Zümrüt Tablet (Hermetika)

 

Hermes Trismegistus, Mısır’da Thoth, İsrail’de Hanok, Zerdüşlükte Huşeng, Hristiyanlıkta Enoch, İslam’da İlyas Peygamber, Yunan mitolojisinde Hermes, Roma’da Merkür olarak anılır.

İslamiyet’te İdris Peygamber için geçen bilgiler şöyledir;

Allah, insanlara, doğru yolu göstermeleri için gönderdiği peygamberlerinin her birine, değişik konularda çeşitli ilim hazineleri vermiştir.

Çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazabilen ilk peygamber olan İdris Peygambere burçlar ilmi verilmiş, kendisi de bunu genişletmiştir. İnsanlara çeşitli ilimleri de öğretmiştir.

Pek çok kimseye hikmet ve matematik dersleri verdi. Fen bilimleri, tıp ve yıldızlarla alâkalı ince ve derin meselelerden bahsetti.

Allah ona göklerin terkiplerini, neden meydana geldiklerini, yıldızlarla alâkalı derin bilgileri, senelerin sayısını ve hesap ilmini öğretti.

Hz. İdris, kavmine kalem ile yazı yazmasını, iğne ile dikiş dikmesini öğretti. Eski Yunanlılar ve daha sonra gelen filozoflar, fizik, kimya ve tıp bilgilerini Hz. İdris’in kitabından aldılar olarak geçer

İdris Peygamber’in 4.cü kat sema boyutunun kendisine mekân olduğu, diğer sema boyutların da dolaşabildiği, eski dini kaynaklarda belirtilmektedir.

Mevlana Mesnevinde şöyle bir açıklama geçer.

“İdris yıldızların cinsindendi.  Onun için sekiz yıl Zühal’de (Satürn) kaldı. Zuhal, doğularda da onun dostu oldu, batılarda da. Herhalde onunla konuştu, onun sırlarına sahip oldu. Kaybolduktan sonra tekrar Dünyaya gelince, yeryüzünde nücum, yıldızlar bilgisine dair ders verdi..” Mevlana Mesnevi

İdris peygamberin 72 dil bildiği, ağaçlarda ne kadar yaprak olduğu bilgisi, havadaki bulutlara emir verme yetkisi, dikiş, nakış, marangoz, okuma, yazma , fen bilimleri, tıp, gökyüzü ilmi, Başmelek Cebrail aracılığıyla öğretildiği geçmektedir.

Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes Trismegistus’tan majinin, simyanın, astrolojinin, astronominin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak söz edilir.  Hermes-Thot kimilerine göre bir inisiye, kimilerine göre bir peygamberdi.

Zümrüt Tablet (Hermetika ) Hermes Trismegistusun ölmüş olarak bulunduğu karanlık mağarada , ellerinin arasında simya üzerine yazılı sırlarla dolu tablettir.

Zümrüt Tablet ( Hermetika)

 1. Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir.
 2. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler.
 3. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı.
 4. Güneş onun babasıdır, Ay annesidir. Rüzgâr onu karnında taşımıştır, Toprak beslemiştir.
 5. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter.
 6. Toprağı ateşten ayıracaksın, sübtil olanı kalın olandan; bu büyük bir maharetle olmalı.
 7. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek, ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak, bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak.
 8. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi; çünkü her sübtil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek.
 9. Dünya da böyle yaratıldı.
 10. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı, bunların ortamı buradadır.
 11. Bu yüzden bana Üç Kere Büyük Hermes denir, çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. Güneş’in yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.