terazi-burcu-sabit-yildizlari

TERAZİ BURCU SABİT YILDIZLARI

Zaniah (04 ̊ 31′ Terazi )

Terazi burcunda Etha Virgo takımyıldızında bulunan Merkür ve Venüs doğasındadır. Kişiye kibar, sevimli ve onurlu bir karakter yapısı kazandıracaktır. Kötü konumlarında erkek haritalarında eşcinsellik eğilimi görülebilir fakat kötücüllerle dahi genel olarak yıkıcı etki yaratmaz. Fiziksel olarak bağırsakları temsil eder.

 • Güneş ile bu yıldızın etkileşimleri evlilik için ideal yerleşimdir.
 • Venüs ile birlikte geniş ve faydalı sosyal çevre, iyi niyet dolayısıyla başını derde sokma ve popülerlik sağlar.
 • Merkür ile kavuşumunda sanatsal ve iletişimsel yetenekler kazandırırken yazı yazma becerisi de verecektir.
 • Jüpiter ile etkileşimlerinde maddi refah, gelir kapısının çeşitliliği, dindarlık ve felsefi konularda başarı açık görüş sağlar.
 • Neptün ile kavuşumunda aşk konusunda farklı bakış açısı ve yaklaşımlarını anlatır.
 • Satürn ile birlikte olgun ve yaşça büyük kimselerle evlilik, azim, aile büyüklerine düşkünlük, olarak görülür.
 • Uranüs ile birlikte ileri görüşlülük, modern ilim ve bilgiye ilgi, çeşitli ve farklı sosyal çevre olarak düşünülür.
 • Plüton farklı cinsel yönelimler, aşırı hırs ve kötücül çevre olarak düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: popülerlik, başarı, sevecen, sevimli, düzen, nizam, onur, zarafet, cana yakın, çekici, homoseksüel eğilim,

 

Diadem (08 ̊ 58′ Terazi)

Terazi burcunun Coma Berenice takımyıldızında bulunan sabit yıldız Ay ve Venüs karakterindedir.  Bu yıldız, aşk için kendini adam, yüksek cazibe, fedakâr yapı ve dişi enerjide yoğunluk katar. Harita sahibi başkalarına destek vermek adına kurban rolüne düşebilir. Sevdiği şeyler uğruna hiç düşünmeden her şeyden vazgeçebilmeyi anlatır. Asil ve güçlü bir şekilde adanmışlığı ifade eder.

 • Güneş ile beraber kendini insanlara adayan popüler ve sevilen karakterleri anlatır.
 • Venüs çekici ve dişi enerji yoğunluğunu ifade ederken ilişki içinde kurban rolüne düşmeyi anlatabilir.
 • Jüpiter ile birlikte inançlar ve görüşler için kendini feda etmeyi, dine adanmayı anlatır.
 • Satürn toplumsal düzeyde bir amaç için adanmayı anlatır.
 • Uranüs ile kavuşumunda skandallar, Mars ile başıboş ve müsrif bir enerji açığa çıkar, kaza ve yaralanmalar görülürken Neptün ile kavuşumunda kişide keyif verici maddelere düşkünlük, bağımlılık gözlemlenir.
 • Plüton ile beraber tehlikeli sonuçlar doğurabilir, doğrudan kurban olma, yok yere güç kaybetmeyi işaret eder.

Anahtar kelimeler: başıboşluk, kellik, görme sorunları, israf ve çapkınlık, duygusal yetenek, büyük bir amaca adanma, sevdiğinden vazgeçme, aşka adanmışlık, güçlü tutkular, cazibe, sahne yeteneği, başkalarının menfaatini gözetme,

 

Vindemiatrix (09 ̊ 56′ Terazi)

Terazi burcunda Epsilon Virgo takımyıldızında bulunan Merkür ve Satürn doğasındadır. Genel olarak sahtecilik, hırsızlık, omurgada yaşanan problemler ve depresyonla ilişkilidir.

 • Güneş ile birlikte kötü şöhret, itibar kaybı, silik ve pasif saldırganlık verebilir.
 • Merkür ile hiciv yeteneği, ikiyüzlülük, alaycılık, dil ve edebi yetenekler ve yalancılık görülebilir.
 • Venüs ile kavuşumlarında kişi aldanma ve aldatmalarla karşılaşabilir.
 • Uranüs ile kavuşumlarında evlilikte yaşanan skandallar, fiziksel duruş bozuklukları ve kazalara neden olabilir.
 • Jüpiter ile kavuşumlarında eğitim ve ortaklıklarla gelen utançlar yaşatabilir.
 • Mars ile birlikte evlilik sorunları, acelecilik, birlikteliklerin sonlanması ve hukuki mücadeleleri işaret eder.
 • Satürn ile evlilikle gelen maddi manevi hasarları veya zorlukları anlatır.
 • Neptün ile depresiflik, ilişkilerde kandırılma ve hırsızlık olarak düşünülebilir.
 • Plüton ile beraber kayıplar, iflas,

Anahtar kelimeler: biten evlilik, sahtekârlık, samimiyetsizlik, hukuki sorunlar, illegal, alaycılık, sessiz saldırgan, lafebesi,  kabalık, hoşgörüsüzlük, vahşilik, havacılık, utanç, dulluk, tanınma çabası, yoksulluk ve başarısızlık korkusu,

 

Porrima (10 ̊ 08′ Terazi)

Terazi burcunun Gamma Virgo takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Venüs doğasındadır. Genel olarak nezaket ve zarifliğin ifadesidir.

 • Güneş ile entrikalarla ve skandallarla tanınma, evlilikte yaşanan tatsız olayları anlatır.
 • Ay ile kavuştuğunda kadınlardan yana gelen şansa işaret eder.
 • Merkür ile hukuki sorunlar, naif konuşmalar, geleceğe dair haberleri anlatır.
 • Venüs ilişkilerde yaşanan skandallar, tutkulu aşk ilişkilerini izah eder.
 • Mars hava ile ilgili sorunlar, fırtına verebilir.
 • Jüpiter ile kavuşumunda hukuksal boyuttaki meselelerde aksaklık ya da karmaşa görülebilir.
 • Uranüs ile kavuştuğunda öngörü becerisi, iyi eğitim ve ikili ilişkiler aracılığı ile gelen zararı anlatır.
 • Neptün kötülüğe meyil ve yeteneklerini çıkarları için kullanma, etkileyici bir aura sağlar.

Anahtar kelimeler nazik, saf, sevimli, öngörü, kahin, kehanet, ikicilik,

 

Algorab (13 ̊  27′ Terazi)

Terazi burcunun Deltha Corvus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Satürn özelliklerini taşır. Arapçada kelime anlamı olarak karga demektir. terazi burcunun doğasına aykırı kaba ve şeytani etkiler veren veya kimi zaman hiç hissedilmeyen düşmanca sinsi bir etkiyi sembolize eder. Genel olarak kötü niyetin ve yalancılığın göstergesi olarak bilinir.

 • Güneş ve Ay ile kavuşumda olduğunda acımasız ve katı bir yönetici figürüne işaret eder.
 • Merkür kötü niyet, sözlerle iğneleme, zihinsel hastalıklar görülebilir.
 • Güneş ve Uranüs ile sert etkiler altında olduğunda kazalar ve eşcinselliğe eğilim görülecektir.
 • Jüpiter ile kavuşumda olduğunda maddi açıdan desteklediği düşünülen fakat ahlaki yönden olumsuz olarak değerlendiren bir durumdur.
 • Satürn haritada zaten güçlü bir yerleşimdeyse ve bu yıldızla kavuşumdaysa hırs, ilişkilerde aksaklıklar ve kazalar görülecektir.
 • Venüs ile birlikte derin tutkular ve sahte ilişkiler verebilir.
 • Neptün ile düşmanlardan gelen sinsi saldırılar, yalancılık, sahtekârlık ve aldanmaları anlatır.
 • Plüton ile eşcinsellik, cinsiyet değişimi, kindarlık verebilir.

Anahtar kelimeler: Yok edici, kötü niyet, şeytani, iğrençlik, yalancılık, transseksüellik, erkekete homoseksüel eğilimler, kindarlık, zalimlik, düşmanca, yaratıcılık, maddi güç dürtüsü,

 

Foramen  (22 ̊ 09′ Terazi)

Terazi burcunda Eta Carina- Argo Navis takımyıldızında bulunan esasında kara delik olan Foremen Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Tarihte Osmanlı ile birlikte pek çok uygarlığın deniz seferleri, deniz yolculukları ve yük gemileri ilgili konular için bu yıldızı takip ettiği bilinir. Genel olarak haritada vurgulu olduğunda bolluk, bereket ve kolaylık sağlarken bir yandan da göz ve kulak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu sabit yıldız aynı zamanda uçak kazalarını, su ve denizle alakalı problemleri anlatır. spica sabit yıldızının etkileri ile karıştırılmamalıdır. Spica yükseltirken Foremen yıkımdan sonra gelen başarıyı anlatır.

 • Güneş ile birlikte lider ruh ve kaptanlık yeteneği verebilir.
 • Ay ile çalkantılı ruh hali, maddi güç ihtiyacını anlatabilir.
 • Merkür ile işitme v görme sorunları görülebilir.
 • Neptün ile sel felaketi, gemi kazaları ve dindarlık görülebilir.
 • Plüton ile maddi yıkım, güç hırsını ve risk almayı anlatır.

Anahtar kelimeler: maddi hüç, liderlik, refah, şans, başarı, şans, yıkımdan sonra gelen yükselme, iflas, kayıp, gemi, denizcilik, ağırbaşlılık, riskli işlere girişme, itibar, dindarlık, gözdağı,

 

Spica (23 ̊ 50′ Terazi )

Terazi burcunun Alpha Virgo takımyıldızında bulunan beyaz renkli sabit yıldız Venüs ve Mars doğasındadır. bereket tanrıçası olarak bilinen binlerce ismi olan Isis ya da Hristiyan Mary’nin elinde tuttuğu buğday demetidir Etkisi altındaki alana üstünlük ve aydınlık  sağlayan en ihtişamlı sabit yıldızlardan biride Spica’ dır. Bu yıldız etkisini gösterdiği bir haritaya varlık ün, romantizm, sanatsal eğilimler verecektir. Ayrıca hoş bir fiziksel dış görünüş de sunacaktır. Etkisi kraliyet yıldızlarına benzer, güç ve ihtişam sunar. Genelde sanatçıların, müzisyen, ressam ve heykeltıraşların haritalarında görülür.

 • Güneş ile liderlik, maddi güç, asalet, onurlu bir yaşam, evlilikle tanınmayı anlatabilir.
 • Ay Merkür ile edebi yetenekler, sıra dışı entelektüellik düzeyi, iletişim becerileri, sözlerle önderlik etme, güçlü fikirleri ve üretken aklı anlatır.
 • Venüs ile maddi refah seviyesi, sanat camiasında güçlü ilişkiler, estetik güzellik, etki altında bırakan ilişkileri anlatır.
 • Mars ile kontrolsüz gücü işaret eder.
 • Jüpiter terfi, makam sahibi olma, hukuki, akademik ve felsefi alanda başarı, kontrolsüz fırsat ve zenginlik vaat eder.
 • Satürn ile birlikte etkili yönetim gücü, soğuk ve ilgisiz ebeveynler, öğretici vasıf ve karamsar ruh hali verebilir.
 • Uranüs ile bilim sevgisi, doğal ve ani ölüm, güçlü psişik yetenekleri anlatır.
 • Neptün ile sanat sevgisi, aşka âşık olmayı, kendini sanata adamayı, üstün yaratıcılığı anlatır.
 • Plüton ile birlikte güçlü maddi değerleri, liderlik vasfını ve şöhret sunar.

Anahtar kelimeler: liderlik, güç, onur, din, felsefe, araştırma becerisi, sanatsal kabiliyet, edebi yetenek, üretim, verim, şeref, ün, parlaklık, mükemmellik, asalet, iyi kalp, potansiyel yetenek, bolluk, bereket, seçkin, üstün, istediğine ulaşmak,ilham,

 

Arcturus (24 ̊ 14′ Terazi)

Terazi burcunun Alpha Bootes takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Jüpiter karakterindedir. Astrolojik olarak, şan, şeref, sezgisel yapı, onur ve başarılarla ilişkilendirilmiştir. İlk olanı başarme ve denenmemişi deneme cesaretini ve yeni yollar açma kabiliyetini anlatır.

 • Mc ile kavuşumunda kişiye kariyer konusunda büyük başarı ve itibar sağlar.
 • Güneş, Jüpiter ve Ay ile kavuşumda olduğunda kişi büyük servet sahibi olur. Jüpiter ile yolculuklar aracılığı ile gelen şans, tanınma ve zenginliği ifade eder.
 • Mars ile kavuşumda olduğunda ölümcül su kazları, dirayet ve davacı yapıyı işaret eder.
 • Venüs ile ilişkilerde ve finansal konularda şanslar getirecektir. Aynı zamanda kişiye maddi güç, popülerlik sağlar.
 • Satürn ile kavuşumunda maddeye itibar, ilişkilerde kurnazlık ve evliliğe dair problemler aynı zamanda kalıcılık gözlenebilir.
 • Neptün ile kavuşumunda hissi bir yapı, evlilikte şans, hoş görünümlü bir ortak ve ortaklıklar için olumlu gelişmeler sağlar.
 • Uranüs ile farklı çözüm ve bakış açısı kazandırır, soyut ve bilimsel konularda başarı sağlayan bir yerleşimdir.
 • Plüton kötü yönlendirilme dolayısıyla gelen yıkımı anlatır, güçlü adımları ve geri dönüşü olmaya girişimleri anlatabilir.

Anahtar kelimeler Öğretmek, öğrenmek, korumak, liderlik, misyon, yön vermek, ilk adımı atan, yeni metotlar, farklı çözümler, yeni yol, keşif, seyahat, bilgelik, yolculuk, kültürel değerler veya miraslar, seyahatten gelen kazanç

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi