MARS BAŞAK BURCUNDA 2023

LİLİTH EV TRANSİTLERİ

 

Lilith ev transitleri önemlidir. Ayrıca haritanızda önemli kişisel gezegenlerinizle sert açıları, genel olarak hırs öfke problem çıkarır. Lilith transitlerinde kendi gölge duygularınızla yüzleşmeler olabilir. Lilith güneş, ay ve natal lilith ile bağlantı kurduğu transit dönemleri ekstra önemlidir. Genel olarak kendi öfkemizle, iç dünyamızda ki korkularımızla yüzleştiğimiz dönem olur. Kişi ilkel duygularını farkettikçe,  kaybetme korkularını hırslarını yönettikçe transitin etkisi azalır.

LİLİTH BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Lilith birinci evden geçerken kişi hayata karşı hırslı, azimli ve kararlı hissedebilir. Daha önce önemsiz olarak değerlendirdiği konularda bu süreç içinde bir anda   öfkeli olabilir. Hedeflediği veya eyleme geçmekte kararsız kaldığı konularda bu dönem Lilith ’in yoğun enerjisiyle harekete geçebilir. Başkalarının öfkeli tutumlarıyla ya da reddedilmelerle karşılaşabilir. Önceden gelen gizli saklı konular var ise açığa çıkabilir. Kişi duygularını bastırmaktan ziyade daha net duruş sergileyip kendini ortaya koyarak yaşar.  Dolayısıyla bu durum ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu süreçte sportif faaliyetler içinde yer almak kişiyi ruhsal ve fiziksel açıdan fayda sağlar.

LİLİTH İKİNCİ EV TRANSİTİ

Harita sahibi bu süreçte maddi değerleri konusunda, kazançlar konusunda hırslı tutumlar sergileyebilir. Kazançlarını artırmak, finansal yatırımlarını genişletmek ve daha fazlasına sahip olmak isteyebilir.  Bu yönde atılımlarda bulunup korkusuzca girişim yapabilir. Kimi zaman öz değerleri konusunda şüpheye düşeceği olay döngülerinden geçebilir. Başkalarının maddi kaynakları konusunda üçüncü kadın figürler tarafından olumsuzluklarla karşılaşabilir. Usulsüz, kaynağı belli olmayan gelirlerden uzak kalınması iyi olacaktır.

LİLİTH ÜÇÜNCÜ EV TRANSİTİ

Bu transit etkisinde yakınlarla ilgili hırslı, tutkulu ya da kıskanç etkiler oluşabilir. Başkaları nedeniyle kişinin yakın çevresiyle kurduğu ilişkileri yıpranabilir. Kişi fikirsel olarak kabul edemediği bir takım olaylardan geçebilir. Düşüncelerinin ve hayat görüşlerinin kabul görmediği bir evrede olacağından iletişim halindeyken ani öfke patlamalarıyla karşılaşabilir. Bazen en yakınları tarafından dışlanmış veya ilgisiz kalmış hissedebilir.  Bu süreçte eğitim veya iletişim alanın kişinin yapmak istediği işlerde ayrıca hırslı olduğu görülebilir. Kimi zaman anlaşılmadığı hissiyle kaygılanabilir. Bu dönemde aşırı kızgınlıkla tepkisel davranmaya özen göstermelidir

LİLİTH DÖRDÜNCÜ EV TRANSİTİ

Lilith dördüncü evden geçerken kişi ev ortamındayken sebepsiz huzursuzluk ve rahatsızlık duyabilir. Aile içinde anlaşılmadığı ya da dışlandığı hissine kapılarak öfkelenebilir. Aile bireylerinin arasında üçüncü kadın figürler nedeniyle bir karmaşa yaşanabilir. Kişi iç dünyasında sebepsiz bir isyan duygusu hissedebilir. Eskiden kalan sırlar açığa çıkabilir, bazıları için ev içinde korkular olabilir. Bu süreçte kişinin kendiyle kalması ve iç dünyasına yönelmesi korkuları hakkında farkındalık kazanması açısından faydalı olabilir.

LİLİTH BEŞİNCİ EV TRANSİTİ

Lilith beşinci evden geçerken kişi romantik ilişkilerinde yaptığı seçimlerde onaylanmadığı ya da istenmediği duygusuna kapılabilir. Karşı cinse karşı yoğun öfkeler veya tepkisel davranışlar sergileyebilir. Üçüncü kadın figürler tarafından partneriyle ilişkisinde problemler açığa çıkabilir. Yaratıcılığını güçlü bir isyan duygusu ile yansıtmak ve bu şekilde göz önünde olmak isteyebilir. Kişi için aşk ve nefret duygularını bir arada barındırdığı bir dönem olabilir. Bazı kişiler aldanma, aldatılma, aldatma gibi ilişki sorunları deneyimleyebilir.  Bu süreçte çocukları için daha yoğun korkular ve endişeler besleyebilir.

LİLİTH ALTINCI EV TRANSİTİ

Lilith altıncı evden geçerken kişi sağlık konusunda endişeli olduğu bir evre geçirebilir. Çalışma ortamında sebepsiz huzursuzluklar ve kaygılar hissedebilir. İş ilişkilerinde çözüme kavuşmayan bir takım yıkıcı etkiler altında kalarak isyankâr davranışlar sergileyebilir. Çalışma ortamında sorumlulukları ve görevleri ile ilgili hırslı ve kararlı hissedecektir. Bazı kişiler iş yerinde gizli ilişki deneyimleyebilir.  Düzenli olmayı öğrenmeli, işbirliğine açık olabilmelidir.  Bu dönemde bilinçaltında kapalı kalmış duygu ve düşüncelerinin farkına varmak adına değerlendirilebilir.

LİLİTH YEDİNCİ EV TRANSİTİ

Lilith yedinci ev transitinde kişi evliliğinde ve eşi ile ilgili konularda huzursuz ve rahatsız hissedebileceği konularla karşılaşabilir. Bu süreçte ortaklı işlerde her zamankinden daha hırslı ve azimli hissedecektir. İkili ilişkilerine ya da evliliğine üçüncü kadın figürlerin dâhil olması söz konusu olabilir. Bunlar eşin akrabası olabilir veya aldatmalı hikayeler olabilir. İlişkilerde karşı tarafa yoğun bir isyan duygusuyla hareket ederek öfkeyle yaklaşabilir. Bir anda ortak bir iş yapma kararı vererek tepkisel davranabilir. İlişkilerde anlam veremediği eleştirilere maruz kalabilir. Bu dönem ilişkilerde etik olmaya özen göstermek gerekir.

LİLİTH SEKİZİNCİ EV TRANSİTİ

Lilith sekizinci ev transitinde kişi ruhsal olarak asi ve öfkeli hissedebilir. Bu süreçte başkalarının maddi kaynaklarıyla alakalı problemler yaşayabilir. Bu süreçte kendini depresif, kaygılı ve ruhsal açıdan karmaşık hissedebilir. Derinlerinde barındırdığı negatif duygularla bu süreçte yüzleşeceği olaylarla karşılaşabilir. Ölüm ve ölüm ötesi konularla alakalı anlamsız bir kaygı içinde olabilir. Maddi manevi tüm değerleri ile ilgili bağımsız olmak istediği bir evrede olacaktır. Başkasının parasına karşı takıntılı olabilir. Cinsellikle ilgili ahlaki olarak etik olunmalıdır

LİLİTH DOKUZUNCU EV TRANSİTİ

Kişi bu süreçte inanç sitemleri ya da toplumsal öğretilerle alakalı isyan edebileceği durumlarla karşılaşabilir. Kişinin hayata bakış açısının daha karamsar olduğu bir evre olabilir. Bu süreçte bir anlık hırsla bir maceranın peşine takılabilir. Eğitimle alakalı ya da yurt dışı bağlantılı bir konuda gözünü karartarak girişimlerde bulunabilir. Fikirlerinin hoş görülmediği ya da savundukları onaylanmadığı için anlaşılmadığını hissederek kaygı ve öfkeye kapılabilir.

LİLİTH ONUNCU EV TRANSİTİ

Harita sahibi bu zaman dilimi içinde aile büyükleri, otorite figürleri ya da yöneticilere karşı öfke hissedebilir. Sistemle ve genel geçer toplumsal normlarla alakalı yoğun bir isyan duygusu içine girerek statüsünü kullanarak kuralları yok sayabilir. Kariyer hayatında ya da mesleki konularda üçüncü kadın figürler tarafından entrikalara maruz kalarak zarar görebilir. Bu süreçte kişinin sıkı sıkıya tutunduğu standartları sarsılabilir. Mesleki anlamda daha hırslı ve korkusuz olacağı bu süreçte sakinlikle karar alarak tepkisel olmadan ilerlemelidir.

LİLİTH ON BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Kadın hakları ya da feminizme dair hassasiyet geliştirdiği bir süreç olabilir. Cinsiyet eşitliğini ve özgürlüğü korkusuzca savunduğu toplulukların içerisinde olmak isteyebilir. Bu transit süresi boyunca arkadaş grupları içerisinde öfkeli veya isyankâr davranışlarla karşılaşabilir. Kalabalık içerisinde ötekileştirilmiş veya yalnız kalmış hissine kapılabilir. Gelecek korkusu olabilir.  Bu süreçte kalabalıklardan ayrışıp kendi halinde kalması kişinin bireyselliği ile ilgili farkındalık kazanması açısından fayda sağlayabilir. Bu süreçte kişi hayata karşı olumlu yaklaşmalı umutsuzluğa kapılmaktan kaçınmalıdır.

 

LİLİTH ON İKİNCİ EV TRANSİTİ

Lilith on ikinci evden geçerken kişi içinde derin bir öfke duygusu hissederek geri planda herhangi bir şeye içten içe kızabilir. Soyut ve belirsiz konularla alakalı kaygılı bir evreden geçerek bir takım ruhsal sıkıntılar hissedebilir. Derinlerinde kapalı kalan ve gizlenmiş korkularına dair bir farkındalık kazanabilir. Üçüncü kadın figürler tarafından kurban rolüne düşülebilir. Sorunlu ilişkilerde aldanma, aldatılma, gizlilikle yürütülen konular olabilir.  Bu transit süreci bilinçaltının derilerindeki öfkesiyle yüzleşmek adına verimli olabilir.

Astrolog Nurgül Düzenli

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi