SATÜRN TRANSİTLERİ NEDİR NE ANLAMA GELİR?

Satürn Transitleri : Satürn evlerden geçerken, o ev gündemleri ile ilgili  daralma, kısıtlanma, katı davranışlar sergileme, olgunlaşma, sorumluluk alma evrelerinden geçer.  Aynı zamanda kişide korkular, kaygılar, karamsarlıklar gözlenebilir. Sorumlulukları aldıkça, istikrarlı davrandıkça, satürnün sınavları kolaylaşır. Bulunduğu alanda disiplinli olmak, ve sağlıklı sınırlar çizerek hareket edilmesi gerekir.  2,5 yıl transit ettiği alanda , önemli öğretilerle geçen bir süreç olacaktır. Bu transit süresini, kişinin verdiği emeğe göre, Satürn bir ödül bırakarak tamamlayacaktır, sınandığı alandan güçlenmiş olarak çıkacaktır.

Satürnün Evlere Göre Transitleri:

SATÜRN BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Bir haritada transit Satürn yükselenden geçiyor olması kişi için oldukça önemli bir dönemi işaret eder. Bu dönem, son yıllarda biriktirdiği gündemlere göre, aldığı sorumluluklara göre şekillenecektir. Bir taraftan yeni başlangıçların dönemidir, yani yeni bir hayat başlıyor demektir. Bir taraftan da daha disiplinli yaklaşması gereken, sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gereken bir dönem olacaktır.  Kişi transit sürecinde geçmişe dair tüm bildiklerini, ilişkilerini ve bakış açısını yeniden sorgulayacak konulardan geçecektir. Öyle ki, her zamankinden daha çok yalnızlık ihtiyacı duyarak, yalnız kalabilir veya etrafında kişilere soğuk davranabilir. Satürn harita sahibini kişisel konulara dair sorumluluklarını artırırken, karamsarlığa kapılmadan disiplin geliştirmesini isteyecektir. Aksi takdirde sonuçlara ulaşmakta gecikmeler yaşanabilir. Kendini fiziksel ve ruhsal olarak yeniden yapılandırdığı bir zaman dilimidir. Bu transit sürecinden kişinin sağlığına özen göstermesi ve bu konuda temkinli yaklaşması gerekir.   Satürn birinci ev transitinde kişi kolaylıkla kilo verebileceği bir dönemde olacaktır. Satürn birinci evden geçerken kişi yaşam planlarını belirlemeli, nereden gelip nereye gittiğini sorgulamalı, disiplin içeren planlar yapabilmedir. Satürn bu evden geçerken gerçek niyeti kişinin görmezden geldiği iş, ilişkiler, sağlık konularını yapılandırmak, düzeltmek istemesidir. Kişi doğrular ve yanlışlar üzerinde objektif bir bakış açısı oluşturmalı, yeni sorumluluklar almalıdır.

SATÜRN İKİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn ikinci evden geçtiğinde kişi kendi maddi ve manevi değerlerini sorguladığı bir takım olay döngülerinden geçecektir. Böylece kişinin kendisi hakkındaki değerlerini yeniden inşa etmesi gereken bir süreç olabilir. Özellikle maddi kaynaklarını değerlendirmek ve finansal alanda sorumluluk üstlenmekle alakalı sınavlardan geçebilir. Parasal konularda köklü değişimler yaşayacaktır dolayısıyla fazla risk almadan, aşırı harcamalara ya da borca girmeden kontrollü bir şekilde yol almalıdır. Kişi kazançları konusunda konfordan uzaklaşacağı gibi kimi zaman çalışmalarının karşılığını maddi olarak yeterli biçimde alamayabilir. Parasal konularda düşüncesiz, hızlı kararlar zamanı değildir. Geçmiş yıllardan getirdiği para kullanma bilinci yok ise, bu transit etkisi ile zorlanabilir.  Burada Satürn’ün transit etmesinin amacı ikinci ev alanını yapılandırmak istemesidir. Bu alanda düzen değişecek ve yeni şartlar oluşacaktır. Bazı kişiler için ise bu geçiş, parasal olarak köklenme, yapılanma, sağlamlaşma dönemidir. Ayrıca bu geçiş ile kişi gayrimenkul, arsa , araba gibi mal varlıkları edinebilir.  Dolayısıyla her ne kadar ekonomik olarak sınırlandırılmış ve baskı altında hissediyor olsa da farklı ya da kalıcı gelir yolları için sorumluluk alması gerekebilir. Böylece maddi alanda sağlam  başarı sağlayacaktır.

SATÜRN ÜÇÜNCÜ EV TRANSİTİ

Satürn üçüncü evden geçerken kişinin yakın çevresine ve kardeşlerine dair sorumlulukları artarken ilişkilerinde aksaklıklar görülebilir. Harita sahibinin zihinsel işleyişi her zamankinden yoğun ve ağır işler hale gelir. Bu zaman dilimi içinde eğitim ve seyahatlerle alakalı zorlu ve derin çalışmalar gerçekleştirebilir. Harita sahibinin sözlü ve yazılı iletişimle alakalı temkinli davranması olası problemlerin önüne geçmesini sağlayacaktır. Bu transit etkisiyle kişi genel olarak hayata karşı her zamankinden daha gerçekçi, şüpheci ve güvensiz fikirleri olabileceği gibi daha suskun hale gelebilir. Bildiklerini sanki hiç bilmiyormuş gibi yeni baştan öğrenme gereği duyabilir. Harita sahibinin iletişime dair sınavlardan geçeceği ve köklü değişimler yaşayacağı bir dönem olacaktır.  Ayrıca bu dönem bilinçli ve çalışkan kişiler için, bilgilerini sağlamlaştırma, yeni eğitimler alma anlamına da gelebilir. Bu transit süresinde yapılması gereken ikili ilişkilerde eskiden kalan sorunlar çözülmeli, fikirler ve düşünceler geliştirilmelidir. Etrafında duvarlar örmek yerine iletişimini yapılanmayı öğrenmelidir.

SATÜRN DÖRDÜNCÜ EV TRANSİTİ

Satürn dördüncü evden geçerken kişi geçmişini ve öğretilerini sorguladığı bir sürece girecektir. Ailevi gündemleri hakkında her zamankinden daha fazla sorumluluk alması gerekebilir. Aile ilişkilerinde ve iş hayatına dair bir takım zorlu gündemler doğabilir. Bunun sonucunda hayatını oluşturan ana temaları yeniden yapılandırması gerekebilir. Gayrimenkuller, toprakla alakalı konular, miras veya aileden gelen diğer mülklerle ilgili  konular gündeminde daha yoğun olabilir. Harita sahibi bu geçişle yaşamının geri kalanını derinden etkileyen önemli kararlar ve sorumluluklar aldığı bir döneme girecektir. Kişi aile ve geçmişle ilgili konularla fazla meşgul olmaktan dolayı özellikle iş hayatına dair hedeflerini aksatmamaya özen göstermelidir. Ev, yuva, ebeveyn, aile gibi kavramları bakış açısının değişeceği bir dönemden geçecektir. Aynı zamanda bu transit etkisi ile iş ya da evle ilgili yer değişimi yaşanabilir. Bazı kişiler için bu transit etkisi evlenme bazı kişiler için ise ev alma fırsatları verebilir. Bu yerleşimde yapılması gereken yaşamın temellerini köklerini her türlü sarsılmaya karşı güçlendirmek olacaktır. Aile bireylerinin sorumluluğundan kaçmak yerine, onlara sorumluluk bilinci ile yaklaşmalıdır.

SATÜRN BEŞİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn beşinci evden geçerken kişinin yaşam enerjisi, eğlence anlayışı, ilişkilere yaklaşımında değişimler olacaktır. Aşk ilişkilerinde ya da cinsellikle alakalı gecikmeler, sorunlar, soğukluklar gündeme gelebilir. Bazı durumlarda keyif aldığı eylemler ve romantik ilişkileri konusunda eskisi kadar istekli olmayabilir. Bu transit etkisiyle kişinin yaşamına olgun ve kendinden yaşça büyük arkadaş veya partner girebilir. Ayrıca bu dönem kişiler çocuk konularında sorumluluk alabilir, çocuk sahibi olma kararı verebilir bazı kişiler için ise çocuk sorumlulukları ile ilgili endişeler olabilir. Ekip çalışmaları ya da arkadaşlıklarla alakalı yaklaşımları her zamankinden daha soğuk ve gerçekçi olacaktır, dolayısıyla sosyal aktivitelerle alakalı memnuniyetsizlikler yaşayabilir.   Risk almaktan, eğlenceyi abartmaktan ve şans oyunlarına kapılmaktan kaçınılması gereken bir süreçtir. Satürn beşinci evden transit ederken kişi yaşama daha ciddi yaklaşımlar sergileyeceği bu dönem, aşka bakış açısı değişmelidir.

SATÜRN ALTINCI EV TRANSİTİ

Satürn altıncı evden geçerken kişi ruhsal ya da fiziksel sağlığı konusunda gerçekçi ve temkinli tutumlar içinde olmalıdır. Sağlık kontrollerini özenle yapmalı, kemik , diz, diş , deri konularında sağlığına özen göstermelidir.

Bu yerleşim ile  çalışma ortamında ve işi konusunda her zamankinden daha disiplinli olacaktır. Harita sahibi rutin işlerini ya da günlük uğraşlarını fazla ciddiye aldığı bir dönemden geçer dolayısıyla her zamankinden daha kontrolcü yaklaşımlar sergiler. Çalışma ortamındaki kimseler ya da hizmet aldığı kişiler konusunda aksaklılara maruz kalmamak adına kişinin her zamankinden daha detaycı olması fayda sağlayacaktır, iş arkadaşlarıyla soğukluklar olabilir. Genel olarak sorumluluklarının arttığı daha fazla performans göstermek zorunda kalacaktır, ekstra çalışmalar gündeme gelebilir. Çalışma ortamında istediği verimi alamayabilir ya da iş değişimleri gündeme gelebilir, bazı kişiler için emeklilik gündeme gelebilir. Satürn altıncı ev transitinde kişi gerekli özveriyi ve düzeni sağlarsa çalışmalarının karşılığı başarı ile sonuçlanacaktır.  Satürn bu evden transit ederken çalışmalarını iyi planlamalı, sağlık koşullarında gereken özeni göstermelidir. Bu dönem evcil hayvanlara, sağlık sorunu yaşayanlara yardımlar yapmak kişi için iyi olacaktır.

SATÜRN YEDİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn yedinci ev transiti kişi için önemli olacaktır, köşe evden geçen Satürn transitleri yaşamın geneli ile de ilgili olacaktır. Burada öncelikli konu ilişkiler konusu olacaktır, kişi evliliğinde ilişkilerinde, ortaklı çalışmalarında sınanmalar yaşayacağı bir dönemden geçecektir.  Satürn bu transit süresince kişinin ilişkiler alanını sorgulatmak ve sorumluluk almasını istemektedir.  İlişkilerde uzlaşmalara gitmek için gereğinden fazla çaba göstermek durumunda kalabilir. Kendinden yaşça büyük bir partnerle ilişkisini kalıcı hale getirmek ister ya da evlilik kararı alabilir. Bazı kişiler için evlilikte iş ile ilgili yapılanmalar, sorumluklar neticesinde evliliğe daha az zaman ayırmak gözlemlenebilir.  Kendini, imajını ve başkalarıyla olan paylaşımlarını uzun ve derin sorguladığı bir zaman dilimi olacaktır. Harita sahibi bu dönemde imajı hakkında yoğun eleştirilere maruz kalabilir ve kendisi ile ilgili köklü kararlar alabilir. Muhatap olduğu kişilere karşı her zamankinden daha mesafeli ve şüpheci yaklaşabilir. Satürn transiti sona erdiğinde kalıcı işler yapabileceği sağlam ortaklıklar kurabilir, evliliğe bakış açısı değişir, güçlenir.  Bu geçişte yapılması gereken etrafımızda kişilerle açık ve net iletişim sağlayabilmek, pürüzler üzerinde konuşabilmek gerekir.

SATÜRN SEKİZİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn sekizinci evden geçerken kişi ortaklı işlerden edindiği kazanımlar ya da başkalarının parası konusunda bir takım engellenmeler yaşayabilir. Maddi kaynakları konusunda sorumluluklarının artacağı bir dönem olabilir, dolayısıyla gelir gider dengesi konusunda temkinli olmak kişiye fayda sağlayacaktır. Borç, kredi, yatırım veya başkalarının maddi kaynakları konusunda her zamankinden dikkatli olmalıdır. Bu süreçte kişi bilinçaltındaki derin korku ve kaygıları ile yüzleşebilir. Ayrıca miraslar, eşin maddi kaynakları ya da gelecek ödemelerle ilgili gecikmeler yaşanabilir.   Harita sahibi bu transitin etkisiyle psikolojik olarak dönüşümden geçecektir, bazı kişiler için yoğun korkular gündeme gelirken, bazı kişiler için korkulardan kurtulma dönemi olacaktır. Bu geçişte kişilerin cinsel konularda soğukluk veya pürüzlerle karşılaşabilirler.     Satürn sekizinci ev transitleri kişinin başkalarıyla sorun yaşasa bile, değerlerini fark ettiği dönemdir. Ayrıca kişi  yatırımlar için borçlanması, kredi alması yapılandırıcı olacaktır. Bu yerleşimde kişinin terapi alması, dönüşümüne katkı sağlayacaktır, korkularıyla yüzleşmesi bu geçişte iyi olacaktır.

SATÜRN DOKUZUNCU EV TRANSİTİ

Satürn dokuzuncu ev transiti kişi genel fikirleri, inançları ve eğitimle alakalı sorumluluklar üstleneceği durumlardan geçecektir. Bu dönem kişi için akademik eğitim, üniversiteler alanında gecikmeler, yavaşlıklar gözlemlenebilir, her zamankinden daha çok emek vermesi gerekebilir. Aynı zamanda, iletişim ve eğitim alanında kalıcı adımlar atabilir, sorumluluklar alabilir.  Bu dönem inandığı değerler değişecektir, katı, ahlakçı tutumlar sergileyebilir veya gerçekçi bir hal alacaktır. Yurt dışı, hukuksal konular ve seyahatlerle ilgili kısıtlamalara maruz kalabilir, istediği gezileri yapmakta gecikmeler olacaktır ancak , iş veya sorumluluklar ile ilgili geziler olabilir.      Bu transit dönemi bilgisini ve öğretilerini hayata geçirmesi ve eyleme dökmesi gereken bir zaman dilimidir. Daha önce hiç bilmediği insanlarla ve yabancı kültürlerle alakalı çalışmalar içinde olabilir. Satürn dokuzuncu ev transiti eğitim, hukuk, bilim, felsefe ve din gibi alanlarda derin çalışmalar başlatmak adına harita sahibine fayda sağlayabilir.

SATÜRN ONUNCU EV TRANSİTİ

Satürn onuncu ev transitinde kişi kariyeri ve aile hayatına dair sınavlar verecektir. Harita sahibi iş hayatında ve toplum önündeki yerini korumak adına yoğun çalışmalar altına gireceğinin işaretidir. Hedeflerine dair sorumlulukları her zamankinden fazla olabilir. Kişinin bu döneme kadar süren tüm çalışmaları, verdiği emekler bu süreçte ona başarı olarak geri dönecektir. Fakat kişi yeteri özveriyi sağlayamamış ya da konfor alanında kalmayı seçmişse bu dönemde sert koşullarla mücadele etmek durumunda kalabilir. Genel olarak aile ve iş hayatında otorite figürleri ile arasında gerilimler yaşanabilir. Eğer kişi bu dönemde kariyeri ve hedefleri konusunda kararlılık gösterirse kişi kalıcı başarılara temel atmış olabilir. Saygınlığı, mesleki becerileri ve sorumlulukları her zamankinden çok odağında olacaktır. Satürn burada ki amacı iş konularına hedef odaklı planlar yaparak güçlendirmektir, herhangi bir sorun yaşansa bile buranın köklü bir dönüşümden geçtiğini bilmek gerekir.

SATÜRN ON BİRİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn on birinci evden geçerken harita sahibi sosyal gruplar ve yakın kişisel çevresi ile ilgili yoğun gündemlerden geçer. Harita sahibi süregelen arkadaşlıkları konusunda ya da yeni arkadaşlıklarla alakalı problemler yaşayabilir. Eski sorunlu arkadaşlıklar bitebilir, daha olgun, yaşı büyük arkadaşlıklar başlayabilir. Kişi bu dönemde hayata karşı daha önce olmadığı kadar karamsar ve katı bakabilir, gelecek beklentileri karamsar olacaktır. Satürn on birinci evde transit ettiğinde kişi idealleri için her zamankinden daha fazla çaba göstermelidir. Kişi bu dönem kendine gelen ekip çalışması tekliflerini değerlendirdiği takdirde kalıcı arkadaşlıklar ve başarılar için adım atmış olabilir.

SATÜRN ON İKİNCİ EV TRANSİTİ

Satürn on ikinci ev transiti harita sahibinin yaşamında görünür bir biçimde yaşanmayacaktır. Genellikle kişi iç dünyasında ya da bilinçaltında bu transit etkilerini hisseder. Bu transit yeni başlayacak bir döngünün hazırlık evresi gibidir. Satürn on ikinci ev transiti ile kişi bu döneme kadar yapmayı planladıklarını tamamlaması gereken bir döneme girer. Harita sahibi bu dönemde bir takım sağlık problemleri ve gizli düşmanlıklardan olumsuz yönde etkilenebilir. Genel olarak duygusal açıdan baskı altında ve gergin hissedebilir. Kişinin yaşamında hastaneler, hapishaneler ve yardım kuruluşlarıyla alakalı yoğum gündemler görülebilir. Kişi bu transit etkisiyle altta kalan ve bastırılmış duyguları ile yüzleşebilir ya da derin bir sorgulama sürecinden geçebilir. Çalışma koşullarıyla ilgili engellenmiş ya da kısıtlanmış hissedebilir. Bu dönem öğrenmesi gereken korkularıyla yüzleşmeli, terapiler almalı, yalnızlık korkuları ile yüzleşmelidir. Gizli sırlar, geri planda olan sakladığı duygularla yüzleştikçe, duygusal kararlılığa erişecektir.

 

Astrolog Nurgül Düzenli

Doğum Haritası Danışmanlığı için nurgul.duzenli@hotmail.com adresinden veya 0533 428 47 02 iletişim hattından ulaşabilirsiniz.

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi