oglak-burcu-sabit-yildizlari

OĞLAK BURCU SABİT YILDIZLARI

Polis (03 ̊ 13′ Oğlak)

Oğlak burcunda ‘Mu Sagitairus’ takımyıldızında bulunan yıldız Mars ve Jüpiter doğasındadır. Genel olarak güçlü tutkular, keskin görüş, başarı ya da tek yönlü kişiliği işaret eder. Olumlu etkilere sahip genelde devlet büyüklerinin önemli konumlarda yer alan kimselerin haritalarında belirgin olarak görülmüş bir yıldızdır.

 • Güneş ile kavuştuğunda kariyerde başarı, mesleğinde yüksek makam vaat eden bir yıldızdır.
 • Ay ile birlikte mesleki alanda kadınlarla ilgili çalışmalarda başarıyı, tutkulu kadın figürlerini anlatır.
 • Merkür ile birlikte eğitim hayatında kazanılan mesleki başarılar, güçlü fikirleri, keskin kararları ve güçlü konsantrasyon becerisi sağlar.
 • Venüs ile kavuşumunda özellikle erkek haritasında, başından evlilik geçmiş bir kimseyle yapılan evliliği anlatır. Kariyerde sanatsal tutkuları, güzelliğe ve estetiğe olan düşkünlüğü anlatır.
 • Mars ile birlikte özellikle kadın haritasında ekonomik olarak güçlü, işkolik ve ilgisiz bir erkekle evlenmeyi ifade eder, liderlik vasfı kazandırırken, çatışmalar ve hareketli iş hayatı verebilir.
 • Jüpiter ile birlikte mesleğinde bilirkişi olma eğilimi, görüşlerini kariyere yansıtma becerisi verebilir.
 • Satürn ile birlikte kariyerde başarı, mesleki yetenekler, hedefe giden yolda verilen mücadeleler, güçlü patronlar ve geçte olsa hedefe ulaşmayı anlatır.
 • Uranüs ile birlikte konsantre problemleri, tek bir alana yönelmekte zorluklar ve sıradışı kariyer gündemleri verebilir.
 • Neptün ile birlikte başkalarının yükselmesi ve başarısı için verilen mücadeleleri anlatabilir.
 • Plüton ile tutkulu ve güçlü kimselerle mesleki alanda mücadele getirebilir. Kariyerde baskı ve manipülasyonlar, mücadele, aynı zamanda ölümüne çalışma gücü sağlar.

Anahtar kelimeler: bir alana odaklanma, tek yönlülük, başarı, hırs, net fikirler, keskin görüş, maddiyatçılık, çalışkanlık, aşırı zorlama, kariyer arzusu, tüksek tutkular,

 

Facies (08 ̊ 18′ Oğlak)

M22 Sagittairus takımyıldızında bulunan bulutsu Güneş ve Mars doğasındadır. Gökyüzünde tek bir yıldız olarak değil grup halinde bulunan ve iki kara deliği olan kalabalık bir yıldız yığınıdır. Romalılar bu yıldız kümesini göz ve göz sağlığı ile ilişkilendirmiştir. Vurgulu bir şekilde bu yıldız etkisinde kalan bir kimse kaba insanlara rastlayarak zorbalığa uğrayabilir ya da kazalarla karşılaşabilir. Yine de rahatlıkla durumları objektif bir şekilde değerlendirebilir. Ölümcül bir gücün hedef aldığı yönü temsil eden Facies gökyüzündeki en zor ve en şiddetli etkilere neden olan bulutsulardan biridir.

 • Güneş ile beraber devlet, hükümet ve makam ile ilgili güç savaşlarını, zalim liderleri ve acıması karakterlerden gelen yıkımları anlatır.
 • Ay ile birlikte acımasız bir karakteri, kadınlardan gelen zorbalığı, adanmış anne figürlerini anlatabilir.
 • Merkür ile birlikte konsantre gücü, derin hafıza, sert sözler, öğrenme ve bilgi için adanmışlığı ifade eder.
 • Venüs ile ilişkilerde kurban rolüne düşmek, acımasızlıkla karşılaşmak veya zulmeden pozisyonda olmayı ifade eder.
 • Mars ile birlikte hedefe ulaşırken acı çekme, güdüleyen şeyin acımasız bir noktaya gelmesi, kötü ölüm ve kazaları ifade eder.
 • Jüpiter ile birlikte inanç ve görüşler uğruna acımasızca hükmetmeyi, ahlaki değerleri hiçe saymayı, ekonomik güç uğrana gerçekleşen zorbalığı gösterebilir.
 • Satürn ile etkileşimleri karma ile ilgilidir. Genelde mesleki konularda talihsizlik, makam sahibi güçlü kişilerden zorbalık görme ve kemik sorunları olarak düşünülebilir.
 • Uranüs ile birlikte kasırga ve fırtına gibi doğal afetleri, ruhsal problemleri, dar görüşlülüğü ve anlatır.
 • Neptün ile birlikte sel felaketi ile gelen yıkımları, fırtınayı kariyer uğruna kurban rolüne düşmeyi anlatır
 • Plüton ile birlikte şiddetli ölümü, gizli veya karanlık tutkuluları, sadist eğilimleri, hüsran ve felaketleri ifade eder.

Anahtar kelimeler: acımasızlık, kurban, gözler, körlük, algı sorunları, fark edememe, hastalıklar, kemik kırılmaları, dizlerde sağlık sorunları, liderlik, savaş, soğukluk, çatışma, deprem, talihsizlik, ruhsal sorunlar, doğal afetler, toprak kaymaları,  kazalar, kemik problemleri, karmadan gelen sorunlar, kurban etme, zalimlik, zulüm, mükemmeliyetçilik, kırık, çıkık, derin, karanlık öfke, odak

Nunki (12 ̊ 23′ Oğlak)

Oğlak burcunun Sigma Sagitairus takımyıldızında bulunan yıldız Merkür ve Jüpiter doğasındadır. Latince Açık Deniz anlamına gelen, ‘Denizin Fermanı’ diye tanımlanan bu yıldız çalışmaların ardından gelen ün ve başarıyı ifade eder.

 • Güneş ile beraber çalışmaların ardından kazalılan başarılar, ün ve statüyü ifade eder.
 • Ay Ay kavuşumunda kişi sıra dışı bir inanç sistemini benimseme felsefi alanda başarı ve yazı yazma yeteneği verecektir.
 • Merkür ile birlikte doğru söz, dürüstlük, halkın sözcülüğü, popüler söz veya beyanları ifade eder.
 • Venüs ile beraber ilişkilerde samimiyet, maddi açıdan orta yaşlardan sonra başarı ve konfor sağlayabilir.
 • Mars ile birlikte başarı için mücadele gücü, hırs, enerjik iş hayatı maddiyat ve kariyer için olumlu bir pozisyon olarak görülür
 • Jüpiter din ve inanışlara adanmışlık, dini alanda yüksek başarı ve mevkiler, inançları uğruna kendini feda etmeyi ifade eder.
 • Satürn ile kavuşumunda dalgın yapı kazandırırken, çok çalışma sonrası gelen başarıyı anlatır.
 • Uranüs ile birlikte kazançlar konusunda iniş çıkışlar, alışılmışın dışında dini inançlar ve görüşler olarak değerlendirilebilir.
 • Neptün ile kavuşumunda su ve deniz ile ilgili konularda olumlu etkiler sağlarken, manevi yetenekler ve zenginlik, okült konulara ilgi ve eğilim verebilir.
 • Plüton ile beraber hastalık derecesinde takıntı ve tutkular, yüksek makam için elindekileri ve başkalarını harcamayı ifade eder.

Anahtar kelimeler: dini görüş, sözlü ve yazılı yetenek, felsefi, uzun süreli refah, bir ömür süren konfor, diplomasi, samimi, iyimser, çalışkan, ödül, şans, başarı,

 

 

Vega (15º 19′ Oğlak)

Oğlak burcunun Lyra takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Venüs doğasında olmakla birlikte en parlak yıldızlardan biridir. Etkileşimde olduğu planetler iyicil ise zenginlik, makam, ün ve başarı vaat eder fakat kötücüllerle beraber kibir, kendini yüceltme ve şehvet verebilir. Genelde devlet adamlarının, politikacıların, halk içinde önemli kişilerin haritalarında görülmüş bir yıldızdır. Dokunduğu tüm planetlerde ün verir.

 • Güneş ile beraber devlet içinde güçlü itibar, siyasi ve politik olarak yükseliş, liderlikle gelen ün, kibirli karakteri işaret edebilir.
 • Ay ile beraber okült ve ruhsal konulara eğilim, maddi güç ve şöhreti ifade eder.
 • Merkür ile beraber büyük konuşmacı, hitabet yeteneği, hırs dolu fikirler, bilgiyle tanınma, kardeşlerden gelen şansları ifade eder.
 • Venüs ile beraber güzellik, sanatçılık ve estetikle ilgili konularda başarı ve kazanç ve fırsatlar verebilir.
 • Mars ile birlikte eli açık, hırslı, önder kişilik yapısı, savaş sporlarında veya askeriyede başarı kazandıracaktır.
 • Jüpiter ile beraber güçlü ahlaki değerler, hukuk alanda başarı veya ani düşüşler, kariyeri ile başarı ve maddi güç elde etme olanağını ifade eder.
 • Satürn ile beraber büyüleyici bir duruş, liderlik, burnu büyüklük, özellikle kariyer alanında kendi çıkarları için kullanmayı ifade eder.
 • Uranüs ile beraber keskin zekâ, ani ün ve başarı fırsatları, kariyerle alakalı öngörü yeteneği, geleceğe dair öngörü yeteneği, sıra dışı bir etki yaratan karakter yapısı kazandıracaktır.
 • Neptün ile birlikte gizemli yetenekler, yüksek idealler, sanatsal yetenekler, sanat alanında gelen başarı ve ün, şans ve fırsatları görememe halini gösterir.
 • Plüton ile birlikte karizmatik bir duruş, kibir ve şehvani özellikleri anlatırken gücü kendi çıkarları için kullanmayı ifade edebilir.

Anahtar kelimeler. Eli açıklık, idealizm, umut, kibarlık, ahlaki temizlik, asillik, esneklik, Karizmatik, büyülü, sanatsa yetenek, müzikal yetenek, iyi konuşmacı, fayda, idealizm, umut, incelik,  şans, artistik yetenek, cömertlik, pratiklik, politikada şans, siyasi kariyer, kibirli ve şehvetli görünüm, itibar,

 

Rukbat (16 ̊  39′ Oğlak)

Oğlak burcunda Pegasus takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars ve Ay doğasındadır. Haritada belirgin olduğu takdirde karalılık ve yaptırım gücü verecektir. Zor durumlar karşısında oldukça dayanıklı bir bünyeye sahip olacaktır. Rukbat etkisi altındaki alanda uzun vadeli amaçlar gözetilmelidir. Bu süreçte açığa çıkan yetenekle engellerin üzerinden gelinebilir.

 • Güneş ile beraber kararlı kişilik, bilgisiyle parlayan, gücünü kararlılığından almayı anlatabilir.
 • Ay ile birlikte ruhsal dayanıklılık verirken güçlü sezgilerde sağlayabilir.
 • Merkür ile beraber keskin zekâ ve güçlü hafıza kazandıracaktır. Eğitim öğrenim alanında kurulan güçlü ilişkilerin işareti olabilir.
 • Venüs ile birlikte ilişkide kararlılık, uzun vadeli ilişkiler, sanatsal kabiliyetlerini aktarma becerisi olarak değerlendirilir.
 • Mars ile etkileşimlerinde dayanıklı fiziksel yapı, kararlarını eyleme geçirme becerisi kazandıracaktır.
 • Jüpiter ile eğitim alanında güçlü yaptırımlar sağlayan lider veya rehberliği ifade eder.
 • Satürn ile beraber öğretmenlik, kalıcı güç ve eğitimde engelleri ifade eer.
 • Uranüs ile birlikte istikrarsızlık, amaca giden yolda gücü kontrol edememek, teknolojik yetenek ve fırsatlar olarak değerlendirilebilir.
 • Neptün ile birlikte eğitimde karmaşa ve ileriye yönelik kafa karışıklıkları
 • Plüton ile birlikte etki ettiği alanda derin ve sarsılmaz bir gücü ve gizli yetenekleri anlatır.

Anahtar kelimeler: sağlamlık, güç, dayanıklılık, eğitim, öğrenim, kararlılık, istikrar,

 

Dheneb (19 ̊ 48′ Oğlak)

Oğlak burcunun Zeta Aquila takımyıldızında bulundan sabit yıldız Mars ve Jüpiter doğasındadır. Genelde askeri alanda yetenekler, realisttik yapı ve liderlik vasfı kazandıracaktır. Özel bir yıldız olan Dheneb ski dönemlerde kutup yıldızı olarak kabul edilmiştir.

 • Güneş ile birlikte faydalı amaçlar uğruna mücadele eden güçlü ve lider kaakteri, tanınma ve mesleki alanda gelebilecek fırsatları anlatır
 • Ay ile birlikte yüksek enerji, lider ruh, hayırseverlik,
 • Merkür ile beraber yüksek iletişim kabiliyeti zekâ ile önderlik etme, fikirlerin liderliği, eğitimin gücü olarak değerlendirilir.
 • Venüs ile beraber güçlü ilişkiler, tanınan kimselerle yapılan evlilikler,
 • Mars ile etkileşimde mücadele gücü, fiziksel dayanıklılık, istediğini alma becerisi, kaza ve yaralanmalara açık etkiler altına olmayı ifade eder.
 • Jüpiter ile birlikte büyük başarılar, askeri ve hukuki alanda öncülük etme, adalet savaşçısı ve öğretmenlik olarak değerlendirilir.
 • Satürn ile beraber dayanıklılık, güçlü bünye ve geri kafalılık olarak görülür.
 • Uranüs ile birlikte özgürlüğüne düşkünlük, bağımsızlık mücadeleleri, farklı bir lider profili, geleneksellik, yeniliğe kapalılığı ifade eer.
 • Neptün ile birlikte kararsızlık, nostalji merakı, eskiye duyulan özlem, aşırı cömertlik kazandırır.
 • Plüton ile birlikte derinden gelen güç, yönetim kabiliyeti, savaşlar ve baskın karakter yapısını ifade edebilir.

Anahtar kelimeler: Şans, zekâ, yöneticilik, strateji, üretkenlik, zekâ, yöneticilik, askeri başarı, komutan, liderlik, hırs, savaşçı, etkili çevre, tanınmışlık, aileden gelen askerlik, cömertlik, liberallik yardımseverlik, güzel dişler ve güzel bir çene yapısı,

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi