koc-burcu-sabit-yildizlari

ASTROLOJİ’DE KOÇ BURCU SABİT YILDIZLARI

Kerb (01 ̊ 03′ Koç)

Koç burcunun Tau Pegasus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Mars doğasındadır. Genellikle tutkulu ve şehvet dolu aşk ilişkilerinin aynı zamanda da kibirli ve hırslı bir karakterin göstergesidir.

 • Güneş ile beraber otorite figürleri ve kimlikle ilgili çelişkiler gündeme gelebilir.
 • Ay ile irtibatında anneyle alakalı problemler gözlemlenebilir.
 • Merkür ile birlikte kendi düşüncelerinde ve görüşlerinde baskıcı tutumlar görünebilir.
 • Mars ile kavuşumunda ilişkilerde bencil ve öfkeli tutumlar gözlemlenebilir.
 • Venüs ile kavuşumunda ilişkide duygusal yıpranmalara neden olabilir.
 • Jüpiter ile birlikte fazla coşku, kibir ve gösteriş düşkünlüğü görülebilirken Satürn’le birlikte aşırı hırsa neden olabilir.
 • Uranüs ile bu yıldız çelişkili düşüncelere ve öfkeye neden olabilir.
 • Neptün ile irtibatlarında ilişkilerde terkedilme, aldanma veya aldatılmalarla karşılaşabiliriz.
 • Plüton ile yoğun şehvet ve tutku dolu bir kimlik verebilir.

Anahtar kelimeler: Hırs, kibir, tehlike, reddedilmek, kapris, kötü yargı, terkedilmek, iç görü, istek, duygusal yıkım, erkekte kadın tarafından aldatılmak ve tutkulu aşk, kadında erkeğe karşı egoist hareketler ve bilinçli kapris, şehvet, kendini beğenmişlik,

 

Deneb Kaitos (02 ̊ 35′ Koç)

Koç burcunun Beta Cetus takımyıldızındadır ve Satürn doğasındadır. Genel olarak ruhsal ve fiziksel aksaklıkları, bağışıklık problemlerini, fevri bir karakter yapısını ifade eder.

 • Güneş ile kavuşumunda otorite figürleri ile yaşanan aksaklıkları anlatır.
 • Ay ile kavuşumda olduğunda kişi inatçı, pervasız ve öfkeli olabilir.
 • Merkür ile keskin bir üslup ve eğitim alanında zorluklar görülebilir.
 • Venüs ile irtibatları ilişkiler sert ve otoriter figürlere neden olabilirken ve finansal konularda kalıcılık sağlayabilir. İlişkilerdeki sadakatsizlikleri anlatır.
 • Mars ile kavuşumunda kişiye askeri başarılar ve yetenekler kazandıracaktır.
 • Jüpiter’leyken bu yıldız maddiyat ve inançlar konusunda sınırlar ve sorumluluk bilinci verebilir.
 • Satürn’le beraber bulunduğu burca göre engel ve zorlukları derinlemesine yaşanabilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda aktif zihin yapısı kazandırabilirken tam aksi zihinsel aksaklıklara da neden olabilir.
 • Neptün bu yıldız ile beraber ideallerin somutlaştırılması noktasında kolaylık sağlar.
 • Plüton birlikte diktatör ve ne istediğini bilen bir etki sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Engel, tembellik, kısıtlamalar, hastalıklar, kendine karşı acımasızlık, kendini yok etme, ruhsal ve bedenî rahatsızlıklar, bünye zayıflığı, asabi bir mizaç, şiddetli, yıkıcı kişilik, stres, asabi, şiddet,

 

Algenib (9 ̊ 09′ Koç)

Koç burcunun Gamma Pegasus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Merkür doğasındadır. Mücadele ruhu, içgüdüsel halleri ve zekâyı anlatır.

 • Güneş ile kavuşumunda ateşli rahatsızlıklar ve otorite figürleriyle alakalı problemler görülür.
 • Ay ile kavuşumunda ise çalkantılı duygu dünyası ve ifade problemleri gözlemlenmektedir. Merkür’le beraber iletişimde girişkenlik ve hazırcevaplık verir.
 • Venüs’le beraber ilişkilerde olumlu ya da olumsuz açıdan iletişim ön planda olabilir. Mars ile beraber güçlü bir irade, keskin bir karakter yapısı verebilir.
 • Jüpiter ile irtibatlarında maddi açıdan hızlı gündemler ve gösteriş merakı verebilir.
 • Satürn ile kavuşumdaysa iletişimde ve eğitimde aksaklıklar, harekete geçme sorunları verebilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda mistik bir zihin, dürüst bir bakış açısı, yenilikçi ve girişimci bir karakter yapısı verebilir.
 • Neptün ile birey kendini beğenmiş inatçı, merhametsiz ve yalnızca kendi fikirleri doğrultusunda hareket eden bir yapı kazandıracaktır.
 • Plüton ile beraber güçlü bir irade ve istediğini baskı yoluyla elde etme eğilimi gözlemlenebilir.

Anahtar kelimeler: kötü çevre, birçok düşman, propaganda, sezgi, coşku, kötü yargı, yanlış karar, iftiraya uğrama, makyaj, kötü karar, talihsizlik, kışkırtma, sahtekâr, skandal,

 

Alderamin (12° 47’ Koç)

Koç burcunun Cepheus (Keyfus) Takımyıldızında bulunan sabit yıldız Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Araçada ‘Kralın sağ kolu’ anlamına gelen yıldız genellikle olumlu etkilere sahip bu yıldız sezgisel ve dişil enerjinin uyumunu anlatır.

 • Güneş ile birlikte kişiye feminen bir duruş kazandırabilir.
 • Ay ile güçlü sezgiler ve yoğun duygusallık verebilir.
 • Merkür ile irtibatlarında şiir yeteneği, sezgisel zekâ, garantici düşünme ve sağlam karar alma becerisi verecektir.
 • Venüs ile kalıcı ilişkiler, güçlü dişil enerji ve baskın partnerlerle deneyimler görülebilir.
 • Mars ile irtibatlarında Jüpiter ve Satürn ile etkileşimlerinde sabit yıldızın etkisi artar ve baskın bir güç açığa çıkacaktır. Fanatizm, zorbalık ya da katı gündemlerden bahsedilebilir.
 • Uranüs’le beraber öngörü kabiliyeti, özgürlük ve bireysellik sınavları getirebilir.
 • Neptün ile keskin sezgiler ve bilinenin arkasını arama güdüsü verebilir.
 • Plüton ile etkileşimlerinde sert sınavlar, güçlü psikoloji ve acımasızlıklarla karşılaşmayı verebilir.

Anahtar kelimeler: Depremler, doğal felaketler, otoriter, güvenilir, ölçülü, ağırbaşlı, Yargılanma, sınavlar, coşku dolu, enerjik, eminlik,

 

Alpheratz (Sirrah)  (14 ̊ 18′ Koç)

Koç burcunun Alpha Andromeda takımyıldızında bulunan sabit yıldız Venüs ve Jüpiter doğasındadır.  Atlar ile ilişkilendirilen yıdız özgürlüğü, bağımsızlığı ve bireyselliği ifade eder. Hızın ve hareketin nasıl yerinde kullanılacağına dair fikir verecektir. Sert tesirli açı yapıyorsa özgürlük ve hürriyet aşkı aşırıya kaçıp olumsuzluğa ve yalnızlığa yol açabilir. Bunun hangi konuda etki edeceği bulunduğu konumla etkileşimde olduğu planetle ilgilidir.

 • Güneş ile birlikte itibar ve saygınlık gelecektir.
 • Ay ile kavuşumu zenginlik ve etkili bir arkadaş çevresi sağlayacaktır.
 • Merkür ile kavuşumunda sözlü yazılı iletişimde yetenekler ve aktif bir zihin kazandırır.
 • Venüs ile aşk, maddi refah, kaliteli ve uyumlu ilişkilerden bahsedilebilir.
 • Mars ile birlikte maddi gücü oluşturmak için harekete geçmek kolaylaşacaktır.
 • Jüpiter ile etkileşimlerinde manevi güç, bağımsızlık ve güçlü ruhaniyet kazandırabilir.
 • Satürn ile kalıcı maddi güç, baskın ilişkiler, özgürlük ve inançlarla ilgili baskılar görülebilir.
 • Neptün ile kavuşumunda yardımsever, etrafı ile uyum halinde içsel dengeyi sağlamış bir karakter olabilir.
 • Uranüs ile kavuşumunda ilişkilerde kopmalar, ani gelişen olaylar ve içsel uyum görülecektir.
 • Plüton ile irtibatlarında zenginlik, ilişkilerde takıntı ve fanatiklik söz konusu olabilir.

Anahtar kelimeler: estetik, güzellik, talih, mutluluk, iyilik, bolluk, bereket, özgürlük, hürriyet aşkı, zarafet, incelik, popülerlik, bağımsızlık, onur, samimi, insancıl, geniş alan ihtiyacı,

 

Baten Kaitos (21 ̊ 48′ Koç)

Koç burcunun Zeta Cetus takımyıldızında bulunan Satürn karakterinde bir sabit yıldızdır. Haritada bu sabit yıldızın etkisi altında olan kişiler melankolik bir doğada kimi dönem içe kapanarak kendi dünyalarına dönerler. Göç etmeyi, gemi kazalarını ve depresyonu anlatır.

 • Güneş ile başkaları tarafından baskılara maruz kalma potansiyeline rağmen yönetim kabiliyetini anlatır.
 • Ay ile birlikte duyguları bastırma ve karamsar bir ruh hali görülebilir.
 • Merkür ile kavuşum halindeyse aşırı panik hali, alınganlık, fikirlere karşı gelme eğilimi görülebilir.
 • Venüs ile birlikte ilişkilerde talihsizlik ya da para kayıpları görülebilir.
 • Mars ile birlikte yanlış kararlara neden olan bir etki yaratabilir.
 • Jüpiter eğitimde aksaklıklar, farklı görüş ve inançları reddetme eğilimi görülebilir.
 • Satürn ile beraber talihsizlik, kendi kendini izole etme hali görülebilir.
 • Uranüs ile birlikte yeniliğe kapalı ve sabit bir zihin yapısı görülebilir.
 • Plüton ile kavuşumunda olduğunda ağır psikolojik sorunlar ve dönüşümlere neden olabilir.
 • Neptün ile birlikte boğulma, su ve denizle alakalı kazalarla karşılaşılabilir.

Anahtar kelimeler: izolasyon, tecrit etme, depresyon, kaza, göç, gemi kazası, özellikle savaşta komuta yeteneği, duygusal ve hayırsever bir mizaç, intihar eğilimleri, fırtınalar

 

Acamar  ( 23° 16 Koç )

Koç burcunun Eridanus Takımyıldızında bulunan Acamar sabit yıldızı Jüpiter doğasındadır ve kadim astrologlar tarafından olumlu sabit yıldızlardan biri olarak kabul edilmiştir. Devlet ve otorite figürleri içerisinde önemli konumlara gelmeyi anlatır.

 • Güneş ile etkileşimlerinde liderlik vasfı kazandıracaktır. Ay ile birlikte kadınlar aracılığı ile kalkınmayı ve iyimser bakış açısını anlatır.
 • Merkür’le beraber eğitim ve inançlar konusunda olumlu etkiler görülürken, odak sorunları görülebilir.
 • Venüs ile beraber maddi konfor, ilişkiler yoluyla kamu ve devlet işlerinde fırsatlarla karşılaşmayı anlatır.
 • Mars ile inançları için mücadele, baskın fikirler ve kendi görüşlerini dikte etmeyi anlatır.
 • Jüpiter ile birlikte etkisi daha yoğun hissedilecektir ve dini açıdan başarılar, şans, bolluk ve iyimserli sağlar.
 • Satürn ile birlikte baskın güç ve diktatörlük verir.
 • Uranüs ile derin bir özgürlük ihtiyacı, marjinal bir lider, maddi konularda beklenmedik gündemler, ani düşüş ya da çıkışlar görülebilir.
 • Neptün ile birlikte inançları için kurban rolüne düşme, derin bir bağlılık ya da derin bir iç görü sağlayabilir.
 • Plüton ile birlikte zorla elde edilen zenginlik, zorba lider ya da kendi görüşlerini dikte etmek olarak gözlemlenebilir.

 

Anahtar kelimeler: tehlikeli kazalar, suda boğulma tehlikesi, yağmur, sel, kamu işlerinde ve dinsel konularda başarı, devlet memuru, otorite veya yetkili kişi konumunda mesleki kariyer, lider,

 

Alrisha (Al Rescha) (29  ̊ 23′ Koç)

Koç burcunda Alpha Pisces takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Merkür doğasındadır.  Etkisi yumuşak olmakla birlikte kadersel biçimde farklılıkların anlamlı bir sentezini ya da iş birliğini anlatır. Arapçada ‘düğüm anlamına gelen, yıldız gereksiz gevezelikleri veya yararsız konuşmaları anlatır.

 • Güneşle irtibatlarında etkili pozisyonlar ve irade gücünü anlatır.
 • Ay ile birlikte tepkisel ve duygusal ifadeler gözlemlenebilir.
 • Merkür ile irtibatlarında eğitim ve iletişim alanında hızlı gelişen gündemler veya kazalara işaret edebilir.
 • Venüs kavuşumunda sosyallik ve uzlaşma becerisi kazandıracaktır.
 • Mars ile kavuşumunda özellikle baş bölgesi ile ilgili yaralanmalara açık hale gelinebilir
 • Jüpiter ile inanç ve görüşlerde değişkenlik ve baskınlık görülebilir.
 • Satürn ile beraber şansız hissetme ve karamsar bakış açısı görülebilir.
 • Uranüs ile eğitimde ani kopuşlar, kaza, yaralanma, yangın gibi etkilere açık olabilir.
 • Neptün ile karasızlık, kafa karışıklığı, idealler ve hayallerin birleştirilebileceğini işaret eder.
 • Plüton ile güçlü fikirler, manipülatör konuşmalar veya takıntılı durumlar gözlemlenebilir.

 

Anahtar kelimeler: birleştirici etki, toplumda beğenilen etkin kişilik, başla ilgili küçük yaralanmalar

 

 

Diğer Burçlar için sabit yıldızlar sayfamızı inceleyebilirsiniz…

 

 

Astroloji eğitim ve danışmanlıklar için nurgul.duzenli@hotmail.com adresimize mail atarak bilgi alabilirsiniz

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi