ALHENA SABİT YILDIZI

ALHENA SABİT YILDIZI

SOLAR FiRE (BERNADEITE BRADY): Bilinçli veya bilinçsiz, işi yapacak kişi olmak ve bir misyon sahibi olmak demektir. Haritanızda Alhena’ya sahip olmak ilerleyeceğiniz inancı takip etmenize neden olur. Bu ilerleme bazı zamanlar sizi incitebilir ama zorluklar, başarmaya çalıştığınız amaçlar için düşünmenize neden olur. Bu amaçlar, haritanızda Alhena’nın bağlantılı olduğu yöne göre, entellektüel ideallerle bağlantılı olabilirler veya fiziksel anlatıma sahip olabilirler. [Brady ı998:252]

JANUS: Spiritüel istek/arzu ve sanatsal eğilimlerle ilgilidir. Aynı zamanda bilimlere ilgi de verir.

ROBSON: Sanatsal yetenekleri göstermektedir ama ayaklarla ilgili kazalar veya yaralanmalara da yatkınlıkla ilgilidir.530

EBERTIN: Alhena insanları manevileştirir, ruhani yapar veya spiritüalize eder; sanat ve bilime eğilim bahşeder.53′

VEHLOW: Jüpiter’le güçlendirilmiş Venüs etkisi taşır ve her ikisi de ruhanilikle ilgili anlamlarını gösterirler. Alhena, sanatçı horoskoplannda büyük yetenekler ve ün vermektedir. [Vehlow ı934:25ı-252]

FELBER: Yapılan şeyin sevilmesi duygusunu güçlendirir; yüksek duyumsal eğilimleri örter; haz ve zevk düşkünlüğü verir. [Felber 2003:ı88]

 

Kaynak : Tetrabiblos Çeviri Devrim Yılmazer