Ay Düğümleri Nedir?

Astroloji ruhumuzun derinliklerini bizlere sunan, geçmiş ve geleceğin öğrenilmesine olanak sağlayan muazzam bir sistemdir. Bunlarla alakalı bir çok gösterge vardır ancak en önemlisi  “Ay düğümleri” dir.

Kuzey Ay Düğümü Ejderhanın Başı (Caput Draconis), Güney Ay Düğümüne Ejderhanın Kuyruğu (Cauda Draconis) olarak geçer.

Hayat amaçlarımızı, nereden gelip nereye gittiğimizi gösteren, psikolojik ve ruhsal gelişimimiz için önem arz eden alanlardır. Karmik geçmişimiz ve potansiyel geleceğimiz ile ilgili veriler sunar. Ruhsal yolcuğumuzda en derin deneyimlerimizi, yaşam yolcuğumuzu en temelde gösteren alandır.

Güney ay düğümü geçmişten, çocukluktan getirdiklerimiz, aile genetiğimiz, yeteneklerimiz olarak geçer. Geçmişten getirdiklerimiz bazen olumlu, bazense ağır bir yük, bir karma işareti olabilir. Kuzey ay düğümü ise yaşam amacımızdır, varılacak hedeftir, öğreneceğimiz alandır, gitmemiz gereken yöndür. En kısa tanımı Karma Güney ay düğümü, Yaşam amacı Kuzey ay düğümü diyebilirim.

Bunların en keskin fark ettiğimiz dönüşüm zamanları 19 yaş, 37 yaş ve 57 yaş civarı olmaktadır. Bu döngülerde kadersel sıçramalar yaşarız ve hayatın bize yeni yön verdiği zamanlar olarak geçer.

Ortalama 33 yaş civarında, Kuzey ay düğümünü daha iyi anlamaya başlarız.
Yaşam amacını bilen , yaşamına daha sağlıklı yön vermeye başlayacaktır.

AY DÜĞÜMLERİ BURÇLARDA

KAD KOÇ / GAD TERAZİ

Ay Düğümleri bu burç aksına yerleşmiş kişi, yeni alanlarda cesur davranmak, girişimlerde bulunmak, yöneticilik ve liderlik vasıflarını geliştirmek üzere bu hayattadır. Risk almayı, benliğini ortaya koymayı ve bireyselliği öğrenmelidir. Tamamlanmış hissetmek için yalnızca partnere ihtiyacı olmadığının farkına varmak üzere deneyim edinecektir. Kendi kararlarının sorumluluğunu alarak ilerleyebilmelidir. Harekete geçerken içgüdülerine ve kendine güvenmeli, çevresinden onay alma kaygısını bırakmalıdır. İsteklerini dile getirdikçe güçlenerek çevresinden gelen baskılara dayanıklı hale gelir. Yaşamda kendine ve taleplerine, öncelik vermeyi öğrenerek, seçenekleri arasında yeniden bir sıralama yapmaya itilecektir. Böylece “Ben” diyebilmeyi öğrenerek, hayatta öncü ve atak olmayı düşünerek kendi çizdiği yolda ilerlemeyi prensip edinmelidir. Böylece amaçlarına ve ihtiyaçlarına doğrudan ulaşır. İçinden geçenleri ve isteklerini samimi bir biçimde dürüstlükle ortaya koymalıdır. İnançlarının ve savunduklarının arkasında durarak etrafından gelen yargılara aldırmamalıdır. Kendi duygusal ihtiyaçlarını fark ederek kendine karşı adil olmayı öğrenmelidir.

KAD BOĞA / GAD AKREP

Kuzey Ay Düğümü Boğa yerleşiminde ana gündem maddi manevi konular olacaktır. Bu kişi ekonomik olarak özgürlüğünü ele almalı ve kimseyi maddi dayanak olarak görmemelidir. Kendisi için huzur sağlayacak ortamı oluşturmalı sakin bir yaşam sürmeyi öğrenmelidir. Bu kişi hayatta hiçbir şeyi riske atmadan sağlam ve güvenilir adımlarla ilerlemeyi seçip, somut değerler edinebilmek adına, kendinde var olan yetenekleri kullanmalıdır. Hayatta ne olursa olsun fiziksel ve ruhsal olarak dayanıklılık geliştirmelidir. Başkalarından destek almadan kendi dinamiklerine güvenerek tek başına ayakta kalmayı öğrenmelidir. Bu kişi intikam ve hırs gibi duygulardan arınmalı, kindar tutumlardan kaçınmalı, saplantılı eğimlerden uzak durup, bağışlamayı öğrenerek geçmişi geride bırakmalıdır. Hayatta dengeyi ön planda tutmalı ve yaşamın keyfini sürmeyi ilke dinmelidir. Kendisi başta olmak üzere, insani gereksinimlerin gerekli olduğunu kabul etmelidir. Başkalarına yardım etmek için öncelikle, kendi güvenlik alanını oluşturması gerektiğini fark edecektir. Sahip olduğu gücü, yapıcı yönde kullanmayı öğrenmelidir. Şükür halinde olmak ve huzurlu ilişkiler kurmak ona iyi gelecektir.

KAD İKİZLER / GAD YAY

Kuzey Ay Düğümü İkizler olan kişi yazılı veya sözlü olarak bilgi paylaşımını öğrenmek üzere buradadır. İnsanlardaki ruhsal yetenekleri kendi yaşamlarında aktif olarak kullanabilmeleri için onlara yardımcı olmalıdır. Haklı olmaya ihtiyacı olmadığını fark ederek, insanları tam anlamıyla dinlemeye çalışmalıdır. Bilgi aktarımını başarmalı, görüşlerini kısa ve sade bir şekilde belirtmelidir ki kendindeki derin felsefi bilgiyi böylece anlaşılır kılmalıdır. Bu kişi, bilginin tek başına peşine düşmek yerine, insanların bilgiye ulaşmasını sağlamalıdır. Çevresindekilerin bilgiye ulaşması için köprü olmalıdır. Kendisine basit gelen fikirleri bile dinlemeli, başkalarında var olan bilgiyi hor görmemelidir. Sosyalliğini geliştirmeli, insanların arasına karışmalıdır. Ahlaki çelişkileri veya değişken durumları, doğal kabul etmelidir. Kendisine ve çevresine etik kurallar veya sınırlar koymaktan kaçınmalıdır. Olayları, mantık çerçevesi içinde sorgulamalı ve olası seçeneklerin tamamını değerlendirmeye almalıdır. Gerçek ve mutluluk bu kişi için uzakta değil tam aksine yakınlarındadır. Şimdi etkisini hissedebileceği pratik çözümler ona, uzun vadeli planlamalardan daha iyi hissettirecektir.

KAD YENGEÇ / GAD OĞLAK

Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcunda olan kişi aile ve iş gündemleri arasında dengeye getirmesi gereken konular vardır. Bu hayata duygularını paylaşmayı ve başkalarının duygularını anlamayı, böylece sevdikleriyle bir bütün olmayı deneyimlemek üzere gelmiştir. En derinindeki duygularla bağ kurmayı sonrada arzularını dile getirmeyi öğrenmektedir. Başkalarının yaşam alanlarında, kendine bir rol bulmalı ve onları fark edip takdir etmelidir. Maneviyata ve duygulara daha fazla yönelmelidir. Aile olmanın ve onlara yardımcı olmanın değerini öğrenmelidir. Başkalarını duygusal ve fiziksel anlamda beslemek, ona tamamlanmış hissettirecektir. İçgüdülerini takip etmeyi, zaman zaman mantığını kenara bırakmayı öğrenmelidir. Duygusal ihtiyaçlarını fark edebilmek adına, kendini dinlemek için vakit ayırmalı ve enerjisini, iç dünyasına akıtmalıdır. Çevresindekilerle menfaat gereği değil, gerçekten sevdiği için bir arada olmayı ilke edinmelidir.. Kuzey Ay Düğümü Yengeç burcundaki insan, alçak gönüllüğünü koruyarak empati yeteneğini geliştirdikçe çevresindekilere, duygudaşlığı artacaktır. Böylece hayat amacına bir kere daha yaklaşır, bu da onu duygusal olarak doyuma ulaştırır.

KAD ASLAN / GAD KOVA

Kuzey Ay Düğümü Aslan burcunda olan kişi yöneticilik yeteneklerini ortaya koymak ve tanınmak için bu hayattadır. Risk almayı, başkalarına hesap vermeden girişimde bulunmayı, kendine güvenmeyi öğrenmelidir. Eyleme geçmek için başkalarından onay veya telkin beklemeyi bırakmalıdır.  Bilinçli olarak irade kazanmak için çaba göstermelidir. Yaratıcılığını ortaya dökebileceği ve eğlencenin değerini fark edeceği deneyimlerden geçecektir.. Kuzey Ay Düğümü Aslan olan insan, içindeki çocukla kontakta kalarak yaşam arzusunu güçlü tutmalıdır. Hayatta yapmak istediklerinin peşinden gitmeli ve en iyisini talep etmekten çekinmemelidir. Başarı yolunda olumlu bir tutum sergileyerek, kaygıları geride bırakmayı öğrenmelidir. Soğukkanlılığa ve mantıklı davranmaya kendini kaptırmadan, kalbinin sesine kulak verdikçe ruhsal doyuma erişecektir. Cömertliğini ve yaşam enerjisini ortaya koyarken, takdir görmeye açık hale gelmelidir. Yaşamda izleyici olmaktan ziyade, sahnede olan olmayı tercih etmelidir. Kendisine, coşku ve neşe veren olayların içerisinde bulunmak gibi, bir önceliği olmalıdır. Çocuksuluğu küçümsemekten kaçınmalı, coşkusunu ve bireyselliğini güçlendirmelidir. Duygusal hassasiyetleri hor görmemeli ve yaşamla bağlarını kuvvetlendirebileceği kimselerle bir arada olmalıdır. Bilgi ihtiyacından kaynaklı eğlenceyi ihmal etmekten kaçınmalıdır.

KAD BAŞAK / GAD BALIK

Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda olan kişi duygular, mantık, sağlık, yardımlaşma gibi konularında dengeye gelmesi gereken gündemleri vardır. Bu hayatta kendini geliştirmek ve ayrıntılara odaklanarak, toplumsal düzen geliştirmek adına hizmet vermeyi öğrenmelidir.. Karar alırken analitik olmalı ve duygulardan bağımsız kalmayı başarabilmelidir. Analiz yeteneğini geliştirmek ve hizmet verebileceği kanallara yönelmek ona iyi hissettirecektir. Düzen ve istikrarın peşinde olmalı stratejik olmayı öğrenmelidir. Bunları yaparken belirli verileri kayıt altına almak, analizler yapmak, kendi sistemine sadık kalmak Kuzey Ay Düğümü Başak burcu insanını hayat amacına bir kere daha yaklaştıracaktır. Karşısına çıkan problemleri çözüme kavuşturarak fırsatları değerlendirmelidir. Eyleme geçmeye gönüllü olmalı ve yaptığı işlerde en iyisini hedef almalıdır. Kuzey Ay Düğümü Başak burcu insanı geçmişi geride bırakmak adına objektif ve mantıklı yaklaşımlar geliştirmelidir. Mağduriyetlerini gözünde büyütmekten ve duygusal çukura düşmektense, çözüm geliştirmeli ve kendisine mantık çerçevesinde bir yön tayin etmelidir. Bağımlılıklarından arınmak için çalışmalarına ve hedeflerine eğilmelidir.

KAD TERAZİ / GAD KOÇ

Kuzey Ay Düğümü Terazi burcunda olan bir kişinin ana konusu, ikili ilişkiler yoluyla egoyu dengelemesi gereken gündemler olacaktır. Bu hayatta iş birliği yapmayı, uzlaşmayı ve dengeli bir hayat kurmayı öğrenmek üzere gelmiştir. Bu kişi eşitlik ve adalet duygusunu geliştirmelidir. Empati anlayışını geliştirerek başkalarına öncelik verdikçe kendisini tamamlanmış hissedecektir. Karşılık beklemeksizin sevecen davranışlarla karşı tarafa destek olmalı ve egosuna kapılmadan destek vermelidir. Barışçıl yollarla meselelere yaklaşmalı rekabet etmekten ve savunmacı davranışlardan arınmalıdır. Kuzey Ay Düğümü Terazi insanın rekabeti yalnızca kendisiyle olmalıdır. Dengesizlikten ve telaştan kaçınmalıdır. Girişimlerinde acele etmeden başkalarından öneri almaya açık olmalıdır. Diğerlerinin negatif taraflarına odaklanmaktan ziyade olumlu taraflarına yönelmelidir. Başkalarının mutluluğu için yeri geldiğinde fedakârlık yapmayı öğrenmelidir. Hayatta fevri davranışlardan ziyade dengeyle ve anlayışla ilerlemenin değerini fark edecektir. Dış görünüşten ziyade ruhsal dengeyi önemsemelidir. Öfke patlamalarını ve bencilliği geride bırakmalıdır.

KAD AKREP / GAD BOĞA

Kuzey Ay Düğümü Akrep burcunda olan kişi manevi ve maddi konular arasında denge kurmak bu yerleşimde en önemli önceliktir.  Bu hayatta derin bağlar kurmak, sezgilerine ve güdülerine güvenmeyi öğrenmek üzere gelmiştir. Kendini en dip noktadan yukarıya taşımak için yenilenmek ve güç kazanmak adına bu hayattadır. Güçlenmek adına konfor alanını terk etmeyi göze alabilmelidir. Fiziki ve somut değerlerden ziyade, soyut temalara yönelmek kendisini geliştirecek ve tamamlanmış hissettirecektir. Aynı zamanda, insan ilişkilerinde bu yönünü kullanarak çok şey öğrenebileceğinin farkına varmalıdır. Görünen ve bilinenden ziyade, görünmeyen ve derin konularla ilgilenmelidir. Kişisel dönüşümü için gerekli olan kriz durumlarını karşılayabilecek cesareti göstermelidir. Özellikle maddi garanticilikten, uzak durmalı ve bu gibi alışkanlıklarını değiştirmek için çaba göstermelidir. Gücünü başkalarıyla birleştirdikçe, yaşamda daha güçlü konumlara gelecektir. Kuzey Ay Düğümü Akrep olan kişinin, öz disiplin geliştirerek mülkiyetçilikten ve biriktirme alışkanlıklarından uzak durması gerekir. Hayatında yapıcı yönde değişime açık olmalıdır.

KAD YAY / GAD İKİZLER

Kuzey Ay Düğümü Yay burcunda olan kişinin iletişim, eğitim hattında deneyimleri yoğun olacaktır.  Bu hayata etik ve ahlaki değerler geliştirmek ve sezgilerini dinlemek üzere gelmiştir. Kendi yüksek bilincine yönelmeyi ilke edinmelidir. Sıradan ve günlük konuların ötesinde, ilahî ve bütün olana yönelmelidir. Yüce ve kadim bilginin arayışında olmak onu başarıya taşıyacaktır. Dilediği gibi hareket edebilmek için başkalarından onay beklemeyi geride bırakmalıdır. Dürüst ve açık iletişim kurmalı, başkalarının beklentisini kayırmadan gerçek fikirlerini dile getirmelidir. Böylece daha sağlam ilişkiler içerisinde olacaktır. Bu dinginlik onu hayatta daha başarılı kılacaktır. Ruhsal çalışmalara öncelik vermeli kendisiyle vakit geçirmeli ve iç dünyasına yönelmelidir. Yabancı kültürler, seyahatler ve farklı inançlara dair etkinlikler, ona ruhsal açıdan doyum getirecektir. İnsanın iç sesine güvenerek hareket etmesinin değerini öğrenecek ve kararsızlıklarının üstesinden, kendine olan güveni sayesinde gelmeyi deneyimleyecektir. Dedikodu gibi gereksiz bilgi aktarımlarından uzak kalmalıdır. Fiziksel aktivitelere yönelerek zihinsel dinginliğini sağlayabilir.

KAD OĞLAK / GAD YENGEÇ

Kuzey Ay düğümü Oğlak burcunda olan kişinin ana gündemi, aile ve kariyer konuları olacaktır. Ev ve yuva kavramına bağımlılık göstermeden, aileden aldığı yetenekleri ile iş yaşamına ağırlık verebilmelidir.  Bu hayatta kendi kaderinin yöneticisi olmayı ve kendi hayatının sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenmektedir. Bunu gerçekleştirirken duygularından bağımsızlaşmalı ve başkalarıyla alakalı herhangi bir beklenti içinde olmayı bırakmalıdır. Bağımlılık yaratan ilişkilerden olabildiğince uzak durmalıdır. Bu sayede kaderinin kontrolünü ele alabildiğini hissedecek böylece ruhsal tatmine erişecektir. Yönetim, hitabet ve politika gerektiren alanlarda özgüvenle sorumluluk üstlenmelidir. Geçmişe saplanmaktan kaçınarak şu anın değerini fark etmeli, gelecek içinse hedefler belirlemelidir. Karşı tarafı kırmaktan çekindiği için duygusal boşluk anlarında, alacağı kararların, ileride kendisi için daha da sorun teşkil edeceğini bilerek hareket etmelidir. Bilinçli olarak, geleceğe dair olumlu fikirler oluşturmalı ve geleceğini zihninde olumlu bir biçimde canlandırmalıdır. Bu durum, başarısızlık korkusunu hafifletecek ve geleceğinin olumlu bir biçimde, şekil almasına katkı sağladığını fark edecektir.

KAD KOVA / GAD ASLAN

Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda olan kişinin ana gündemi, bireysel egosu ile toplumsal egosu arasında denge sağlayabilmek olacaktır. Egosunu yenip etrafındakileri, evrensel amaçlara yönlendirmek ve insanların hayat amaçlarında aktif rol oynamak üzere bu hayattadır. Bireysel egosunu, diğer insanların başarısını ortaya çıkartabilecek şekilde, toplumun yararına kullanabilmeyi amaç edinmelidir. Kendi isteklerini kenara bırakıp, hümanist ve evrensel konularda girişimlerde bulundukça kendini tamamlanmış hissedecektir. Aynı idealleri paylaştığı kimselerle birlik bilinciyle hareket etmelidir. Övgü ve takdir arzusundan uzaklaşmalı, tevazu geliştirmelidir. Başkalarının onayını beklemeden bağımsız bir biçimde, toplumsal normların ötesinde yenilikçi tavırlarla araştırmalarda bulunmalıdır. Yaratıcı enerjisini kendi arzularının peşinden gitmek için değil de başkaları için kullandığında, ruhsal olarak güçlü ve enerjik hissedecektir. Objektifliğini ve tarafsızlığını korumayı öğrenmelidir. Gözlemleyen taraf olabilmek için sahnede olma arzusunun önüne geçmelidir. Kuracağı dostluklar sayesinde kibrini ve egosunu yenmeyi öğrenecektir. İnat ve isyan çukurlarına düşmeden fikirlerini savunmayı öğrenmelidir. Aşk ve eğlenceden ziyade, evrensel idealler uğrunda fedakârlık yapabilmenin değerini fark edecektir.

KAD BALIK / GAD BAŞAK

Kuzey Ay Düğümü Balık burcunda olan kişi detaylarda boğulmadan büyük resmi görebilmeyi öğrenmelidir. Evrenin düzeniyle uyum içinde olmak ve teslimiyeti deneyimlemek üzere bu hayattadır. İnsanın güvenlik alanını her daim koruyamayacağını, değişime açık bir biçimde akışa güvenmenin değerini öğrenecektir. Fiziksellikle ilgilenmekten ziyade ruhsallığa eğilmelidir. Mükemmeliyeti aramayı ve garantici tutumları geride bırakarak olanı kabule geçmelidir. Rutin hayat akışı içinde kendi iç sesini dinlemek ve deşarj olmak adına yalnız kalmak için fırsat yaratmalıdır. Detaylarda boğulmamak için tablonun bütününü görmeye çalışmalıdır. Olaylara uzaktan bakabilmeyi öğrenmelidir. Fiziksel olarak sağlıklı kalmanın, ruhsal sağlığını korumaktan geçtiğini fark etmelidir. Zihinsel dinginliğini korumak adına ruhsal çalışmalara yönelmek kendisine iyi gelecektir. Özelliklede yüzmek, balık tutmak, banyo yapmak gibi su ile ilgili aktivitelere zaman ayırmalıdır. Herhangi bir sorun veya engel karşısında oluruna bırakmanın değerini fark edecektir. Müdahalesine gerek olmadan da işlerin kendiliğinden, yoluna gireceğine dair bir inanç geliştirmelidir.

 

Astrolog Nurgül Düzenli

Astroloji’de kadersel ay düğümleri videmuzu izlemek için tıklayınız…

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi