ALHENA SABİT YILDIZI

ALGOL SABİT YILDIZI NEDİR

Klasik anlamda düşünüldüğünde bela ve uğursuzlukla eşdeğer tutulur ve en yıkıcı, vahşi ve ölümcül yıldızlar arasında sayılır. Anlamı genel olarak zorbalık/zulüm, cinayet, bahtsızlık, vahşi/zorbaca bir ölüm, kötü dişler ve ağır hastalıklardır.

[ROBSON]56′ Ne var ki erken geçmiş döneme ait haritalar üzerinde yapılan incelemeler, Algol’ün tipik geleneksel anlamlarına uymamaktadır. Dolayısıyla daha farklı ve değiştirilmiş bir Algol etkisinden bahsedilebilir.562

SOLARFIRE: Algol dişi tutku ve feminen yoğun enerjidir; bu enerji olumlu veya yıkıcı şekilde kullanılabilir.

BERNADEITE BRADY: Brady daha net açıklama getiriyor: “Algol, kişiyi öfke ve hiddetle etkisi altına alabilen yiyip bitirici bir tutkuya/ihtirasa işaret eder. Fakat kişi, öç almaya yönelik bu bilinçaltı baskıyı kontrol altında tutabilirse ve ona verimli/­ bereketli/yaratıcı bir yön verebilirse, o zaman Algol onun için gökteki en güçlü yıldızlardan birisi olacaktır. Onunla horoskopta bağlantılı bir planet, harikuldde olabilecek yoğun, seksüel bir enerjiyle dolacaktır. Fakat eğer bu bastırılırsa, o taktirde gazap ve şiddete götürecektir.” 563

JANUS: Algol’ün anlamlan olarak şiddet ve felaket ifadelerini kullanır. EBERTIN: Satürnyen etkiden bahseder; Al gol yıldızlarından açık olanı, Satürn tesiri yanında Mars-Uranüs anlamları da taşır. Eğer bu çift yıldız sisteminin564 açık olanı Dünya’ya dönerse, o taktirde bu, Ebertin’e göre en sert zararlı etkisini gösterir.565

VEHLOW: Vehlow’a göre sistemin karanlık (sönük) yıldızı tamamen satürnyen bir tesire sahipken, aydınlık (parlak) olanı Mars-Uranüs etkili Satürn tabiatı gösterir. Bu sabit yıldız, “düşük” insanların horoskoplannda uğursuz, düşük ve kötü astral tesirler ve Mars kavuşumlu olursa da hayvani, vahşi seksüalite anlamına gelecektir ki yıldızın Arapça anlamı şeytandır. Vehlow aynı zamanda, bu yıldızın ruhsal derinliği fazla olan insanlarda yüksek bir ruhsallık etkisi verdiğinden bahseder. Burada tek problem, Vehlow’un buna örnek olarak Benito Mussolini’yi gösteriyor olmasıdır. Ek olarak, Çinlilerin Algol’deki ışık değişimini çoktan belirlediklerini ve şunlan söylediklerini de yazar: “Parlak ışık, özellikle eğer Mars yakındaysa, ölüler verecek. Buna karşın, sönük bir parlaklıktaysa, o taktirde bu bir şans işaretidir.” Yine Vehlow’a göre Babilliler ona bumerang demişlerdir; daha modern ifade edilecek olursa, o gökyüzünün giyotinidir çünkü Güneş’le birlikteyse, boyun vurulmasıyla idamı anlatır. Ünlü bir örnek ise, birçok insanın vahşice ölümüne neden olan ve nihayetinde de kendisi darağacında sonlanmış Robespierre’dir. [Vehlow ıg34:251-252]

FELBER: Bu yıldız etkisi altında, kötü bir şey yapınca mutlu olunduğunu, nefreti, ilüzyona uğramayı ve kişinin sanki kötülüğe çekiliyormuş gibi hissettiğini, kulağa fısıldanan negatif şeylere kişinin karşı koyduğunu yazar. [Felber 2003:187]

 

Kaynak : Tetrabiblos  Çeviri Devrim Yılmazer