balik-burcu-sabit-yildizlari

BALIK BURCU SABİT YILDIZLARI

Sadalmelik (03  ̊ 46′ Balık)

Balık burcunun Alpha Aquarius takımyıldızında bulunan yıldız, Merkür ve Satürn doğasındadır ve ‘Su Taşıyıcısı’ olarak bilinir. Genel olarak eğitim ve dikkatle alakalı aksaklıklara neden olabilir. Aynı zamanda yaralanmalara ve kazalara açık hale gelinebilir. Şanslı sayılan yıldızlardan olmasına karşın tehlikeyi ve ölümü yansıtabilir. Hukuk ve hukukçularla da ilişkilendirilmiştir.

 • Güneş okült konularda ün, sezgisel, yüksek manevi mertebe sağlayabilir.
 • Ay ile kavuşumunda çalışmaların sonunda kalıcı başarılar sağlayabilir.
 • Merkür ile birlikte sezgisel zekâ, güçlü konstrasyon yeteneği, zihinsel huzursuzluk verebilir.
 • Venüs ile çeşitli ilişkiler aracılığı ile gelen şans ve fırsatlar, sanatsal ve mistik konulara karşı yetenek veya sempatiyi ifade eder.
 • Mars ile birlikte gözden düşmeler, duygusal mücadeleler ve talihsizlikler görülebilir.
 • Jüpiter ile etkileşimi en güçlüsüdür. Bu etkileşim diğerlerine göre daha belirgin fırsat ve talih sağlayacaktır.
 • Satürn ile birlikte zorbalık, zalimlik ve itibar kaybı görülebilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda ise öngörü yeteneği, ani ölüm veya zulum getirebilir.
 • Neptün ile kavuşumunda nezaket, kibar bir üslup ve sempatik bir ifade kazandıracaktır. Dikkat edilmediği durumlarda kurban rolüne düşülebilir.
 • Plüton ile birlikte duygusal tahribatlar ve acı dolu olaylar görülebilir.

Anahtar kelimeler: Medyum, gizli konularda önem, ani ölüm, tehlike, sempatik, cömert, din adamları ve avukatlar, hukuki konular, şans, ruhsallık, küçük çaplı kazalar

 

Fomalhaut (03 ̊ 52′ Balık)

Balık burcunun Alpha Pisces Austrinus takımyıldızında bulunan yıldız Venüs ve Merkür doğasındadır. En önemli sabit yıldızlardan olan Fomalhaut Kraliyet yıldızlarından biridir. Baş melek Cebrail, ‘Güneyin gözcüsü’ olarak geçen sabit yıldız diğer üç kraliyet yıldızında olduğu gibi başarı vaat eder. Venüs ve Merkür doğasında olan Fomalhaut şans getiren bir yıldızdır dolayısıyla yükselişlerin, zaferlerin işareti olarak kabul edilmiştir. Fomalhaut yıldızının vaat ettiği başarı ve yükseliş, ahlaki düzey ile orantılı olarak değişecektir. Etkisi altında olduğu alanda, etkili ruhsal, sanatsal, mistik yetenekler, hayalleri ve idealleri olan bir yapı kazandıracaktır. Bu sabit yıldızın etkisi ile kayda değer eserler, yaratıcılık ile büyük yapıtlar ortaya çıkacaktır. Haritada olumlu bir yerleşimde olduğunda isminin ölümsüzleşeceği kadar büyük bir ün vaat edecektir. Elde edilen bu başarı ve ün yine sağlam bir ahlaki bir temelde yükselmelidir. Fomalhaut yıldızının vaat ettiği başarı ve yükseliş ahlaki düzey ile orantılı olarak değişecektir. Eğer idealler bencilce, çıkar amaçlı veya ahlaki açıklık barındırıyorsa gözden düşüş kaçınılmazdır. Hedeflere giden yolda gereksiz hırs ve takıntı geliştirdiğinde kayıp ve düşüşler olacaktır. Aynı zamanda Fomalhaut simya, bilim, astroloji, inançlar ve ilhamı anlatan bir yıldızdır. Haritada etkili ve olumlu bir noktadaysa iyileştirici yönü güçlü, rüyalar aracılığı ile gelen mesajlara ve ruhsal dönüşüme açık bir yapı kazandırırken,  yüksek idealler yoluyla başarıyı anlatır.  Dünyasal olaylarda saldırılar, hava veya deniz kazaları, meteor düşmesi olarak gözlemlenmiştir.

 • Güneş zehirlenme tehlikesi, dış etkilere açık hale gelmeyi ve manevi liderliği
 • Ay ile beraber güçlü sezgiler, kadınlardan gelen düşmanlıklar, zorlukların üstesinden gelebilecek dirayet ve ruhsal gücü ifade eder.
 • Merkür ile birlikte zihinsel ve yazarlık yeteneği güçlü olacaktır.
 • Venüs ile birlikte Gizli ve tutkulu aşk işlerini, maddi manevi refah düzeyini aynı zamanda üçlü kadın liderleri ifade eder.
 • Mars ile birlikte talihsizlikleri, gemi ya da su kazalarını volkan patlamalarını anlatabilir.
 • Jüpiter ile beraber en güçlü konumunda olacaktır ve adil kişilik yapısı ile güçlü ahlaki değerleri ifade eder. Maddi manevi olarak şans ve fırsatlarla beraber, pek çok seyahat imkânı sunar. Felsefe ve dini alanda yüksek başarılar kazandırabilir.
 • Satürn ile birlikte kazalar, bazı sağlık sorunları ve duygusal olarak karamsarlıklar verebilir. Sınavlardan sonra gelen başarıları da ifade eder.
 • Uranüs ile keskin öngörüler, arkadaşlardan gelen faydalar, inanç ve fikirlerden gelen itibar ve ünü anlatırken tehlikeli ve ani ölüm de verebilir.
 • Neptün ile beraber sel ve yağmur olaylarını, güçlü ve derin sezgileri, hayal kırıklıklarını, hayalperestliği, metafiziksel başarıları ve yüksek manevi değerleri ifade eder.
 • Plüton ile beraber volkanik lav taşkınları, okyanuslardaki depremleri, su baskınlarını ve güçlü psişik yetenekleri ifade eder.

Anahtar kelimeler: bilim, astroloji, inançlar, yaratıcılık, yüksek ilham ve yetenek, deniz kazaları, doğa olayları, doğumdan gelen uzuv kayıpları, organ yetersizlikleri, büyükbaş hayvan saldırıları, ayaklarda şekil bozuklukları, başarı, ün, idealistlik, mistisizm, vizyon, hayalcilik, yüksek idealler, zehirlenmeler, gözden düşme, itibar kaybı, skandallar, sürgün, kolektife yarar, manevi güç, okült, metafizik, felsefe, din,

 

Deneb Adige (05 ̊ 16′ Balık)

Balık burcunun Alpha Cygnus takımyıldızında bulunan Merkür ve Venüs doğasındaki sabit yıldız sanatsal alanda yeteneğin ve başarının ifadesidir. Bu takımyıldız her zaman büyük bir kuş olarak görülmüştür ve Yunanlılar onu Leda’yı baştan çıkarmak için Kuğu kılığına giren Zeus’un girdiği formlardan biri olarak gördüler. Aynı zamanda ‘Savaşan Kuş’ olarak da tasvir edilmiştir. Güçlü ve kararlı bir duruşla beraber sarsılmaz iradeyi ifade eder. Vega ve Aquila ile birlikte Deneb Adige yaz aylarında görülen

Haritasında önemli bir noktada kavuşumda olan kişinin yaratıcılığı yüksek olacaktır. Hayvanlardan gelebilecek zarar ve saldırıları da anlatır.

 • Güneş ile birlikte güçlü karakteri anlatırken iradesini ortaya koyan bir ruhani lideri anlatabilir.
 • Ay ile beraber ruhsal dayanıklılık, fevri tutumlar, ilhamlar ve spritüal yaklaşımları ifade eder.
 • Merkür ile beraber hazırcevaplık, entelektüel alanda yetenek ve tanınırlık kazandırabilir.
 • Venüs ile birlikte çapkınlık, güçlü manevi ilişkiler, güçlü partnerlikler, estetik ve sanatsal berecilerle gelen ün ve itibarı gösterir.
 • Mars ile birlikte itibarsızlık, şehvet düşkünlüğü ve irade gücünü ifade eder.
 • Jüpiter ile beraber entelektüel keşif merakı ve heyecanı ile öğrenme açlığını, eğitim ve öğrenimle doğacak fırsatları anlatır.
 • Satürn ile beraber kamu alanında gelen başarı, makam ve maddi değerleri ifade eder.
 • Uranüs ile geleceğe dair entelektüel fikirler, dâhilik ve bazı kazaları anlatır.
 • Neptün ile beraber sanatsal alanda üstün başarı ve yetenek kazandırarak bir takım fırsatların önünü açacaktır.
 • Plüton ile beraber kötü şöhret, sivri dil, araştırma güdüsü, siyasi alanda başarı, dayanıklı bir irade verebilir.

Anahtar kelimeler: Güçlü irade, güçlü mizaç. net ve kararlı, akıllı, yaratıcı, orijinal, saf, küçükbaş hayvanlardan gelecek saldırılar veya geçebilecek hastalıklar, çapkınlık, ün,

Skat (08 ̊ 52′ Balık)

Balık burcunun Delta Aquarius takımyıldızında olan sabit yıldız Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Genel olarak etkileri olumlu kabul edilen yıldız Arapçada ‘Dilek’ anlamına gelir ve kalıcı mutluluğu anlatır.

 • Güneş ile beraber çekici bir dış görünüş ve cazibeli bir karakter yapısını anlatır.
 • Ay ile beraber itibar sahibi kadınlardan gelen maddi manevi destekleri ifade eder.
 • Merkür ile birlikte ilhama açık zihin yapısı, tuhaf olaylar ve kardeşlerden gelen faydaları anlatır.
 • Venüs ile beraber sadakatsizlik, sanatsal konularda sıra dışılık, fiziksel cazibe, refah ve etkilediği alanda başarı sağlar.
 • Mars ile farklı cinsel yönelimler, içgüdüsel eğilimler, enerjik bir yapı kazandırır.
 • Jüpiter ile birlikte felsefi okült veya dini zihin, sosyal başarıları ifade eder.
 • Satürn ile kavuşumda olduğunda hayatta ani iniş çıkışlara neden olacaktır.
 • Uranüs ile birlikte arkadaşlardan gelen destekleri, garip olayları, çarpık ilişkileri ve ani biten dostlukları anlatır.
 • Neptün kavuşumunda suda elen ölüm ve soyut konularla ilgili çalışmalardan kazanç elde etme şansı verecektir
 • Plüton ile beraber sel felaketleri, karamsarlık, psişik yeteneklerle gelen tanınırlığı ifade eder.

Anahtar kelimeler: : İyi şans, arkadaşlar ve kalıcı yardımlardan gelecek mutluluk, okült konulara yatkınlık, su ile ilgili felaketler,

 

Achernar (15 ̊ 19′ Balık)

Balık burcunda Alpha Eridanus takımyıldızında yer almaktadır. Satürn karakterindedir ve harita sahibine mutluluk, başarı, felsefi eğilimlerde yeteneğin işaretidir. Eğer haritada iyicil gezegenlerle birleşirse büyük şans ve kariyer imkânı sağlar. Kötücül gezegenlerden gelen ya da kuşak gezegenlerinden gelen sert açılarda ise takıntılı davranışlar karşı cinse bağımlılık görülebilir.  Aynı zamanda bu alan zümrüdü ankayı temsil eder, küllerinden doğmak ile ilgilidir.

 • Güneş ile beraber değişken karakter yapısı, olaylara ani müdahaleyi, dini alanda başarı elde etmeyi ifade eder.
 • Ay ile beraber çalkantılı ruh hallerini, kadınlardan gelecek fırsatları, manevi olarak yükselmeyi anlatır.
 • Merkür ile olumlu açılarında matematikle ilgili konularda yüksek kabiliyet verir.
 • Venüs ile birlikte krizli ilişkiler veya para gündemleri yaratabilir.
 • Mars ile beraber hızlı olaylar döngüsü, çekişmeli veya çatışmalarla dolu yaşam şekli, yangın veya baskınlar olarak yorumlanır.
 • Jüpiter ile kavuşumda olduğunda inançlarına sadık olamayı, eğitim alanında ya da akademik alanda başarılar sağlar
 • Satürn ile birlikte maddi ve manevi zorluklardan sonra gelen başarıları anlatır.
 • Uranüs ile birlikte öngörülemeyen birtakım olaylar ve gökyüzü olaylarını ifade eder.
 • Neptün ile birlikte bağışıklık sorunlarını, su baskınları, fırtınalar ve sık değişen ruh hallerini ifade eder.
 • Plüton ile beraber duygusal takıntılar, zorluklardan yılmadan devam edebilecek dirayet ve gücü ifade eder.

Anahtar kelimeler:  yangın, seller, felsefi başarı, inanç bütünlüğü, ahlaki ve dini metanet, sebat ile gelen mutluluk ve başarı, manevi itibar, krizler, ani gelişen olay,

 

Markab (23 ̊ 29′ Balık)

Balık burcunda Alpha Pegasus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Merkür doğasındadır. Sınırlandıran dış güçlerin ve acının ardından gelen erdem ve olgunlaşmayı ifade eder.

 • Güneş ateş ve silahla gelen tehlikelere işaret ederken ün ve zenginlik sağlayabilir.
 • Ay ile kavuşumda olduğunda harita sahibine güçlü bir bünye ve sağlıklı bir beden sağlarken bir yandan da kazalara açık hale getirebilir.
 • Merkür ile entelektüel eğilimler, diplomatik yetenekler kardeşlerden gelen gizli zararları ifade eder.
 • Venüs ile ilişkilerde aşırılıklar, estetik düşkünlüğü, ilişkilerde şiddet ve kurban olma halidir.
 • Mars ile kavuşumda olduğunda, şiddete maruz kalma, yangınlar, patlamalar, kesikler, yaralanmalar, silah veya savaşla gelebilecek ölümü işaret eder.
 • Jüpiter ile birlikte hukuki sorunlar, sürgün edilme, kurban durumuna düşme, seyahatlerden gelen faydaları, maddi refahı anlatabilir.
 • Satürn ile kavuşumda olduğunda zorlu koşular içerisinde sağlam kalabilmeyi, kararlılığı ve sosyalleşme ile ilgili problemler yaşayacağının işaretidir.
 • Uranüs ile kavuşumda olduğunda kişi psikolojik problemler, aile ile ilgili sorunlar ve kazalara neden olabilir.
 • Neptün ile birlikte, dengesiz veya anormal zihin, birçok hayal kırıklığı, duygusallık, romantizm, gizli rahatsızlıklar, sanatsal kabiliyet verebilir.
 • Plüton ile kötü ün, kimyasal patlamalar, bulaşıcı hastalıklar yoluyla gelen tehlikeler, şiddetli ölümü anlatır.

Anahtar kelimeler: Şeref, zenginlik, servet, şiddet, onur ve zenginlik, yasal problemler, kazalar, melankoli eğilimi,  ıstırap dolu yaşam, yangın, patlama, silahtan kaynaklanan tehlikeler, kesikler, yaralanmalar, somut kararlılık, patlayıcı maddeler

 

Scheat (29 ̊  22′ Balık)

Balık burcunun Beta Pegasus takımyıldızında bulunan yıldız Mars ve Merkür doğasındaki yıldız genel olarak talihsizlik, hayvanlardan gelecek zararlar ve silahlarla ilişkilendirilmiştir. Genelde olumsuz olarak değerlendirilen bu yıldız olumlu yanıyla meydan okuyan bir zihni ve sıra dışı fikirleri anlatabilir. Ütopik olana duyulan özlem, ruhun ön planda tutularak mantığın reddini ifade eder.

 • Güneş ile acımasız karakteri, talihsiz bir yaşamı, sıra dışı bir üne sahip olmayı veya ölümü ile anılmayı anlatabilir.
 • Ay ile kurban gitmeyi, kendi adamayı, kadınlardan gelebilecek zararları ve melankolik ruh hallerini ifade eder.
 • Merkür ile entelektüel deha, düşünür olmak, derin sezgiler, zihinsel problemler, Farklı fikirler, hızlı düşünme veya otizm gibi durumlar görülebilir.
 • Venüs ile sınırlandıran e zorlayan ilişkileri, yüksek sanatsal ve estetik anlayışı ifade eder. Diğer yerleşimlere göre yumuşak etkiler verir.
 • Mars ile kavuşumda olduğunda barış karşıtlarını, şiddet, yaralanmalar ve kazalara açık hale gelebilir ya da sebebi belirsiz kayıplar verebilir.
 • Jüpiter ile beraber inançların kurbanı, sürgün, sıra dışı görüşlerden dolayı katledilme, bilgi yolunda ölmeyi ifade edebilir.
 • Satürn ile kavuşumunda erken yaşlarda gelen ölüm tehlikelerine neden olabilir.
 • Uranüs ile birlikte dev fırtınalar, sel felaketleri, kasırgalar, hava sorunları, uçak kazaları, sıra dışı fikirlerle meydan okumayı ifade eder.
 • Neptün ile kavuşumunda gemi kazalarını, soyut ya da gizemli konularda ve yaratıcılıkla alakalı yetenekler sağlarken bir yandan da su ile ilgili problemlere neden olabilir.
 • Plüton ile birlikte sağlık sorunları, Şizofreni, paranoya, manik‐depresif, sadizm, cinayet eğilimi görülebilir.

 

Anahtar kelimeler: gemi kazaları, şanssızlık, cinayet, intihar, boğulma, uçuk, hayalî, ekstrem, intihar, maden ocağı kazaları, uçak kazaları, sel, su ile gelen felaket, ölüm, kayıplar, karanlık sanat becerileri, asılarak ölüm

 

 

 

Astroloji eğitim ve danışmanlıklar için nurgul.duzenli@hotmail.com adresimize mail atarak bilgi alabilirsiniz

Astroloji eğitimi için linki tıklayabilirsiniz

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi