URANÜS EV TRANSİTLERİ

URANÜS BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs birinci evden geçerken kişi yaşama her zaman olduğundan daha liberal ve esnek bir bakış açısıyla yaklaşır. Kişinin özgürlük ihtiyacı her zamankinden daha fazla olacaktır. Yaşamını derinden sarsan ve yenileyen bir enerjiyle hayatında yerleşik olan tüm düzeni yıkmak ihtiyacı hissedebilir. Farklı bir imaj yaratma dürtüsüyle bambaşka bir dış görünüşe bürünmek isteyebilir. Genel olarak her zamankinden daha canlı ve aktif bir dönem içine gireceğinden bu durum kilo vermesine de fayda sağlayan bir etki yaratabilir. Harita sahibi bu dönemde değişime açık olmalı ve eski yaşam biçimine tutunmayı bırakmalıdır. İlişkilerde ani sürpriz gelişmeler gözlemlenebilir ya da beklenmedik biçimde farklı bir yöne doğru evrilebilir. Yaşamı farklı bir yöne doğru akarken eski değerlerine takılı kalma çabası gerginliklere hatta kopmalara neden olabilir.

 

URANÜS İKİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs ikinci evden geçerken kişi maddi ve manevi değerlerini sorguladığı bir dönemin içinde olacaktır. Kişinin maddi kazanç kaynakları elektronik, mühendislik veya teknolojik alanlara doğru yön değiştirebilir. Bu alanlardan gelir elde etmek için de oldukça bir dönemdir. Maddi kaynakları konusunda ani ve hedef 1şaşırtan gündemler gelişebilir. Bunun sonucunda harita sahibi bu dönemde gelirlerini sabitlemekte zorlanabilir. Maddeye ve manaya bakış açısı değişerek hiç beklenmedik bir şekilde tüm değerlerinden özgürleşmek isteyebilir. Başkalarının kaynakları ile ilgili hiç hesapta olmayan nedenlerden dolayı para çıkışları yaşayabilir. Bu dönemde büyük maddi yatırımlar yapmadan önce derinlemesine düşünmelidir.

 

URANÜS ÜÇÜNCÜ EV TRANSİTİ

Uranüs üçüncü evden geçerken kişi iletişim konusunda her zamankinden daha orijinal bir üslup benimseyebilir. Etrafındakilere karşı özgürce fikirlerini savunmak isteyebilir.  Yakın çevresi ile ilgili beklenmedik gelişmelere şahit olabilir. Harita sahibinin yeniklere zihinsel olarak açık olduğu bir dönem olduğundan kişi bu süreçte kolaylıkla eğitim öğrenime dair yeni başlangıçlar yapabilir. Birden bire bir fikrin peşine düşmek ya da farklı bir bakış açısı benimseme bu transit etkisiyle mümkün olacaktır. Kardeşlerle veya komşularla kurulan iletişimde ve ilişkilerde çelişkili durumlarla karşılaşmak olasıdır. Harita sahibi kısa mesafe yolculuklarında veya trafikte her zamankinden daha tedbirli olması fayda sağlar.

 

URANÜS DÖRDÜNCÜ EV TRANSİTİ

Uranüs dördüncü evde olduğunda kişi aile ve aile ilişkilerinde sürpriz gelişmelerle karşılaşabilir. Harita sahibi transit süreci boyunca aileden ve yerleşik düzeninden özgürleşmek ve farklı yerlerde yaşama isteği duyabilir. Hesapta olmayan yer değişimleri veya taşınmalar görülebilir. Yaşam alanında yeni ve daha modern bir tarz oluşturmak adına dekore etmek isteyebilir. Bu süreçte kişi sabit kalmakta ne kadar ısrarcı olursa o adar zorluk yaşar. Hayatındaki köklü konularda düzen değişikliğine uyum sağlamak bu dönemde kişiye farklı deneyimlerin kapısını açarken bir yandan da özgür hissettirecektir. Gayrimenkul, miras veya toprakla alakalı konularda kontrol dışı gelişmeler gözlemlenebilir.

 

URANÜS BEŞİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs beşinci evden geçerken harita sahibi sıra dışı romantik deneyimler yaşayabilir. Var olan ilişkilerden özgürleşmek isteyerek tek başınalığını ilan edebilir. Farklı ve kendine has bir sanat anlayışı ile yaratıcılığını gözler önüne sermek isteyebilir. Çocuklara dair gündemlerde hiç beklenmedik durumlarla gündem değişimleri yaşayabilir. İlişkilerde tekdüzelikten sıkılıp bambaşka bir aşk ya da macera dolu bir ilişki yaşama ihtiyacı partnerine karşı ile güvenilmez bir imaj çizebilir. Elektronik ya da teknolojik bir hobi edinmek ya da sanatı teknikle buluşturmak adına oldukça faydalı bir transit süreci olacaktır. kişi uğraşılarından çabuk bıkıp hep daha farklı bir eğlencenin arayışında olabilir.

 

URANÜS ALTINCI EV TRANSİTİ

Uranüs altıncı evden geçerken kişi kendi çalışma koşulları ile ilgili radikal değişimlerden geçebilir. Günlük alışkanlıkları harita sahibinin elinde olmayan nedenlerden dolayı her zamankinden daha düzensiz bir hal alabilir. Üzerinde fazla çalışma baskısı hissederek çalışma ortamında isyankâr tutumlar sergileyebilir ya da iş değişimleri yaşayabilir. İş hayatında geleneksel ve genel geçer değerlerden sıyrılmak ve kendi alanında bağımsız bir şekilde çalışma kararı alabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığı ani değişimlerle dalgalanabilir. Sinir sisteminde gerginlikler, kalp ve dolaşım yollarıyla alakalı rahatsızlıklar görülebilir. Hayvanlarla ya da yardıma muhtaç kimselerle ilgili çalışmalar yaparak bu alanda evrensel bir bakışa açısı geliştirebilir. Bu dönemde kişinin mesleki açıdan farklı bakış açılarına açık olması fayda sağlayacaktır.

 

URANÜS YEDİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs yedinci evden geçerken kişi evliliği ve ortaklı işleri konusunda ani değişimlerin yaşandığı bir süreçten geçebilir. İkili ilişkilerde daha bireysel bir yaklaşım sergileme ihtiyacı doğabilir dolayısıyla bu durumda karşılıklı paylaşım konusunda isteksiz olabilir. Daha fazla yalnızlık ve özgürlük arzusuyla başkalarının yetkilerini kabul etmeyebilir bunun sonucunda da ilişkilerden ayrışmak isteyebilir. Bu süreçte evlilikle, ilişkilerle ilgili bakış açısı ve birlikte olmak istediği insan profili belirgin bir şekilde değişime uğrayabilir. İkili ilişkilerinde anlaşmazlığa düştüğü kimselerden sarsıcı tepkiler alabilir. Uranüs bu evden geçerken kişinin sosyal çevresinde ve ilişki halinde olduğu kişilerle ilgili yeni gündemlere açık olması ve esnek bir bakış açısı geliştirmesi fayda sağlayacaktır.

 

URANÜS SEKİZİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs sekizinci evden geçerken kişi maddi konularda özelliklede başkalarının finans kaynakları ile ilgili denge kurmakta zorlanabilirler. Dolayısıyla kişi çelişkili bir ruh haline bürünebilir. Kişi kendi derinliklerinde duygusal çalkantılar yaşayarak kendi iç dünyasında krizler yaşayabilir. Cinsellikle ilgili bakış açısı ya da öncelikleri değişime uğrayabilir. Transit etkisiyle kişinin metafiziksel konulara dair merakı artıp ön görüsü gelişebilir.  Ölüm, ameliyat ve maddi konularda hiç hesapta olamayan olaylara gelişebilir böylece bir anda kişinin rotası başka bir yöne çevrilebilir. Teknolojinin dâhil edilerek kazanç elde edilmesi bu süreçte kişiye maddi fayda sağlayabilir. Birden bire gelir imkânlarının oluşması ile birlikte finans dengesi değişebilir. Kişi ortak maddi kaynaklardan bağımsız ve farklı bir ekonomik yöntem geliştirmek isteyebilir.

 

URANÜS DOKUZUNCU EV TRANSİTİ

Uranüs dokuzuncu evden geçerken kişi farklı görüşleri ve inançları benimseyebilir. Bu Transit etkisiyle zihinsel olarak yeni öğretilere açık olunacağından bir aydınlanma dönemi olarak kabul edilebilir. Kişi farklı kültürel etkinliklerde entelektüel çalışmalarda yer alabilir. Daha önce hiç bilmediği yerlere hiç hesapta yokken seyahat edebilir. Yükseköğrenim, yabancı dil ve inanç konularında teknolojiyi ve modern eğitim yöntemlerini aktif olarak değerlendirebileceği bir dönemdir. Astroloji, yabancı dil, din, felsefe ve çeşitli kültürel değerlerle ilgili eğitim almak adına faydalı etkilerin hâkim olduğu bir zaman dilimidir. Hızlı bir bilgi akışı içinde olacağı için kişi bu dönemde bilgiyi sabitlemek ve özümsemekle alakalı sorunlar yaşayabilir.

 

URANÜS ONUNCU EV TRANSİTİ

Uranüs onuncu ev transitinde kişi kariyerinden beklenmedik gelişmelere açık etkiler altında olacaktır. Ani bir kariyer değişikliği kararı alabilir. Kişi mesleki sorumluluklarından kurtulmak ve iş hayatının gerekliliklerinden özgürleşmek ihtiyacıyla bireysel olarak farklı bir sistem geliştirebilir. İş ortamında otorite figürleri ile ilişkilerinde asi tutumlar sergileyerek kopma noktasına gelebilir. Mesleki alanda teknolojik yöntemler geliştirmek ve bunları hızla hayata geçirmek isteyebilir. Bu transit aynı zamanda harita sahibinin yaşamını derinden etkileyen radikal yön değişimlerine sebep olabilecek etkiler barındırır. Mesleki yeteneklerini üst noktaya taşımak ve farklı alanlarda kendini geliştirmesi için olumlu bir zaman dilimidir. Bu transit sonrasında toplum içerisindeki statüsü bir bakıma yenilenecek ve kişi artık daha farklı anılacaktır.

 

URANÜS ON BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs on birinci evden geçerken kişinin dâhil olduğu sosyal gruplarda değişim görülür dolayısıyla arkadaşlık ve dostluk kavramları ile ilgili farklı bir bakış açısı kazanabilir. Toplumsal ve evrensel konularda aktif rol alan, hayatını farklı yöne taşıyan kişilerle temasa geçebilir. Mesleki projeleri, hayata dair planları ve bakış açısı daha modern ve orijinal bir tarz kazanabilir. Var olan arkadaşlık ilişkileri çalkantılar nedeniyle ya da fikir ayrılıkları gibi nedenlerle kopabilir. İdeallerini gerçekleştirmek için daha bireysel bir yol izleme ihtiyacı duyabilir. İşle alakalı birden bire gündeme gelen fikirleri olabilir ve bunları hemen hayata geçirmek için toplumsa kuralları ihlal edebilir.

 

URANÜS ON İKİNCİ EV TRANSİTİ

Uranüs on ikinci evden geçerken kişi yaşamında geri planda ilerleyen konulardan özgürleşmek isteyerek içsel bir isyan yaşayabilir. Bilinçaltında köklü açılımlara neden olan bu transit etkisiyle harita sahibi derinlerindeki korku, kaygı ve üzüntüleri ile yüzleşmeler yaşayabilir. Dolayısıyla kişinin ruh hali çalkantılı ve değişken olacaktır. Kendi kontrolü dışında gelişen gelişmeler dolaysıyla huzursuz, tepkili ve gergin hissedebilir. Hastane, hapishane veya kapalı alanlarla alakalı beklenmedik olay döngüleri içinde kalabilir. Hayatında gizli kalmış, üstü kapatılmış konular ve sırlar aniden açığa çıkabilir. Bu süreçte varsa bağımlılıklardan veya duygusal yüklerden kurtulmak için kolaylaştırıcı etkiler hâkimdir.