CHIRON

Daha önceki Chiron yazımızda Chiron hakkında detaylı bilgiler vermiştik.
Şimdi Chrion burçlarda olunca neler oluyor bakalım…

Chrion Burçlarda

CHIRON KOÇ

Haritasında Chiron Koç burcunda olan kişi ön plana çıkmakla alakalı ve benliği ile ilgili problemlerle karşılaşabilir. Herhangi bir konuda girişimde bulunma, öne atılma, hakkını savunma konularında duygusal yara almış olabilir. Hedefleri ve yapmak istedikleri konusunda ne istediğinin tam olarak farkında olamayabilir. Yeni bir işe başlarken, karar alırken veya hayata dâhil olurken zorlanabilir. Kendi değerini fark etmek konusunda zorlanacaktır. Harita sahibi başkalarının girişimde bulunmaları ve öncü olmaları konusunda rehberlik edecektir.  Bu yerleşimin kişinin yaşamında etkili ve faydalı bir enerjiye dönüşmesi için, kişinin Koç burcunun cesareti ve lider ruhu gibi olumlu özelliklerini hayatına katmaya çalışmalıdır.

CHIRON BOĞA

Haritasında Chiron Boğa burcunda olan kişi maddiyatla alakalı kaygılı olabilir. Yaşamın keyfini çıkaramamak veya toplumun değerlerini kabul etmemek gibi problemlerle karşılaşabilir. Maddeden uzak ve kopuk olduğunu hissedebilir. Harita sahibi başkalarının yaratıcılığını ortaya çıkartmak için onları destekleyecektir. Aynı zamanda başkalarının hayatında maddi konulara da yön verebilir. Chiron Boğa yerleşiminde kişinin öz değeri, yaratıcılığı ve yeteneklerine güvenmekle ilgili eksiklikleri vardır dolayısıyla yaşamda bu alanlarla ilgili sınavlar verecektir. Kişi bu yerleşimin etkilerini yaşamına faydalı biçimde yansıtabilmek için finansal konularda yapılanmayı öğrenmelidir. Maddi kaynaklarıyla alakalı ciddiyet geliştirmelerdir. Para algısı üzerine düşünüp bolluk bereket çalışmaları yapması gerekir. Sevgi alma verme ve para alma verme sorunlarını bu yaşamda çözmesi gerekir. Bu da demek oluyor ki kişinin Boğa burcunun gölge yönlerinden uzaklaşıp, olumlu değerlerini hayatına katmayı öğrenmelidir.

CHIRON İKİZLER

Haritasında Chiron İkizler olan kişi zihnine ve fikirlerine güvenememek gibi sorunlar yaşayabilir. Soyut algılarla başa çıkamayabilir ve sinir sistemi sorunları yaşayabilir.  İletişim, bilgi, eğitim gibi konularda yetersizlikler hissedebilir. Bundan kaynaklı kişi ya çok konuşarak ya da tamamen sessiz kalarak bu durumun üstünü örtme yoluna gidebilir. Kişi dönemsel olarak kendi içinde bazı konularda ikileme düşebilir. Kişi eğitim ve seyahatlerle ilgili bazı eksiklik hissettiği durumlar gündeme gelebilir. Bu alanın şifasını yaşamında oluşturup kendi hayatına akıtabilmek için kendi bilgisine güvenmeli, eğitim öğretimde yaşadığı gecikmelerin, engellerin üstüne gitmeli ve özellikle bu konularda fikirlerini sağlamlaştırmayı öğrenmelidir. Kişi İkizler burcunun konularında kendini geliştirdiğinde, iyi bir öğretmen, bilgi aktarıcı ve haber ileten kişi olacaktır.

CHIRON YENGEÇ

Haritasında Chiron Yengeç burcunda olan kişi anne bakımı ve güven duygusu ihtiyaçlarından yara almış olabilir. Ev ve ailevi konularda krizler yaşamış olabilir. İhtiyaç duyulmaya ihtiyaç duyup kendi duygularını göz ardı edebilir. Reddedildiğinde hırçınlaşabilir, duygularını bastırabilir ve geçmişe bağımlı yaşayabilir. Sevdiklerinden ayrılmak konusunda zorlanacaktır dolayısıyla kimi zaman kaybetme korkusu ile baş başa kalır. Beslenmeyle alakalı problemler görülebilir. Chiron Yengeç burcunda olduğunda harita sahibinin şifası, duygularını bastırmadan yüzeye çıkartıp yüzleşmek olacaktır. Böylece ihtiyaçlarını dile getirebilmeyi öğrenir. Sevdiklerinin onu terk edip yalnız kalacağı korkusunun yersiz bir endişe olduğunu kabul etmelidir. Aynı zamanda kendi ailesini kurması gerektiğini de fark etmelidir. Kendisini beslenme ve annelik konusunda geliştirebilirse, iyi bir beslenme uzmanı veya aile ile ilgili yapılan işlerde ustalık elde edecektir.

CHIRON ASLAN

Haritasında Chiron Aslan burcunda olan kişi zevk almak, eğlenmek ve yaratıcılığını ortaya koymakla alakalı problemler yaşayabilir. Spontane davranamıyor ya da aşırı soğuk ve kontrolcü davranıyor olabilir. Kişi özgüven eksikliğinden dolayı ego kaynaklı krizler yaşayabilir ya da onaylanma ihtiyacı yoğundur.  Bu kişi bilinçaltında ön planda olmak istediği halde, bir yandan da bunu reddetme durumu görülebilir. Herhangi bir şey talep ettikten sonra suçluluk duyma hali ortaya çıkabilir. Bu alanda kişi çocuklarla ilgili yaralı olabilir veya çocukluğunda yaralı olabilir. Bu yerleşimi yaşamında faydalı hale getirmek için kişi içindeki, kalbindeki çocukla uzlaşma sağlayıp, neşesini keyfini hatırlamalıdır, onaylanmadan, takdir edilmeden de sahne de olmaya gönüllü olmalıdır. Yeteneklerini ve liderliğini göstermeye gönüllü olması gerekir.  Kendi değerini fark etmek için olumlumalar yapabilir, kişisel gelişim terapileri alabilir ve eğlenceli aktivitelere katılabilir. Aslan burcunun yaşam enerjisini ve coşkusunu hayatına katmayı öğrenmesi gerekir.

CHIRON BAŞAK

Başak burcunda olan kişi bilgiyi ve hayat deneyimlerini sindirme, kabul etme sorunu yaşayabilir. Başkalarına hizmet ederken kendini ihmal edebilir. Bu yerleşimde kişi hizmet aldığı kişilerle alakalı veya hizmet ettiği kişilerin takdir etmeyişinden yaralıdır. Başkalarını iyileştirirken, başkalarının sağlığına çözüm üretirken kendisi için çözüm bulamayabilir. Bir takım ruhsal ya da fiziksel sağlık problemleri olabilir. Detayları gözünde fazla büyütebilir ve mükemmeliyetçiliği takıntı boyutuna gelebilir. İşyeri ve çalışma ortamıyla alakalı zorluklarla karşılaşabilir.  Bu yerleşimi yaşamında faydalı hale getirmek adına öncelikle yaptığı işleri başkası için yapmaktan ziyade, sadece gereğini yerine getirmek halinde olmalıdır. Bu yerleşimde kişi beslenme, sağlık, alternatif tıp hakkında derin araştırmaları olabilir veya bu konuda uzmanlaşabilir. Saplantılı, kaygılı davranışlarla sağlığını zedelemek yerine, endişe ile açığa çıkan gelecek korkusunu bırakmalıdır.

CHIRON TERAZİ

Haritasında Chiron Terazi burcunda olan kişi rekabet ve uyumla alakalı problemler yaşayabilir. Kendisini değerlendirmekte zorlandığı için, kendini yalnızca başkalarının gözüyle görebilir. Negatif durumlardan çekindiğinden gereksiz yere diplomatik davranabilir. İlişkilerinde adalet ve denge sağlamakta zorlanabilir. Partnerleriyle alakalı farklı sorunlarla karşılaşabilir veya iş birliği kurmaktan kaçabilir. Hayatındaki uyum, huzur ve güzelliklerin farkında olmayabilir. Bazı kişiler aşk ilişkilerinde ve evlilikte kendini eksik ya da yaralı hissedebilir. Kişi evlilik korkusu nedeniyle ilişkilerini evliliğe taşımak istemeyebilir.  Duygularını göstermek istemediğinden hakkını aramaktan ve kendini ortaya koymaktan kaçabilir. Bazı kişiler ise kendi yeteneklerine güvenmez yetersiz hissedebilir. Bu alanda Terazi burcunun sağladığı olumlu değerlerini öğrenmeli, kararsızlıklarını dengeye getirerek özellikle ilişkilerde kendine güvenmelidir.  İlişkilerle ilgili kendi kişisel gelişimini tamamlamalıdır. Bu kişi kendi yaralarını sardıkça zaman içinde bir danışman veya hukukçu olarak alanında tecrübeli bir uzmana dönüşecektir.

CHIRON AKREP

Haritasında Chiron Akrep burcunda olan kişiler çocukluktan itibaren derin yaralar alır. Affetmekte zorlanma, duygulara takılı kalma hali görülebilir. Bu kişinin öz saygısı düşük olabilir bu açıdan kendini geliştirmesi ve ruhsal dönüşümü konusunda zorlanabilir. Kendi potansiyel yıkıcı yönlerinden korktuğu için, etrafındakileri koruma çabasıyla kendini bastıran bir yapısı vardır. Cinselliğe dair zorluklar yaşamış veya cinselliğe karşı takıntı geliştirmiş olabilir. Bazı kişilerde ölüm korkusu veya kaybetme korkusu yoğun gündeme gelebilir. Kişinin miras, nafaka gibi başkalarının finansal kaynakları ile ilgili derin izler aldığı olumsuzluklar yaşayabilir. Bu yerleşimde kişi derin yaralarını iyileştirmeye gönüllü olmalıdır. Değişimi kabul edip, yaşamı akışına bırakabilmeyi, affetmeyi ve gerektiğinde bırakıp gidebilmeyi öğrenmesi gerekir. Amacını yitirmiş ve çürümüş duyguyu geçmişte bırakmayı öğrenmesi gerekir. Bazı korkularının hayal ürünü olduğunu, şüpheden gelen takıntılar olduğunu görüp gerçekçi bir bakış açısına geçebilmelidir. İçinde tuttuğu sırlarını sevdikleri ile paylaştıkça dönüşümünü sağlayacaktır.

CHIRON YAY

Haritasında Chiron Yay burcunda olan kişi isteklerini yerine getirirken pasif kalabilir. Harekete geçmekten, akışına bırakmaktan ve kendiliğinden akmayan durumlardan yana yaralı olabilir. Maceracı ruhunu veya keşfetme güdüsünü baskılayabilir, özgürlüğüne dair yaraları olabilir.  Bazı kişiler yabancı dillerden, seyahatlerden ve akademik eğitimden yaralı olabilir. Hayal kırıklıkları, talihsizlikler veya güvensizlik yaşayabilir. Kişi inançları konusunda veya manevi konularda ikileme düşerek tıkanıklıklar hissedebilir. Bazı kişiler yaratan korkusu ve inançlarla alakalı korkular yaşayabilir. Bu yerleşimin şifası kişinin öğrendiklerini uygulamaya geçirdikçe olacaktır. Bilgisini derinleştirmeyi, kendini bilgeleştirmeyi öğrenmeli ve ufkunu geliştirmeyi hedeflemelidir. Herkese eşit mesafeden egosuz yaklaşmayı öğrendikçe kişi tıkanıklık yaşadığı alanda çözüme kavuşur.  Dışarıdan bakan bir göz olmalı, olayları seyretmeyi ve anlamayı öğrenmesi gerekir.

CHIRON OĞLAK

Oğlak burcunda olan kişi sorumsuz gibi görünen, fakat kontrolü dışındaki konulara dair sorumluluk hisseden bir karakter olabilir. Kişi içgüdüsel olarak otorite olmayı istese de endişelerinden ve güvensizliğinden dolayı bunu yansıtamaz. Kariyer başarı konusu kişi için takıntı haline gelmiş olabilir ve kontrol etme ihtiyacı yoğundur. Saygı konusunda eksiklikleri vardır ya da saygı duyulmaya yoğun ihtiyaç hisseder. Otoriteden veya babadan duygusal yaralar almış olabilir ve buna bağlı yalnız kalma korkusu olabilir. Kişi geleneksel değerlerden, toprak veya tarım ile ilgili işlerden yaralı olabilir. Bu yerleşimde kişinin şifası çalışmalarına ve başarılarına güvendiğinde açığa çıkar.  Başarısız olacağım korkusu ile pes etmek yerine, her şeyi tekrar tekrar kontrol ederek kendi başarılarını kendine ispat etmelidir. Yaşamda kendini köklendireceği sağlam temeller inşa etmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Başkasının işini yaparken, kendini geri plana atmaması gerektiğini öğreneceği yaşam deneyimlerinden geçebilir.

CHIRON KOVA

Haritasında bu yıldız olan Kova burcunda olan kişi hayatta özgürlük ve arkadaş grupları ile ilgili tıkanıklar yaşamış olabilir. Sevdiği arkadaşları ile bağ kuramamaktan dolayı kendini eksik hissedebilir. Kalabalık korkusu, toplum içine çıkamama gibi sorunları olabileceği gibi kendini topluma kabul ettirmekte sorun yaşar ve yalnızlık korkusuna kapılabilir. Kendi fikirlerini ortaya koymak konusunda kaygıları olduğu için başkalarının fikirlerine esir olabilir. Ayrıca kendi fikirlerinden farklı fikirlere sahip kişilerle yakınlık kurmak istemeyebilir. Mantıklı ve objektif davranmak konusunda tıkanıklar yaşayabilir. Kendi fikirlerini başkalarına kabul ettirmek konusunda aşırıya kaçabilir.  Kişi Kova burcunun konularında kendini geliştirdiğinde, fikirlerini özgürce ifade ettikçe ve gruplarda birlik bilinci ile bireyselliğini ortaya koyabildiği sürece iyileşme gerçekleşecektir.

CHIRON BALIK

Balık burcunda olan kişi teslim olma korkusu ve kurban olma psikolojisi yaşayabilir. Kişi bu yerleşimde aşırı hayalperest davranarak gerçeklerden kaçabilir. Kişi son derece fedakârdır başkalarına yardımcı olmak için Chiron Balık en etkili yerleşimdir. Suçluluk duygusunu yoğun hissedecektir ve çevresindekilerin suçlamalarına da maruz kalmış olabilir. Yaptığı fedakârlıkların değeri bilinmemesi sonucu kurban rolüne düşebilir. Kendisini bırakmaktan korktuğu için zihinsel ve duygusal kontrolü yoğun bir biçimde yaşayabilir. Bunun sonucu da ona hapsolmuş hissettirebilir. Bu yerleşimin enerjisini faydalı hale dönüştürmek için kişinin öncelikle derinlerdeki suçluluk duygusunu üzerine çalışmalar yapması gerekir. Kurban rolünden çıkmaya karar vermelidir ve beklentisizce kendi yaralarını sarmalıdır. Sağlık sektöründe, yardım, bakım merkezlerinde çalışmalar yürütmek için faydalı bir yerleşimdir.

Ayrıca Chrion evlerde yazımızı unutmayın!

Chiron transit tarihleri‘ni akademimizin sayfasından inceleyebilirsiniz…

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi

Gezegenler Burçlarda ve Evlerde