yengec-burcu-sabit-yildizlari

ASTROLOJİ’DE YENGEÇ BURCU SABİT YILDIZLARI

Propus– Tejat prior (03 ̊ 26′ Yengeç)

Yengeç burcundaki Eta Geminorum takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Venüs doğasındadır. ‘Tejat Prior’ Yunanca’da ‘ileri ayak’ anlamına gelir. Bu yıldız yengeç burcunda 19° 01’ da yer alan Propus yıldızı ile yeri çok karıştırılır.

 • Güneş ile irtibatında otoriter bir güç kazandırırken despot bir tutum gelişebilir.
 • Ay ile anneyle güçlü bağlar, kendine güvenen anne ya da kadınlar, güvende hissetmek, kendinden emin karakteri işaret eder.
 • Merkür ile beraber sivir dil, hızlı zihin ve fikirleri yüzünden zorbalığa uğramayı anlatabilir.
 • Mars ile kavuşumda olduğunda aşırı cinsel eğilimler görülürken Venüs ile kavuşumunda kişi yoğun merhamet duygusu taşıyacaktır. Mars ile irtibatlarında acımasızlık, kötü çocukluk, yoksunluk ve baskıya maruz kalma görülebilir. Aynı şekilde haritasında Mars ile etkileşimde olan kişi bunları etrafına yansıtabilir.
 • Jüpiter ile aşırı kibir ya da gururun habercisidir.
 • Satürn ile kavuşumunda ebeveynlerle alakalı sorumluluklar ya da iletişim problemleri gözlemlenebilir Uranüs ile aileden kopma, çeşitli çarpma sonucu alınan yaralar, çelişkili ebeveynler olarak düşünülebilir.
 • Plüton ile cinsel saldırılar, aile içi cinsel yönelimler ve bu saldırılara maruz kalma olarak düşünülür.

Anahtar kelimeler: şiddet, güç, itibar, ün, başarı, cinsel doyumsuzluk, aşırılık, gurur, kibir, onur, utanmazlık, ensest ilişkiler, acımasızlık, çatışma çarpma ve yaralanmalar, anneye aşırı düşkünlük, kendine güven,

 

Mirzam (07 ̊ 13′ Yengeç)

Yengeç burcunun Canis Major takımyıldızında bulunan sabit yıldız Venüs doğasındadır ve Mısır uygarlığında haberci yıldız olarak kabul edilmiştir.  Haritasında bulunan kişi çevresine mesaj ileten ve yenilik getiren bir pozisyona gelecektir. Kişi kimi zaman temelini sağlam atamadığı için çabalarının karşılığını göremeyebilir. Dolayısıyla Satürn’ün haritadaki potansiyeli ile ilişkilendirilmiştir. Satürn güçlüyse bu yıldızın olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün olacaktır. Genel olarak olumlu etkilere sahip bir yıldızdır.

 • Güneş ile birlikte haritadaki alana göre başarıyı ve başkalarının sözcülüğünü üstlenmeyi anlatacaktır.
 • Ay ile birlikte kişi kendini şanslı hisseder.
 • Merkür ile fikirlerini başkasının adına faydalı biçimde kullanmayı anlatır.
 • Venüs ile birlikte kadınlarda cinsel arzu yoğunluğunu ve feminist bakış açısı verebilir.
 • Mars ile seksüel güç ve Jüpiter ile birlikte başarı, fırsat ve şans getirecektir.
 • Uranüs ile birlikte evrensel fikirlerini büyük kitlelere ulaştırma arzusunu anlatır.
 • Neptün ile birlikte sanat aracılığı ile savunuculuk yapmayı anlatır.
 • Plüton ile birlikte karanlık korkusu, güçlü cinsel arzular ve eşcinsellik eğilimi görülebilir.

Anahtar kelimeler: mesaj, işaret, haber, ilan, temelsiz, dayanaksız, liderin yandaşı, ulak, başarı, şans, fırsat  

 

Alhena (09 ̊ 06′ Yengeç)

Yengeç burcunun Gamma Gemini takımyıldızında bulunan sabit yıldız Merkür ve Venüs doğasındadır.  Haritasında vurgulu bir biçimde görülen kişiye zihinde canlandırma yeteneği, yaratıcılık ve ilham dolu bir karakter verecektir. Arap astrologlara göre ‘Gururla yürüyen’ anlamına gelirken İncilde ‘Kabil’in İşareti ‘ olarak geçer. Alhena mitolojide Aşil’in topuğundan işaretlenmesi gibi adeta önemli bir tarihi figürün işaretlenmiş olmasıdır. Yön almak is Asc ile kavuşumda olduğunda eğer harita sahibi kadınsa ayaklarda ve göğüslerde problemlere neden olabilir.

 • Güneş ile kavuşumunda askeri yetenek, şıpsevdi bir ruh hali ile beraber itibar kaybına yol açan olaylara sebebiyet verebilir.
 • Ay ile kavuşumlarında zenginlik, aşçılık, hassas ruh ve emlakla ilgili fırsatlar vaat eder.
 • Merkür ile irtibatlarında başkalarının aşırı düşünme ve başkalarına karşı aşırı hassasiyet, besleyici fikirler ve hitabet yeteneği verecektir.
 • Venüs ile birlikte sanatsal ve müzikal alanda yetenekler, güzel el ve ayaklar, maddi problemler açığa çıkar.
 • Mars dar görüş, sanatla harekete geçmeyi, idealler için mücadele etmeyi ve zorlu görevleri anlatır.
 • Jüpiter ile birlikte anaç, bereketli ve hünerli olmayı anlatır.
 • Satürn ile birlikte aile ve çevresiyle ilgili ister istemez sorumluluk almayı, ayaklardan kaynaklı engelleri, zorlu bir görev üstlenmeyi anlatır.
 • Uranüs ile kararsızlık, çabuk etki altında kalma, geleceğe dair keskin öngörü sahibi olma ve birden fazla evlilik görülebilir.
 • Neptün ile irtibatlarında medyumluk, etki altında kalma ve aldanmaya müsait bir yapı verir.
 • Plüton ile ayaklarda veya dizlerde iyileşmeyen hastalık, kötü ün, zorlukların ardından gelen başarıyı anlatabilir.

Anahtar kelimeler: Hayal gücü, ilham, yaratıcılık, başarı, misyon, hayal gücü, ayak sağlığı, ayaklarla ilgili kaza, üzüntü, diz problemleri, duyarlılık, hassasiyet, servet, idealler, görev, şans,

 

Sirius (14 ̊  05′ Yengeç)

Yengeç burcunda Alpha Canis Major takımyıldızında bulunan sabit yıldız Jüpiter ve Mars doğasındaki sabit yıldız, bir diğer adıyla Köpek yıldızı, yaklaşık 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu enlemlerinde ilk kez doğu ufkunda gözlemlendi. O dönemde aşırı sıcaklığın habercisi olarak kabul gördü. Sirius’a çeşitli kültürlerde rastlamaktayız. Sirius;  Sothis, Şira, Sirona, Serios, Kak-si-di, Tarık gibi isimlerle ifade edilmiştir. Antik Mısır uygarlığı bu yıldıza çok önem vermiştir. Mısır piramitlerinde bu yıldıza sık rastlanır. Horus’daki büyük Mısır tanrıçası İsis’i temsil eder. Mısırlı rahipler takvimlerini güneşe göre değil,  bu yıldıza göre düzenleyerek tanrıça İsis’in Yıldızı demişlerdir. Eski Türklerde, Tanrının ışıklı ülkesi olan gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bir kapı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Sirius, Osmanlıca’da da Şira-i Yemaniye olarak tarihi kayıtlara geçmiştir. Kur’an’da Güneş haricinde adı geçen tek yıldızdır.  Türk mitolojisinde, göksel sarayın bekçisi Göksel Kurt’tur.  Genel olarak astrolojik olarak tutku, gurur, zenginlik, ün şan şöhret ve büyük başarıların göstergesidir. Dünyadan çıplak gözle gözlemlenebilen, Dünya’ya en yakın, Güneş’ten sonraki en parlak yıldızdır. En ufak adımları dahi verimli hale getirerek kişinin yaşamına olumlu bir şekilde yansır. Eğer olumlu etkiler altındaysa bu sabit yıldız kişiye yüksek makam, itibar ve azim kazandırır fakat olumsuz etkiler altındaysa kişi gereksiz hırsa bürünebilir.

 • Güneş ile birlikte bağlantılı olduğu alana göre tanınma, büyük başarılar, erkek ve otorite figürlerinden gelen destek, tanınmış kimselerden gelen fırsat, manevi liderlik, doruk noktasına varışı anlatır.
 • Ay ile birlikte ruhani bakış açısı, manevi değerlerin gücü, besleyen, büyüten ve anaç yapı kazandıracaktır.
 • Merkür ile etkili konuşma, güçlü fikirler, iyi hafıza ve mesajlara açık bir zihin yapısı verecektir.
 • Venüs ile birlikte kadınlardan yana gelen destek, maddi refah, estetik ve sanatla ilgili başarıyı verir.
 • Mars ile birlikte askeri alanda yetenek ve başarı, büyük hırslar sonucu gelen itibar ve güç kaybına işaret eder.
 • Jüpiter’le beraber güçlü ruhsal yetenekler, manevi korunma, bolluk ve bereket, maddi manevi güç ve başarıyı temsil eder.
 • Satürn ile beraber mide sorunları, azim ve kararlılık, aile ile duygusal sorunlar, mesleki alanda büyük başarı ve güç kazandırabilir.
 • Uranüs ile göğüs ve kalp problemleri, sıra dışı ve teknolojik alanda faydalar, arkadaşlardan gelen destek, enerji akış problemi ( fiziksel beden içinde geçerlidir ve kas ağrısı yapabilir) kaza ve yaralanmalara açık olmayı anlatır.
 • Neptün ile doğal ölüm, mistik yetenekler, keskin sezgiler, sanatsal alandan gelen maddi manevi faydaları anlatır.
 • Plüton ile suikast girişimleri, köpek ısırığı, kuduz, zorba aile bireyleri veya zorba ebeveynleri anlatır.

 

Anahtar kelimeler: Başarı, yangın, aşırı sıcaklık, tutku, şöhret, başarı, yetenek, armağan, lütuf, az çaba verimli sonuç, kolektifin yararına, korunma, himayede olma, manevi güç, ilahi destek, çok büyük başarılar, okült konular, idealistlik, üst bilinç, derin düşünme, şifa, tedavi, zenginlik, tutku, ev ve aile ile ilgili olan, miraslar, gözetme,

 

Canapus (14 ̊ 58′ Yengeç)

Yengeç burunun Alpha Carinain – Argo Navis  takımyıldızında bulunan yıldız Satürn ve Jüpiter doğasındadır. Eski metinlerde yol gösterici olarak tanımlanmış Güney’ de yer alan rehber bir yıldızdır. Yıldızın ismi eski Sparta Kralı Menelaus gezgininden gelmektedir. Sirius’tan sonraki en parlak yıldızdır. Uzay boşluğunda yön bulmak için, istasyonlarda bilinen popüler bir yıldızdır. Genel olarak astrolojik ifadesi kapsamlı bilgi, mesleki alanda refah ve yolculuklardır.  Genellikle önde gelen ruhani liderlerde, din adamlarında, seyyahlarda ve gemicilerin haritalarında görülür.

 • Güneş ile irtibatlarında liderlik vasfı, güç bağımlılığı ve kötü ölümü anlatır.
 • Ay ile birlikte güç arzusu ve mücadele gücü verecektir.
 • Merkür ile eğitime öncelik verme, öğrenmeye karşı doyumsuzluk, , kurnazlık, sık ve kısa seyahatler, öğretme becerisi verecektir.
 • Venüs ile birlikte kadınların rehberliğini, güçlü tutkuları, karşılıksız aşkı ve sosyal çevreden destekleri anlatır.
 • Mars ile sivri dil, hiciv sanatı, acımasızlık, despot bir lider ve sığ bir yaşamı anlatır.
 • Jüpiter ile kötünün iyiye dönüşmesi, eğitimde aşırılık, eğitim için yolculuk ve dini başarıları anlatır.
 • Satürn ile ters etki altındaysa derin depresyon ve intihar eğilimi görülebilir. Olumlu etki altında manevi değerler için sorumluluk üstlenme becerisini anlatır.
 • Uranüs ile birlikte yeniliğe yönelme, icatlar, yöntem geliştirme, geleneksel olanı reddetme ve hor görme, aile bağında zayıflık ve toplu ölümleri anlatır.
 • Neptün ile aile üyeleriyle uyumsuzluk, güçlü zihin ve beden, sebepsiz kayıplar ve tuhaf olaylar, arkadaş kaynaklı kayıpları anlatır.
 • Plüton ile birlikte memnuniyetsizlik, depresyon, acı dolu bir hayat, kayıp sonrası gelen dönüşüm, derin bilgi arayışı ve bilgiyi çıkar için kullanmayı anlatır.

Anahtar kelimeler: Din adamları,  dini motifler ve figürler, yol, yolculuk, geniş bilgi düzeyi, eğitim etkinlikleri, mesleki refah, karşılıksız sevgi ve ilgi, fedakârlık, liderlik, rehber, eğitim, yazmak, yazılar, gezgin,

Wasat (18 º 31’ Yengeç)

Yengeç burcunun Delta Geminorum takımyıldızında bulunan yıldız Satürn doğasındadır. Kimyasal zehirler, gazlar ve patlamalarla ilişkilendirilmişti ve sert etkileri anlatır.

 • Güneş ile birlikte küstah kişilik yapısı verebilir. Ay ile birlikte karamsar ve çalkantılı ruh hallerini işaret eder.
 • Merkür ile birlikte kamuda mevki sahibi olma, kötü fikir sahipleri, zihinsel sorunlar, olumsuz ve asılsız haberler olarak düşünülür.
 • Venüs ile birlikte zorlu ilişkiler, zaralı ilişkiyi devam ettirme gibi durumlar görülebilir.
 • Mars ile birlikte dik başlılık veya bağımsızlık arzusu, yardım kabul etmeme, kopuk aile bağları, anneye duyulan öfke ve zarar vermeyi anlatır.
 • Jüpiter ile birlikte inançlar ve kendi görüşleri yüzünden suikasta uğramayı anlatır.
 • Satürn ile ebeveynlerle sorunlar, tatsız aile ilişkilerini anlatır.
 • Uranüs ile birlikte ani şiddetli gaz patlamaları ve beklenmedik ölüm görülebilir.
 • Neptün ile başkalarına karşı geliştirilen aşırı bağlılığı ve fedakârlığı anlatabilir.
 • Plüton ile geri dönüşü olmayacak şekilde yıkıcı bir gücü ve yıpranmayı, savaşları ve katliamları anlatır.

Anahtar kelimeler: Zehirlenme, kimyasal patlama, gazlar, dönüşüm, yok olma, kimya, sentez, toksin madde,

 

Castor ( 20 ̊ 14′ Yengeç )

Yengeç burunun Alpha Gemini takımyıldızında bulunan Satürn, Mars ve Venüs doğasındadır. Genel olarak keskin zekâ, sahtekârlık, birden bire gelen ün ve kötü yolu seçmeyi işaret eder. Tezattan gelen yaratıcılık ve ilhamı, yazma becerisini, keskin zekâyı ve güçlü hafızayı, bir anda doğan ilhamı anlatır. Kalıcı olmayan şöhret ve başarıyı anlatmasına rağmen sert etkilere neden olan bir yıldız olarak kabul edilmiştir.

 • Güneş ile birlikte derin devletle irtibat, otorite ile ilişkiler ve aniden gelen itibarın kaybı görülebilir.
 • Ay ile birlikte etiklik, yaradılıştan gelen sağlam karakter, cinsel istismar ve ya tacize maruz kalma görülebilir.
 • Merkür ile birlikte eleştirel bakış açısını, konuşma ve yazı yazma yeteneği, hiciv sanatını, kurnazlık ve nüktedanlığı anlatır.
 • Venüs ile kavuşumunda kişinin evliliği hüsranla sonuçlanabilir aynı zamanda bu yerleşim çalkantılı bir yaşam sürmeyi anlatır.
 • Mars ile birlikte hızlı, dürtüsel, hareketli karakter, amaçsızlık ve yaşam da pek çok iniş veya çıkış olacağını anlatır.
 • Jüpiter ile birlikte dostane güçlü ahlaki değerler, bol seyehat ve eğitimde başarı verecektir.
 • Satürn ile kavuşumunda çocukluk döneminde görülen rahatsızlıklar ve kuşkucu bir yapı kazandıracaktır
 • Uranüs ile irtibatlarında özgürlük daha da vurgulu olup ve haritadaki etki alanına göre bağımsızlık güdüsü artacaktır. Aynı zamanda psişik yetenek, öngörü ve zıt karakterler arasında yetişmeyi anlatır.
 • Neptün ile beraber yaratıcılık, duygusallık, teatral yetenek, ruhsal karmaşalar, hapis, sürgün ve spekülasyonlara maruz kalmayı anlatır.
 • Plüton suikastlar, kanser, görünenin arkasını görme ve gizemleri çözme becerisi kazandırır.

Anahtar kelimeler: Yazma yeteneği yazı, ilham, yaratıcılık, yazı, kolay gelen başarı, ani ün, kurnazlık, sahtekârlık, ani ölüm, sıkışıklık, inat ve dik kafalılık, kendiliğinden gelişen, kişisel seçim,  hassas, kanser, yaramazlık, muziplik, alaycılık, birleştiği planetin tabiatı ile ilgili hastalıklar, görme sorunu, büyük savaşlar, suikastlar,

 

Pollux (23 ̊ 13′ Yengeç)

Yengeç burcunun Beta Gemini takımyıldızında bulunan sabit yıldız Mars doğasındadır. Astrolojik olarak mücadeleci, cesur fakat acımasız bir mizacı ifade eder. Haritada ki konumuna göre kalıcı başarı ve şöhret sağlar hatta gerçekleşenler her neyse ölümsüz olacaktır. Castor’un daha karanlık, daha kötümser tarafıdır ve yaratıcılığın acı veren yanını anlatır. Devamlı olarak aydınlığı aramak ancak kimi zaman kendi iradesiyle kimi zamanda kontrol dışı olayların gölgeli yanında takılı kalma ve dibe batmak Pollux’un tanımıdır. Dış etkenler dolayısıyla merhameti ve umudu kaybetme durumu görülse de mücadele için var olan potansiyel güç doğru yönetildiğinde sonuçlar değişebilir. Kişinin başına gelen olumsuzluklar pek çok kez kendinden kaynaklı değil kaderseldir. Duygusallıktan sıyrılıp mantıksal bakış açısı kazanmak bu yıldızın etkisini olumlu etkiler.

 • Güneş ile güçlü ve itibar sahibi karakter, lider vasfı kazandıracaktır.
 • Ay ile kavuşumunda nefret ve öfke dolu bir ruha işaret edebilir.
 • Merkür ile kavuşumunda analiz yeteneği, zihinsel problemler, olayların olumsuz yanını görme eğilimi, ebeveynlerle ilgili sorunlar, bencil düşünce yapısı ve kavgacı bir üslup getirebilir.
 • Venüs ile zorlu ilişkiler, maddi mücadeleler ve kadınlardan gelebilecek yıkımları anlatır. Mars ile birlikte güçlü Jüpiter ile birlikte kendi değerleri için mücadele verme, kibrin algıyı kapatması, maddi kayıplar ve dolandırıcılık görülebilir.
 • Satürn ile irtibatlarınca emeklerin boşa çıkması, hüsran ve acımasızlık olarak düşünülebilir.
 • Uranüs ile birlikte, eşcinselliğe yatkınlık, ciddi kazalar ve yaralanmalar, çarpıcı olay ve kazalarla gelen ölüm ve bağımsızlık mücadelesi olarak değerlendirilir.
 • Neptün ile su ve gemi kazaları, kurban rolüne düşme, sanatın acı yanları, trajik sanatsal gündemler, hedefi şaşırma, olayların duygusal ve trajik yanını görebilme yetisi kazandıracaktır.
 • Plüton ile birlikte ölümcül etki, yıkıcı güç ve kalıcı kötü ün olarak düşünülebilir.

Anahtar kelimeler: Mücadeleler, aykırılık, keskin karar, savaş, üç, zihin, harekete geçme, kararlılık, baskın olma, başarı, ölümsüzlük, şöhret, itibar, merhametsizlik, karamsarlık, acı, melankoli, zorbalık, yaratıcılık sancısı, öğrenme sürecinin zorluğu, homoseksüellik, zenginlik, kavgalar, tecavüz, şiddetli ölüm, dalgınlık, odak kayması, amaçtan sapma, zorlu öğrenme yolu, körlük, bıcaklanma

 

Procyon (25 ̊ 47′ Yengeç)

Yengeç burcunun Alpha Canis Minor takımyıldızında bulunan sabit yıldız, Mars ve Merkür doğasındadır.  Dünya’nın dönüşü nedeniyle gökyüzünde dolaşırken “Köpek Yıldızı” Sirius’tan önce gelir. Ve bundan dolayı ‘Köpeğin önünde’ anlamına gelen Procyon adını almıştır. Sirrus’un gölgesinde kalan bir ışığı vardır ve bundan dolayı genel olarak bir görünüp bir kaybolan kısa vadeli fırsatları ve hızlı gelişen başarıları ifade eder. Harita sahibi yeteri kadar atak ve gözü açıksa bu yıldızın sunduğu fırsatları değerlendirebilir. Tedavi, okültizm ve büyücülük ve bitkisel şifacılıkla alakalı bir yıldızdır.

 • Güneş ile birlikte büyük mücadeleler ve askeri başarı sağlar.
 • Ay ile erken yaşta ölüm, içgüdülerin fevriliği ve huzursuz ruh hali kazandırabilir.
 • Merkür ile kavuşumdaysa cesur fakat değişken fikirler, odak sorunu, eğitimde değişen koşullar ve kardeşlerle ilgili talihsizlikler.
 • Venüs ile kadınlardan gelen şifa, aniden maddi kazanç elde etme olasılığı, çalkantılı ilişkiler, utanmazlık ve sadakatsizlik görülebilir.
 • Mars ile birlikte çatışma, ataklık, kararlılık, ne istediğinin bilincinde olma, güç kullanma ve acelecilik verecektir. Jüpiter ile kavuşumunda akademik ve yurt dışı bağlantılı konularda başarı getirecektir. Bu başarının sonunda aniden gelişen aksamalar da olabilir. Satürn ile karmadan kaynaklı gelen talihsizlikleri anlatır. Bununla birlikte zorlu da olsa hedefe giden yolda fikir ve planları gerçekleştirmek için gerekli sebatı sağlar.
 • Uranüs’le beraber değişken arkadaş çevresi, aktif zihin yapısı, ani teknolojik gelişmeler, Neptün ile birlikte, çekimserlik, dikkat bozukluğu ve dalgınlıkla gelen hüsran ve kayıplar.
 • Plüton ile şiddetli ve ani bir ölümü işaret edebilir.

Anahtar kelimeler: Çocuk ölümleri, iyileşme, alternatif tıp, bitkiler, bitkisel tedavi, şifa, okült, büyü,  Şiddetli eylemler, felaketler, şanssızlıklar, e servet, şehvet, dağılma, görünüp kaybolan, ani körlük tehlikesi, köpek ve benzerlerinden ısırıklar ve kuduz riski, hızlı yükseliş, kararlılık,