etmesine de gerek kalmaz. Öne atılıp gereği neyse yapacaktır. Yenilgiyi kabul etmeyen bir ruh halindedir.

Ay burcu Aslan olan bir çocuk annesini eğlenceli ve muhteşem bir oyun arkadaşı olarak görebilir. Melankoli ve baskılardan hoşlanmayan, hareketli ve cesur çocuklardır. Dâhil oldukları çevrede kendilerini gösterirler. Ortamların adeta ‘ Küçük Prensi ’ veya ‘ Küçük Prensesi ’ olacaklardır. Ay burcu Aslan olan erkekler popüler kadınlardan hoşlanırken Ay burcu Aslan olan kadınlar teatral yetenekleri olan kendine güvenen kadınlar olacaktır.

 

AY BAŞAK BURCUNDA

Ay Başak burcundayken doğasını tam olarak yansıtabildiği bir konumda değildir. Başak burcunun somut ve analitik yapısıyla Ay’ın ifadesi olan duygular burada kendine yer bulmakta zorlanır. Ay Başak burcunda doğan kişi becerikli ve pratik bir karakter olacaktır. Çalıştıkça kendini bulan, düzeni temizliği ve hijyeni seven bir yapıdadır. Boş vermişlik ona göre değildir. Hayat onun için detaylarda can bulur. Üretmediği bir yaşam biçimi iç dünyasında karışıklık yaratabilir. Şansa inanmaktan ziyade çalışmanın değerini savunacaktır. Temizlik ve sağlık konularında takıntı derecesinde katılaşmış bir bakış açısı da sergilemesi olasıdır. Aksaklıkları kolaylıkla tespit edip düzenleme yoluna gidecektir. Şüpheci doğasından kaynaklı duygularını olduğu gibi kabul etme noktasında sorun yaşayabilir. Duygularını kusursuz hale getirmek gibi bir çıkmazın içine girebilir. Duygularını mantık yoluyla ifade ederek düzenlemek isteyecektir fakat bu mükemmeliyetçi tavır yerine kendini ve hislerini kabullenmeyi öğrenmelidir. Ay Başak burcundayken kişi formuna ve sağlığına özen gösterir. Sanki onu içeriden biri ‘Sağlıklı yaşamalısın!’ diyerek komuta eder gibi bir hali vardır. Genelde iyileştirme ve ayrıştırmaya eğilim gösterdiğinden aşırıya kaçıp sert eleştiriler yapan biri haline gelebilir. Ay Başak burcu insanının neyin, nasıl olacağı konusunda her daim bir fikri vardır. Bu eleştirileri en çok da kendine karşı mükemmelleştirme çabasıyla yapar. Çünkü reddedilmek ve yaralanmak istemez. İş dünyasında kontrolcü tavırlarıyla ve analiz yetenekleriyle hatasız işler onun elinden çıkacaktır. Etrafına karşı mütevazı ve yardımseverdir. Başkalarına faydalı olduğunu bildikçe huzurlu hisseder.

Ay Başak burcunda doğan çocuklar zekidir aynı zamanda da evin ‘Küçük Hanımefendisi’ ya da ‘Küçük beyi’ olarak bilinirler. Annelerini kusursuz, yetenekli ve çalışkan olarak görürler. Ay burcu Başak olan erkekler için kibar ve eleştiriye açık kadınlar cazip gelirken Ay burcu Başak olan kadınlar saf ve ciddi görünümleriyle başkalarının yorucu olarak gördüğü birçok işin üstesinden kolaylıkla gelecektir.

 

AY TERAZİ BURCUNDA

Ay Terazi burcu insanı için yaşam yolunda ilişkiler, kendi duygularını fark etmek ve tanımlamak adına can alıcı unsurlardan biri olacaktır. Tabi ki bu herhangi bir şeye veya birine bağlandığı anlamına gelmez.  Fakat duygusal paylaşım Ay Terazi burcu insanı için son derece önemlidir. Sevgi dolu ve sempatik bir karakterdir. Estetik bir bakış açısı ve barışsever tutumlarıyla hayatın zevklerini yaşayabileceği insanlarla bir arada olmak arzusundadır. Adaletsiz ortamlardan ve haksızlıklardan son derece rahatsız olur. Ancak yine de ortamlarda meselelere çatışmaya neden olmadan diplomatik biçimde çözümler getiren kişi kendisi olacaktır. Her konuda dengeyi bulmaya ihtiyaç duyar Ay burcu Terazi insanı reddedilme kaygısından dolayı yüzeysel ilişkilere çekilse de içinde aşkı arayan tarafı vardır. Duygusal olarak istikrarlı değildir. Bu da karşımıza kararsız bir yapı çıkaracaktır. Artistik ve çekici bir doğası vardır. ‘Hayır’ demeyi bilmediği için kendi iç dünyasında karmaşa yaşayabilir. Güzel sanatlar ile ilgilenmek ve müzik ona iyi gelecektir. Etrafındaki kişilerin duyguları ve ne düşündüğü Ay Terazi insanı için o kadar önemlidir ki kolaylıkla kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı edebilir.

Ay burcu Terazi olan bir çocuk cana yakın ve uyumlu davranışalar sergileyecektir. Annesini dünyanın en adil insanı veya kendisini çocuğuna adamış bir anne olarak görebilir. Ay burcu Terazi olan erkekler zevk sahibi ve fiziksel olarak çekici buldukları kadınlara ilgi duyarlar. Ay Terazi burcu ise kadınları zarif ve kültürlü karakterlerdir.

 

AY AKREP BURCUNDA

  Ay Akrep burcundayken rahat ettiği bir konumda değildir. Ay Akrep, insana derin ve gizemli bir yapı kazandırır. Bundan kaynaklı olarak manipülatör bir yaklaşım sergilemesi de olasıdır. Bu insanların duygusal kontrol yetenekleri vardır. İçgüdüsel olarak tehlikeli, derin ve yasak konulara karşı yoğun merak duyar. Birçok kişinin tehlikeli bulduğu alanlarda kolaylıkla risk alır.  Ay Akrep burcu insanının sezgileri son derece kuvvetlidir. Adeta yoğun ve tutkulu bir duygusal âlemin içinde yüzüyor gibidir. Duygusal olarak uçlarda yaşayıp uçurum kıyılarında dolaşır. Bunları yaşarken dışarıya asla açık etmez. Ne olup bitiyorsa iç dünyasında olur ve kapanır. Aynı zamanda spiritüel alanlara yatkınlığı gözlemlenir. Kontrolcü yapısı nedeniyle olaylara karşı kuşkucu bir yaklaşım sergiler. Ay burcu Akrep olan insan erken dönemlerde cinsellikle tanışır ki zaten içgüdüsel olarak cinsellik bildiği bir alandır. Partnerleriyle tutkulu bir aşk yaşamak ister. Ancak karşı tarafa güvenmekte zorlanır. Genellikle ikili ilişkilerde paranoyak tutumlar sergiler. Huzursuz hissettiğinde karşı tarafa tehditkâr bir üslup takınabilir. Kendini güvende hissetmediğinde tüm koşulları gerekirse kökten değiştirir. Akrep astrolojide yeniden doğmayı temsil eder. Ay burcu Akrep olanlar duygularını fark edip korku ve kuşkularıyla yüzleştiğinde, yeteneklerini tanır. Böylece çok güçlü iyileştirici yetenekler kazanmış bir karaktere bürünecektir. Ailesine ve değerlerine kuvvetli bağlarla bağlıdır.

Ay burcu Akrep olan çocuklar yasak tanımazlar, keşfetme içgüdüsüyle çevresinde olup bitenlerden haberdardır. Ebeveynleri tarafından kontrol edilmekten hoşlanmayan çocuklar olurlar. Annelerini ölümüne bağlanılabilecek tek sığınak olarak göreceklerdir. Ay Akrep burcundaki erkekler ‘Ya hep Ya hiç’  bakış açısını benimsemiş gözü pek ve kendilerine güven veren kadınlardan hoşlanırlar. Ay Akrep kadınları ise psişik yetenekleri kuvvetli ve iyileştirici kadınlardır.

 

AY YAY BURCUNDA

Ay Yay burcunda insana son derece saf ve inançlı bir kişilik kazandırır. Ay Yay burcu insanı kendine inanan ve hoş görülü bir kişilik yapısındadır. Ay Yay burcunda olanların ruhuna spontane gelişen olaylar iyi gelir. Kuralların, düzenin ve bilinenin ötesinde bir bilince sahiptir. Zaman zaman bu insanda ‘Boş vermişlik’ gözlemlemek mümkündür. Ay Yay burcunda doğan insanların ahlaki değerler konusunda içgüdüsel bir hassasiyetleri vardır. Ay Yay insanı merak ve keşif duygusu tatmin oldukça rahatlar. Yerinde duramayan enerjisi yüksek bir doğadadır. Fakat bu aynı zamanda kişiye dikkat dağınıklığı da verecektir. Sürekli olarak farklı alanlarda deneyim edinmeye ihtiyaç duyacaktır. Erken dönemlerde edindiği bilgi birikimi ile zaman içerisinde kendinde geliştirdiği inanç sistemi çelişebilir. Ay Yay insanının duygu dünyası ile inanç sistemi arasında bir ilişki vardır. Bazen inancı gereği kendi duygusal ihtiyaçlarını göz ardı ettiğine de şahit oluruz. Entelektüel açıdan kendilerini geliştirmeye şartlanmış olabilirler. Bu insan kabarık duygularla üstün amaçlar için bir idealin peşinden koşarken bazen de amaçsız bir şekilde fikirlerin peşinde zaman harcayan biri olabilir. Ay Yay burcu insanı duygularda derinleşmek yerine farklı duygulara geçiş yapabilmek ister. Bu duygusal geçişleri deneyimlemek için çeşitli maceralara atılmaya gönüllüdür. Uzaklara gitmek ve keşif yapmak içgüdüsüyle yaşar.

Ay Yay burcunda olan çocuklar iyimser çocuklardır. Daha küçük yaşlardan itibaren felsefe, din ve ahlak gibi değerlere karşı meraklı olurlar. Anneleri onlar için ideal annedir ve annesiyle genellikle mutludur. Bu çocuklar için aileleri tarafından onlara kendi inanç ve duygu dünyalarını yansıtabildikleri özgürlük alanı tanınmalıdır. Ay burcu Yay olan erkekler hoşgörülü ve maceraperest kadınlara çekilirler. Ay burcu Yay olan kadınlar son derece hoşgörülü ve asil kadınlardır.

 

AY OĞLAK BURCUNDA

Ay Oğlak burcunda kendi doğasına uygun olmayan bir konumdadır. Ay burcu Oğlak olan kişi için duygusallıktan söz edemeyiz. Yaklaşımları daha çok ciddi ve mantıksal olacaktır. Ay burcu Oğlak olan insan rahatlıkla zor ve yorucu işlerde çalışabilir. Bu insan güçlü, sabırlı ve dayanıklı bir ruhsal yapıya sahiptir. Duygu dünyası onun kontrolündedir. Genelde çevresine karşı soğuk ve mesafeli bir tavır sergiler. Duygularını ifade etme noktasında sorun yaşaması olasıdır. Genel olarak duygularını reddeder.  Zaman zaman olaylar karşısında katı bir bakış açısı sergileyebilir. Her durum ve koşulda çalışmanın gerekliliğine inanan bir yapıda olur. Yaşadıkları herhangi bir zorluğu kendi yöntemleriyle ve destek almadan halletmesi gerektiğine şartlanmış olabilir. Duyguları açığa vurmak ona zayıf ve savunmasız hissettirecektir. Duygusal paylaşımları güvenli ve anlamlı bulmayacaktır. Kendi yeterlilikleri noktasında şüpheye düştüğünde kendinden emin olana kadar daha çok çalışma eğilimi gösterir. Çalışarak kazandıkça ve başardıkça duygusal olarak güvende hissedecektir. Saygınlık ve itibar görmek onun için son derece önemlidir ki içten içe otorite olmak ister. Duygu dünyası mantığının baskısı altındadır. Bu yüzden duygusal ihtiyaçlarını yok sayarak devam eder. Sonunda melankolik veya depresif bir havaya bürünmesi olasıdır. Kriz dönemlerinde adeta etrafına soğuk duvarlar örüp içine kapanır. Kendine koyduğu hedeflere ulaştıkça tatmin olur.

Ay burcu Oğlak olan çocuklar sorumluluk sahibi ve olgun bir yapıda olacaklardır. Sanki büyümüş de küçülmüş edaları vardır. Aile bireylerine karşı dik çıkışlar da yapabilir. Annesine güvenir ama özellikle annesini mesafeli bulabilir. Ay burcu Oğlak olan erkekler toplumda belirli bir statüye gelmiş kadınları ilgi çekici bulurlarken Ay burcu Oğlak olan kadınlar mantıklı ve iş dünyasında pek çok başarıya imza atmış iş kadınlarıdır.

 

AY KOVA BURCUNDA

Ay Kova burcundayken doğasına uygun bir konumda değildir. Ay’ın durağan doğasıyla Kova burcunun hareketli ve belirsiz enerjisi bir araya geldiğinde bu durum insana asi ve öngörülemez bir karakter kazandıracaktır. Var olan düzene karşı isyankâr tutumlar içinde olacaktır. Ay Kova burcu insanı tarafsız ve hümanist bir bakış açısına sahiptir. Sanki arkadaş olmak için biçilmiş kaftandır. Arkadaşlık ilişkileri de onun için önemli bir unsurdur. Ay burcu Kova olan insanlarda yoğun duygulardan bahsedilmez daha çok mantık baskın gelir. Entelektüel becerileri ve akılcı yaklaşımları takdir eder. Bu insanlar duygularından ziyade fikirlerinin peşine takılacaktır. Fakat bazen soyut dünyalarından kopup bu fikirleri eyleme dökmek konusunda zorlanır. Dünyevi işlerle meşgul olmayı küçümseyebilir ve kendi fantastik dünyasında kaybolabilir. Yeniliklere ve farklı olana ilgi duyar. Bu yerleşim kişiye analitik bir bakış açısı kazandırır. Zor meseleler karşısında yaratıcı ve orijinal çözümler geliştirir. İçten içe devamlı özgürlüğe ihtiyaç duyarlar ki hiçbir yere kendisini tamamen ait hissedemez. Dolayısıyla ‘Gitmeliyim!’ güdüsüyle sürekli olarak farklı yerlere gitmesi gerektiğine şartlanarak yaşıyor olabilir. İlgi odağı olmaktan hoşlanmaz bu da ona bir çeşit baskı gibi gelecektir. Ay Kova’dayken doğan kişi ‘Özgür ruh’ tur. Geleneksellik ve sıradanlık baskı altında hissetmesine neden olur.

Ay burcu Kova olan çocuklar zeki ve aykırı olacaktır. Özgürlüğüne düşkün ebeveynler tarafından yetiştirilmiş olabilir. Ay Kova burcundayken doğan çocuklar o kadar bireyseldir ki sıradan bir anne çocuk ilişkisinden ziyade ebeveynlerinin kendisine arkadaş olarak yaklaşmasından hoşlanır. Annelerini en iyi arkadaşları ya da ne yapacağı belli olamayan biri olarak görebilir.  Ay burcu Kova olan erkekler kendine has ve dostane kadınlara çekilirlerken; Ay burcu Kova olan kadınlar marjinal davranışlarıyla akılda kalırlar.

 

AY BALIK BURCUNDA

Ay Balık burcundayken rahat bir alandadır. Buna rağmen Balık burcunun belirsizliği ve sınırsızlığı karşısında kendi doğasını tam olarak yansıtamaz. Ay Balık burcunda doğan insanlar spiritüel yeteneklerle dünyaya gelirler. Ay Balık burcu insanının duygusal olarak sınırı yoktur. İç dünyasında yoğun ve derin mistik duygular barındırır. Başkalarının ne istediğini kolaylıkla sezinler ve daha talep edilmeden yardım etmeye yönelir. Ay Balık burcu insanı sanki içgüdüsel olarak yardım severliğe ve destek vermeye programlanmıştır. Duygusal hassasiyeti yüksek olduğu için etrafına karşı aşırı duyarlı ve empatik bir hali vardır. Duygusal olarak vizyon sahibidir. İdeallerine gönülden bağlanan bir yapıdadır. Duygusal ifadesi yoğunluktan ve derinlikten kaynaklı çoğunlukla sanatsaldır. Duygusal belirsizliklerden dolayı zaman zaman kurban gibi hissetme eğilimindedir. Değişken bir duygu dünyası vardır ve sular bir anda ters yönde akabilir. Çok mutluyken birden ağlamaya başlayabilir. Etrafındakiler için anlamsız bir durum gibi görünse de Ay Balık burcu insanının çalkantılı iç dünyası için bu normal bir tepkidir. İçgüdüsel olarak ona metafizik ve mistik deneyimler yaşatacak olayların içinde olmak ister. Aşk onun için varlığını somut dünyadan uzaklaştırıp sonsuzluğa eriştiren bir köprü gibidir. Bu yüzden aşk bu insan için önemlidir ve mütemadiyen aşka özlem duyar. Karşı cinse karşı platonik bir bağlılık geliştirmesi olasıdır. Ay Balık burcu insanı ‘Sanatçı ruh’ tur.

Ay burcu Balık olan çocuklar utangaç ve yumuşak bir doğada olurlar. Anneleri onlar için vazgeçilmez bir dayanaktır. Aile ilişkilerinde belirsizlikler görülmesi olasıdır. Annesiyle daha yakından bir ilişki için arasındaki tüm sınırları kaldırmak ister.  Ay Balık erkekleri merhametli kadınlara ilgi duyarlar. Ay Balık kadınları ise duygularını zirvede yaşayan bir sanatçı olma potansiyeli taşırlar.

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi

Gezegenler Burçlarda ve Evlerde