astroloji danışmanlığı

KRALİYET YILDIZLARI

Sabit yıldızlar Astroloji açısından Güneş’in ekliptik çizgisinin etrafında yer alan yıldızlardır. Sabit yıldızlar harita sahibinin kişiliğini, hayatını, kendini ifade etme biçimini gezegenlerden sonra en fazla etkileyen göksel varlıklardır. Bu sabit yıldızlar içinde özellikle 4 adet sabit yıldız vardır ki onlar ‘Kraliyet Yıldızı’ olarak adlandırılmıştır. Doğu’da Aldebaran,  Batı’da Antares, Kuzey’de Regulus ve Güney’de Fomalhaut olmak üzere yer alan bu yıldızlar ‘Mahşerin Dört Atlısı’ olarak bilinmektedir.  Kraliyet yıldızları Perslerden gelen bilgiler olarak günümüze ulaşmıştır. Kraliyet Yıldızları’nı tek tek ele alacak olursak;

 

ALDEBARAN    ( 9 ̊ 47′ İkizler )

“Doğu’nun Gözcüsü” olarak adlandırılmış olan Aldebaran gökyüzünün en parlak sabit yıldızları arasındaki yerini almıştır. Dört büyük melekten Baş melek Mikail’i temsil eder.  Mars doğasındaki bu kraliyet yıldızı diğer tüm sabit yıldızlarda olduğu gibi, kişi gerekli ahlaki koşulları sağladığında başarı verecektir. Burada önemli olan harita sahibinin azimle, uyum içerisinde ve etik değerlerini koruyarak ilerlemesi gerektiğidir. Bu sayede Aldebaran sabit yıldızı haritada etkisi altına aldığı alanda kişiyi yukarı taşımayı vaat eder. Genel olarak askeri itibar, zenginlik, maddi ya da manevi yüksek makam, güç, tanınmışlık, saygınlık, büyük sorumluluklar, hitabet yeteneği, ticari ve iletişim becerileri, başarı Aldebaran yıldızının sağladığı kazanımlardır. Fakat kişi bu güç ve başarının verdiği sarhoşluğa kapılıp aşırıya kaçtığında, ahlaki değerlerinden ödün verdiğinde tüm bu olumlu kazanımların sonu hızlı bir yıkımla ve hüsranla sonuçlanabilir. Haritasında Aldebaran etkisine sahip kişi her ne kadar elde ettiği başarı, güç ve makam ile ilgili çelişkiler yaşayıp, zorluklarla karşılaşsa da doğru yolda, dürüst bir şekilde devam etmeye çalışmalı ve karakterinden ödün vermemelidir. Haritada Aldebaran sabit yıldızı olumlu bir konumdaysa, özellikle de yükselende olduğunda, kişi sabit yıldızın vaat ettiği başarı ve makamı elde edecek potansiyeli taşır. Eğer haritada kötücüllerle bir etkileşimi söz konusuysa kişiye kibir, aşırı hırs, acımasız ve tehlike arz eden alanlara dair bir eğilim verebilir. Su ile ilgili kazalara karşı önlem alarak gitmek kişiye fayda sağlar.

Tetrabiblos’ta ise Brady Aldebaran kraliyet yıldızından söyle bahsetmektedir ‘Doğru yolunda gitmeyi, kendi istikametini/doğruluğunu zora sokacak ahlaki çelişki veya çatışmalara karşı savaşılması gerektiğini anlatır. Başarı gelecektir fakat bu yol boyunca kişi, kendi pozisyonunu zora sokmaya, kendine biçilmiş yoldan sapmaya meyilli olacaktır. Bu yıldız tesiri altında dikkat edilmesi gereken, kişinin kendi doğru yolundan verilecek her tavizin negatif sonuçlanacağı ve kazanılan her şeyin çok hızlı bir şekilde kaybedileceğidir.’ [Brady 1998:240]

 

REGULUS (29 ̊ 53′ Aslan)

“Kuzeyin gözcüsü” olarak bilinen, Mars, Jüpiter ve Satürn doğasındaki sabit yıldızı, gökyüzünün en önemli sabit yıldızlarından olan Regulus, ‘Aslan’ın Tacı’ olarak nitelendirilmiştir. Dört büyük melekten İsrafil ( Raphael) ile temsil edilir. Haritasında Regulus sabit yıldızı etkisini yaşayan kişi etki altında olduğu alanda şans, fırsat ve ün yakalama, varlık sahibi olma, başarı, büyük onur ve güç, toplum içinde saygınlık kazanma veya parlama potansiyeli taşır. Aynı zamanda kişiye yöneticilik vasıfları, devrimci kimlik, şeref, heybet, irade, güçlü bir ruh, cesaret ve yüce gönüllülük gibi olumlu pek çok özellik kazandıracaktır. Harita sahibi adeta kendi yaşamının yıldızıdır. Bir işe çekingen başlasa bile Regulus ona yine de yükselme vaat eder. Kalp doktoru, hükumet, ordu, tıp alanında çalışmalar gerçekleştirebilir aynı zamanda gerçekten de bir aktör olma imkânı bulabilir. Yaptığı hatalar ise sıradan hatalar olmaz. Haritasında Regulus sabit yıldız etkisinde olan kişi kendisine hayranlık duyulmasını bekleyerek, intikam duygusu ile hareket ettiği zaman elde ettiği başarı ve ünü üzücü bir biçimde kaybedebilir. Birey ahlaki değerlerini koruyamazsa o zaman bu sabit yıldız kişinin büyük bir düşüş yaşamasına sebep olur, yüksek kazançlar büyük kayıplara dönüşebilir. Adeta baş aşağı yokuştan yuvalanmak tepetaklak olmak gibidir. Dolayısıyla kişi kendini tüm nefret ve kin gibi duygulardan arındırarak başarı yolunda ilerlemelidir. Eski metinlerde ise bu yıldız gemi kazaları ile ilişkilendirilmiştir. Regulus Kasım 2011 tarihinde 0 derece Başak burcuna geçiş yapmıştır.

Tetrabiblos’ta ise Brady Regulus kraliyet yıldızından söyle bahsetmektedir ‘Perslerin kraliyet yıldızlarından birisi olarak, gökyüzündeki büyük tarihsel yıldızlardan birisidir. Persler onu, mitolojilerinde tüm dünyayı yöneten Kral Feridun mitiyle bağlantılı olduğu “Kuzeyin bekçisi” olarak gördüler. Regulus, Aslan’ın kalbidir ve mitolojik öyküsünde, öç almaya uğraşırken krallığını kaybeder. Bu hikâyenin önemi Regulus’ un askeri başarı ve saygınlığın arkasındaki miti göstermesidir. Diğer üç kraliyet yıldızı gibi, haritasını etkilediği kişi belirli bir öçle yüz yüze gelerek büyük bir başarı kazanabilir. Regulus için öç intikamdır. Seçtiğiniz alanda büyük bir başarı elde edebilirsiniz. Ama öç almaya tenezzül ederseniz, gücünüzü, konumunuzu ve toplumdaki duruşunuzu kaybedersiniz.’ [Brady 1991h63-264]

 

ANTARES (09 ̊ 46′ Yay )  

Mars ve Jüpiter doğasında olan Antares, ‘Batının gözcüsü’ olarak bilinen ve ‘Akrebin Kalbi’ olarak nitelendirilmiş kraliyet yıldızlarındandır. Dört büyük melekten Azrail ile temsil edilir.  Haritasında Antares kraliyet yıldız etkisinde olan kişi cesur, savaşçı, keşif duygusu güçlü, inatçı, sınırları zorlayan bir karakter yapısı kazandırabilir. Askeriye, otorite, strateji ve liderlik gerektiren tüm pozisyonlar bu yıldız etkisindeki kişi için oldukça uygun pozisyonlardır. Bu yıldız kişinin yaşamda ilerlerken emeklerinin karşılığını göreceğinin işaretidir. Kişinin haritasında bulunması onun hayatında gerçekten büyük başarılara imza atacağının göstergesi olabilir. Antares bir haritada etkiliyse kişiye vereceği güzellikler için onun aşırıya kaçma eğiliminde olmamasını ve takıntılı bir ruh halinden kaçınmasını ister. Birey maddi ve manevi anlamda teraziyi dengelemek zorundadır. Dengeleyemezse ahlaki çöküntüler baş gösterebilir. Eğer haritada olumsuz bir konumdaysa kişi kavgacı, şiddete eğilimli, sabit fikirli ve asabi bir yapı kazandırabilir. Harita sahibinin seyahatler ve göz sağlığı ile ilgili gerekli önlemleri alması faydalı olabilir.

Tetrabiblos’ta ise Brady Antares kraliyet yıldızından söyle bahsetmektedir; ‘Yıldız, yaşamda ilerleme, yol alma gücü ve cesaretini gösterir. Anı yakalamak, hızlı harekete geçmekle ilgilidir. Karanlık tarafı ise, yaptıklarına bakmadan, yaptıkları umurunda olmadan, saldırgan eylemlerde bulunmaktır. Bu anlamda düşünüldüğünde Antares için dengeli olmak, aşırılık ve saplantılara kaçmamak önemlidir. Anahtar kelimeleri; keşfetmek, araştırmak ve cesarettir. Bu güçlü yıldızın haritanızdaki varlığı, isteyerek veya istemeyerek uç noktalara gideceğinizi işaret eder. Kraliyet yıldızlarından biri olduğu için başarı sürekli olarak çaba ortaya koyarak ve ateşli deneyimlerle yeteneği geliştirme yoluyla gelecektir. Antares ‘in bağlantılı olduğu planet, enerjinin hayatınızda nasıl ifade bulduğunu gösterir. Tehlike, sırf gerilim için heyecan aramak olacaktır, bu olduğunda tüm kazanılanların kaybedilmesine yol açabilir.’ [Brady]

 

FOMALHAUT  (03 ̊ 52′ Balık)

‘Güneyin gözcüsü’ olarak geçen sabit yıldız diğer üç kraliyet yıldızında olduğu gibi başarı vaat eder. Dört büyük melekten Cebrail ile temsil edilir. Venüs ve Merkür doğasında olan Fomalhaut şans getiren bir yıldızdır dolayısıyla yükselişlerin, zaferlerin işareti olarak kabul edilmiştir. Fomalhaut yıldızının vaat ettiği başarı ve yükseliş fikirlerinin ahlaki düzeyi ile orantılı olarak değişecektir. Etkisi altında olduğu kişi, etkili ruhsal, sanatsal ve mistik yetenekleri, hayalleri ve idealleri olan bir yapıda olabilir. Kişi bu sabit yıldızın etkisi ile kayda değer eserler, yaratıcılığı ile büyük yapıtlar ortaya koyabilir. Haritada olumlu bir yerleşimde olduğunda kişinin isminin ölümsüzleşeceği büyük bir üne sahip olabilir. Elde edilen bu başarı ve ün yine sağlam bir ahlaki bir temelde yükselmelidir.  Kişi Fomalhaut yıldızının vaat ettiği başarı ve yükseliş fikirlerinin ahlaki düzeyi ile orantılı olarak değişecektir. Eğer idealleri bencilce, çıkar amaçlı veya ahlaki açıklık barındırıyorsa kişinin gözden düşüşü kaçınılmazdır. Aynı zamanda Fomalhaut simya, bilim, astroloji, inançlar ve ilhamı anlatan bir yıldızdır. Haritada etkili ve olumlu bir noktadaysa kişi iyileştirici yönü güçlü, rüyalar aracılığı ile gelen mesajlara ve ruhsal dönüşüme açık bir ruh olacaktır. Bu sabit yıldız içinde yine deniz kazalarına eski metinlerde rastlamaktayız.

 

Tetrabiblos’ta ise Brady Fomalhaut kraliyet yıldızından söyle bahsetmektedir ‘Perslerin dört kraliyet yıldızından biri olup Güney’in Bekçisi’ dir. Diğer üç kraliyet yıldızında olduğu gibi başarı verecektir fakat kişi, yıldızla temsil edilen tuzaklardan kaçınmak zorundadır. Fomalhaut idealler ve rüyalarla ilgilidir ve eğer bunlar asilse, o takdirde büyük bir kişisel başarıya ulaşılabilir. Ne var ki bunlar yozlaşmış/bozulmuş/çürümüşse, o zaman büyük kayıp ve yanılma görülür. Perslerin kraliyet yıldızlarının oldukça farklı olduğunu düşünüyorum, her biri kişinin başarıya erişmeden önceki sınavını gösterir. Bireyin gözden düştüğü yerde, birçok potansiyel tuzakla dolu taşlı bir yol şeklini alır. Fomalhaut bir mistik dokunuşu, bir sihir duyusunu içerir ve yüksek idealler veya vizyonları ilham eder. Haritasında Fomalhaut etkisi güçlü olan kişi ideallerini gerçekleştirebilmek için ana fikirlerle çarpışmak zorundadır. Eğer ideal soylu bir amaç ise, kişi kendi kişisel mutluluğu veya başarısını kolektife yararlarda bulacaktır. Lakin ideal her hangi bir şekilde yoz (veya ahlaksız) olursa çöküş topyekûn olur. Fomalhaut tarafından güçlü bir şekilde etkilenen kişinin zorluğu ideal ve rüyalarının saflığını korumaktır. Eğer bu büyük yıldız haritanıza dokunuyorsa, bazı amaçları izlerken güdüleriniz hakkında kendinize karşı açık ve dürüst olmalısınız. Sonucu gelmeye başladığınızda kişisel şanın esas güdü haline gelmesi kaçınılmazdır. Eğer tanınma gelecekse kişisel yüceltilmenin manipüle edilmemesi ayrıca önemlidir. Bu yıldızın diğer bir tarafı, fiziksel dünyada mevcut olana karşı duran şiirsel aklın acı-tatlı çılgınlığıdır. Periler tarafından çalınmış çocuk, hayattan tatlı kaçışı reddetmelidir ve ölümlü dünyanın yaşamına, ölümüne ve acısına dönerek savaşmalıdır. Fomalhaut gökyüzündeki büyük yıldızlardan biridir, haritanızı etkiliyorsa hayatınıza büyük bir etkisi olacaktır.’ [Brady 1998:197-198]

Bütünün hayrına olması dileğiyle…

Astrolog Nurgül Düzenli

Bireysel Danışmanlık ve astroloji eğitimleri için  nurgul.duzenli@hotmail.com adresinden ve 0533 428 47 02 iletişim hattından bizlere ulaşabilirsiniz.