GÜNEŞ BETELGEUSE KAVUŞUMDA
 
18-19-20 Haziran tarihlerinde Güneş Betelgeuse yıldızı ile kavuşumda olacak. Betelgeuse başarı getiren, kutsal olarak tanınan gökyüzünde en parlak on yıldızdan bir tanesidir. Orion takım yıldızında bunan Betelgeuse, Orionun yukarı uzanan sağ kolunun omuz başında yer almaktadır. Yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta, 4,5 Milyar yaşında dev bir yıldızdır. Güneşin 1000 katı büyüklüğünde ve 100 bin katı parlaklığındadır.
 
Astrolojide 28 derece ikizler burcundadır. Çoğunlukta kullanılan anlamı Hz Fatmanın eli ve kadından gelen yardım anlamına gelmektedir. Arapça “el-cevze’nin eli” anlamına gelir. El-Cevze, eski Arap mitolojisinde “gizemli kadın” olarak geçer.
Hıristiyanlarda ise İsa’nın annesi Hz. Meryem’in eli olarak da anılır.
 
Fatma’nın Eli’ olarak bilinse de Arapça’da ‘Hamse Eli’ diye anılır. Hamse, beş anlamına gelir ve bir elin parmak sayısını gösterir. Beş sayısı numeroloji de Merkür yönetimindedir ve iletişimci, yaratıcı ve özgürlük gibi anlamları vardır. Hindu’lar ‘Humsa Eli’, Museviler ise ‘Hameş Eli’ veya ‘Miryam’ın Eli’ anlamları da vardır. Bereket, güç, dayanıklılık gibi insanlığın en manevi ihtiyaçlarının özelliğini taşımaktadır.
 
Güç sembolü denmesinin sebebi ise metinlerde şu şekilde geçmektedir. Hz.Fatma bir gün mutfakta helva kavururken, eşi Hz. Ali’yi genç ve güzel bir odalıkla görür ve pişen helvaya elini daldırır ancak hiç bir şey olmaz, helvayı böyle kavurmayı devam eder. O günden sonra elinin kutsallığına, gücüne adeta yenilmezliğine inanılır. Her güçlük adeta onun eliyle aşılacaktır. İslam ve Musevilik’te yer alan bu ortak sembolün, gücüne günümüzde halen inanılmakta.
Anadolu’da kadınlarımız yemek pişirirken, ”Fatıma’nın Eli”yle yaptıklarına niyet ederler ki yemekleri lezzetli olsun. Anneler karnı ağrıyan çocuğuna, ”Fatıma’nın Eli” ile dokunurlar ki, şifalanır diye düşünülür.
 
Mısır mitolojisine göre, eski Mısırlılar İsis ve Osiris’i temsil eder. Başı üzerinde bir yıldız ve beyaz tacıyla, kucağında çocuk emzirir halde tasvir edilen ve mısır metinlerinde verici, besleyici anne özelliğiyle nitelenen İsis, Seth tarafından öldürülen eşi Osirisin beden parçalarını bir araya getirmeye çalışan dişidir. Horus ise, İsis ve Osirisin oğullarıdır. Horus babasını öldüren amcası Seth ile savaşmış ve sol gözü yara almış, tanrı Thot tarafından iyileştirilmiştir. Horosun gözü sembolü maneviyatın, vicdanın sesi, birliğin tekliğin sembolü olarak geçer. O nedenle Betelgeuse yıldızı bu mitoloji ile de birleştirilmiştir. En sık kullanılan sembolleri horusun gözü ve Fatma ananın eli olarak geçer.
 
Betelgeusenin Astrolojik etkilerine dönecek olursak başarı getiren, bilgi paylaşan, şifalı eller anlamı taşımaktadır. Kişiye şanslar, fırsatlar, bereketler getirir. Astroloji severler için ise bir tüyo verelim. Kişisel bazda astroloji bilen kişiler için 27-28-29 derece İkizler burcunda gezegeni olan kişilerde bu yıldız etkisi hakimdir. Bol fırsat, elden gelen şifa, bereket anlamı taşır. Ancak tabiki açıları ve yerleşimi yorumlaması haritaya göre de değişir.
 
Gökyüzünde içinde bulunduğumuz üç gün, bu yıldız etkisinde olacak. Bolluk bereket çalışmaları yapmak iyi olacaktır. Bereket niyetiyle yemekler pişirmek, paylaşmak, toprağa tohum ekmek iyi gelebilir. Diğer taraftan niyetler yapılabilir, dualar edilebilir, olumlamalar yapılabilir veya hedefler belirlenebilir. Aslında inanç sisteminiz her ne şekildeyse, isteklerinizi, dileklerinizi hatırlamak iyi olacaktır.
 
Astrolog Nurgül Düzenli