ŞANS NOKTASI NEDİR?

 Part Of Fortune olarak ta geçen şans noktası, çok sık kullanılan bir Arap noktasıdır. Şans noktası,  Güneş, Ay ve yükselen burç ile hesaplanır.  Haritada şans, kolaylık sağlayan alanı işaret eder.  Kişinin kısmetini, refahını, bolluğunun nereden geleceğini gösterir.

ŞANS NOKASININ BURÇLARDA OLMA DURUMU ETKİLERİ NELERDİR?

ŞANS NOKTASI KOÇ BURCUNDA

Şans noktası koç burcunda olduğunda kişi hayatta kendi başına gerçekleştirdiği işlerde ve girişimlerinden yana şanslı olabilir. Kişi içten içe özünden gelen bir şansla ilerlediğini hissedebilir. Yaşam yolunda aldığı risklerde genelde şanslı ve dışa dönük olarak hareket ettiğinde fırsatlarla karşılaşacaktır. Kişi kararlı ve cesur davranıp kendi inisiyatifini kullandığında mutluluk peşinden gelecektir. Yeni gelişen olaylar ve başlangıçlar içinde yıldızı parlayacaktır. Bu durumda kişinin kendini tekrarlaması ya da kararları akışa bırakması şansızlıklara neden olabilir. Kendi işini yapabildiği ya da liderlik vasfını sergileyebildiği işlerde başarılı olma potansiyeli yüksektir.

ŞANS NOKTASI BOĞA BURCUNDA

Şans noktası boğa burcunda olduğunda kişi genel olarak maddi konularda ve sahip olduklarını genişletmek konusunda yaşam yolunda kolaylıkla ilerleyebilir. Konfor alanında ilerlediği ya da garantide olduğunu hissettiği her alanda kendisine kısmet kapıları açılabilir. Dengede olduğu zamanlarda kendi fırsatlarını rahatlıkla oluşturabilir. Tutarlı durumlar içerisinde ruhsal olarak da güçlü hissedecektir. Sahiplenici bir yaklaşımla kendi fırsatlarını oluşturabilir. Kendi maddi gücünü ya da güvenli alanını oluşturmadığı zaman şansızlıklarla karşılaşabilir. Toprak, finans ve gıda ile ilgili yaptığı işlerde başarılı olma potansiyeli yüksektir.

ŞANS NOKTASI İKİZLER BURCUNDA

Şans noktası ikizler burcunda olduğunda kişi kendi merak duygusunu takip ettiği her alanda fırsatlarla karşılaşabilir. Öğretici ve iletişime açık olduğu durumlarda kendini psikolojik olarak da güçlü hissedecektir. Kendini ifade edebildiği ya da fikirlerini paylaşabildiği ilişkiler içerisinde mutlu olur. Kişi bilginin peşinden giderek ve zihinsel faaliyetlerde aktif olarak yer aldığı her durumda kendi şansını oluşturabilir. Derinleşme çabasından kaçınarak sıklıkla kendini güncellediği her alanda aktif ve mutlu olabilir. İletişim, basın yayın ya da eğitim alanında yaptığı işlerde yetenekli olduğundan başarılı olma potansiyeli vardır.

ŞANS NOKTASI YENGEÇ BURCUNDA

Şans noktası Yengeç burcunda olduğunda kişi kendini ailesinin içinde ya da yuva olarak benimsediği alanlarda şanslı hisseder. Harita sahibi duygusal yaklaşımlarını yansıtabildiği ortamlarda kendini mutlu ve şanslı hissedebilir. Hayatta deneyimlediği her olayı derinlemesine hissederek yaşadığı anda manevi güç hissedecektir. Kişi aile içinde kadınlardan yana şanlı olabilir ya da kadınlar tarafından bir takım fırsatlarla karşılaşabilir. Yaşamında her daim sezgilerine ve duygularına yer açmalıdır. Harita sahibi sezgilerini kullanabildiği, toprak ve su ile ilgili alanlarda ya da beslenmeye dair konularda başarılı olma potansiyeli taşımaktadır.

 

ŞANS NOKTASI ASLAN BURCUNDA

Şans noktası Aslan burcunda olduğunda kişi ön planda olabildiği alanlarda yıldızı parlayacaktır. Başkalarından takdir aldığında ya da onaylandığında kendisini mutlu ve şanslı hissedecektir. Kendi benliğini ve yaratıcı yönlerini yansıtabildiği durumları oluşturduğunda şans ve bolluk peşinden gelecektir. Kişi kendini gizlemekten, kibre kapılmaktan ve gösterişten kaçınarak dışa dönük olduğunda fırsatlar kapısını çalar. Her daim neşesini paylaşabileceği ortamları oluşturmaya özen göstermelidir. Harita sahibi eğlence sektöründe, organizasyonlarla alakalı alanlarda, sanatsallığını ya da yaratıcılığını kullanabildiği alanlarda maddi ve manevi refah içinde olup,  başarılı olma potansiyeli taşır.

ŞANS NOKTASI BAŞAK BURCUNDA

Şans noktası başak burcunda olduğunda harita sahibi çalışma ortamında kendini psikolojik olarak rahat hisseder. Genel olarak hayatta şans faktörünü kişinin aldığı sorumluluklar ya da üretkenliği ile ölçme eğilimi vardır. Yaşamında kendi sistemini oluşturduğu veya düzenli olarak ilerleyen rutinlerin içerisinde kendini güçlü hissedebilir. Görevlerini yerine getirmek konusunda oldukça yetenekli kimselerdir. Beslenme ve egzersiz düzenlerine dikkat ettiklerinde yaşamdan daha fazla verim alabilirler. Harita sahibi sağlık sektöründe, el becerilerini kullanabildiği alanlarda ya da araştırmaya dair konularda başarılı olma potansiyeli taşır.

ŞANS NOKTASI TERAZİ BURCUNDA

Şans noktası Terazi burcunda olduğunda kişi ikili ilişkilerde ve karşılıklı yaptığı tüm işlerde kendini mutlu ve huzurlu hissedebilir. Adaletsizlik karşısında kendini son derece karamsar veya şanssız olarak görecektir. Kendi estetik algısına uygun ortamlarda ya da keyif aldığı durumlarda ruhsal olarak güçlü hissedebilir. Yaşamda eşinden ya da ortaklardan yana gelen fırsatları olacaktır. Uyum yakalayabildiği kimselerle karşılıklı paylaşım içerisinde olabileceği durumlar oluşturmaya özen göstermelidir. Harita sahibi hukuk ve estetik alanında ya da danışman olabileceği bir alanda yeteneklerini sergilediğinde başarılı olma potansiyeli vardır.

ŞANS NOKTASI AKREP BURCUNDA

Şans noktası Akrep burcunda olduğunda kişi genel olarak yaşamda psikolojik olarak rahat bir yol izler. Yaşadığı yenilenmeler ve ruhsal farkındalıklarla her seferinde şansının bir kere daha arttığını hissedebilir. Eğer değişime ve dönüşüme direnirse kendisini karamsar bir ruh hali sarabilir dolayısıyla her daim eski olanı bırakmaya gönüllü olmasında fayda vardır. Tensel paylaşımlar, derinlik ve gizem kişiye her daim manevi bir hazine gibi görünebilir. Risk alarak araştırmacı yönünü ortaya koyduğunda rahat ve mutlu hissedecektir. Kişi psikoloji, tıp ve metafizik alanda yaptığı çalışmalarda başarılı olma potansiyeli taşır.

ŞANS NOKTASI YAY BURCUNDA

Şans noktası Yay burcunda olduğunda kişi hayatta her daim korunduğunu ve şanslı bir yaşam sürdüğünü savunabilir. Genel olarak eğitime dair alanlarda ve yurt dışı bağlantılı işlerde bir takım fırsatları olabilir. Kişi hoşgörüsünü ve objektif tavrını sergileyebildiği ortamlarda kendisini ruhsal olarak özgür ve güçlü hissedecektir. Bulunduğu yerden ve fikirden ayrılıp özgürce farklı yerleri ve farklı bakış açılarını keşfetmek kişinin yaşamında fırsatlarını çekmesi açısından fayda sağlar. Harita sahibi akademik alanda, inançlarla ya da farklı kültürlere dair yapılan işlerde başarılı olma potansiyeli yüksektir.

ŞANS NOKTASI OĞLAK BURCUNDA

Şans noktası Oğlak burcunda olduğunda kişi yaşamda kendi çalışmalarıyla kendi fırsatlarını oluşturduğuna inanır. Genel olarak şansa değil de çalışmanın gücüne inanıyor olabilir. Kişi düzenli ve sistemli olan ortamlarda yıldızının parlayacağını düşünebilir. Aile büyükleri ya da otoriter kimseler sayesinde kişinin hayatına bir takım şans kapıları açılabilir. Başarının yolunu kendisinin inşa etmesi gerektiğinin bilincinde görevlerini yerine getirmeli ve sorumluluk duygusunu geliştirmelidir. Harita sahibi inşaat ve yapı sektöründe, kendi sistemini oluşturabildiği alanlarda ve toplumsal olarak görev aldığı her alada başarılı olma potansiyeli vardır.

ŞANS NOKTASI KOVA BURCUNDA

Şans noktası Kova burcunda olan kişi yaşamda şansın özgürlükten geçtiğine inanabilir. Harita sahibi bireyselliğini ortaya koyabildiği ve fikirlerini rahatlıkla paylaşabildiği durumda manevi güç bulur. Kişi gruplar içerisinde, toplumsal nitelikli faaliyetlerde kendi zekâsını ve görüşlerini yansıtabildiği durumlarda şanslı hissedecektir. Yaşam yolundaki fırsatlarını yakalayabilmesi adına her daim orijinalliğini koruyarak özgürce farklılıklarını kabul etmelidir. Yeteneklerini sergileyebileceği sıra dışı ortamlarda şansı yakalayabilir. Harita sahibi elektronikle ve teknolojiyle alakalı, entelektüel ve evrensel konulara dair alanlarda başarılı olma potansiyeli vardır.

ŞANS NOKTASI BALIK BURCUNDA

Şans noktası Balık burcunda olduğunda kişi hayatından ve yaşadıklarından genelde hoşnuttur. Kişi kendini bütünlenmiş hissettiği ilişkiler ve ortamlar aracılığı ile ruhsal olarak güçlü ve mutlu hisseder. Her daim ilahi plana güvenmeli ve akışa bırakmayı ilke edinmelidir. Böylece yaşamda fırsatlar önüne çıkacak ve kendini şanslı hissedecektir. Yardıma ihtiyacı olanlara destek verdiğinde ve duygularını yaşayarak sezgilerini takip ettiğinde şans kapısı açılacaktır. Harita sahibi hayal gücünü yansıtabileceği, yaratıcılığını ve sezgilerini kullanabildiği tüm alanlarda başarılı olama ve maddi olarak güçlenme potansiyeli vardır  .

 

Astrolog Nurgül DÜZENLİ

Gezegenler Burçlarda ve Evlerde

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi