basak-burcu-sabit-yildizlari

BAŞAK BURCU SABİT YILDIZLARI

Thuban (07 ̊ 29′ Başak)

Başak burcunun Draco takımyıldızındaki sabit yıldız Mars ve Satürn doğasındadır. Genel olarak kaynak paylaşımı ile ilişkilidir. ‘Ejderhanın Kuyruğu’ ve “Adib” olarak da bilinen, Thuban Arapçada yılan demektir. Bir ejderha efsanesiyle anılan Thuban gökyüzünün kutsal kutbunu koruyan büyük ejderha yıldızıdır. Manevi ve maddi hazineden bahseden bu yıldız Akkad’ın ilk Saragon kralı döneminde “Cennet Hâkimi” olarak adlandırıldı. Bundan 4620 yıl önce kutup yıldızıydı ve hala yolcu ve denizciler için yol göstericidir. Pek çok, artistik ve ruhsal yetenekler verecektir. Zehirlenme ve hırsızlıklarla ilişkili olduğu görülmüştür. Kendinde var olan ve sahip olduğu hazinenin sonsuz olduğunu anlamakla alakalıdır. Haritada Thubanın temsil ettiği konularla ilgili kaygı, korkudan dolayı koruma ve biriktirme anlamsızdır.

 • Güneş ile birlikte altın, finans ve maddi refah olarak ilişkilendirilir.
 • Ay ile besleyici, güçlü, manevi desteğini herkese sunan kadın figürleri ve bereketi anlatır.
 • Merkür’le keskin zekâ, bilgi avcısı, hırsızlık, sözlü ve yazılı yetenekleri, bilgi derinliğini, analitik yetenekleri anlatır.
 • Venüs ile birlikte paylaşmaktan hoşlanmayı, değerli taşları, güçlü kimselerle kurulan ilişkiyi, güçlü bağları anlatır.
 • Mars ile birlikte yağmalamak, maddiyat için verilen mücadeleyi, yeteneklerini kendi çıkarları için kullanmayı anlatır.
 • Jüpiter ile birlikte bilgiyi muhafaza etme, manevi güç, maddi destek, koruyuculuk, bolluk bilinci ve gözeten demektir.
 • Satürn ile birlikte define avcısı, cimrilik, yeteneklerini gizleme eğiliminden bahseder.
 • Uranüs ile geleceğe dair güçlü öngörüleri işaret eder.
 • Neptün ile birlikte zehirlenme tehlikesi, mistik ve okült alanda yetenekler kazandırabilir. Plüton ile birlikte derin karanlık duygular, araştırma becerisi, kaybetme korkusu, zehirlenmeler ve çeşitli madenlerle ilgili gündemler olacaktır.

Anahtar kelimeler: zehir, toksin, zehirlenmeler, ruhsallık, okült çalışmalar, maneviyat, finans, maliye, yer altı, maden, simya, kimya, muhasebe, kasa, muhafaza etmek, muhafızlık, paylaşmak, altın, gümüş, yön, kütüphaneler, araştırma,

 

Zosma  (11 ̊  09′ Başak )

Başak burcunun Delta Leo takımyıldızında bulunan sabit yıldız Satürn ve Venüs doğasındadır. Gökyüzünün zorlu yıldızlarından biri olarak bilinir. Nemean Aslanının belkemiğinde bulunan Zosma, muhteşem aslanın belkemiğinin Herkül tarafından kırıldığı noktadır. Dolayısıyla zayıflık, ele geçirilme, ezilme ve eziyeti anlatır. Haritasında belirgin biçimde bulunan bir kimse yaşamda kurban rolüne düşebilir. Kişi silik bir karakter olarak yaşam sürebilir, derin karakter bozuklukları yaşayabilir ya da etrafı tarafından hor görülebilir. Haritadaki konumuna göre şizofreni ve ağır depresyona eğilimler de görülebilir.

 • Güneş ve Ay ile depresif ruh hallerini, adanmış kadın figürleri, kadınlara kurban olmayı anlatır.
 • Merkür ile birlikte yüksek zekâ, insan ve hayvan ticareti, hırsızlık, yalancılık olarak görülür.
 • Venüs aşk sorunları, estetik dış görünüş, ahlaki zayıflık, hafiflik ve kalitesiz ilişkilerin verdiği zararı anlatır.
 • Mars ile birlikte gasp etme, ezilenler ve mağdurlar için mücadeleleri işaret eder.
 • Jüpiter ile ahlaki zayıflık, inançları uğruna kurban olma ve şansızlık olarak değerlendirilir.
 • Satürn ile birlikte zorlu işçilik, kölelik, kariyer yolu, çalışmalarının karşılığını alamamak olarak düşünülür.
 • Uranüs ile toplumda kabul edilmeyen davranışları ve olayları anlatır.
 • Neptün ile bağımlılık, bakıcılar, gizli güçler, medyumluk, ağır depresyon ve ruhsal hastalıklara işaret eder.
 • Plüton ile birlikte haritadaki temasta olduğu konularda suiistimal, ihlal ve derin acı söz konusudur.

Anahtar kelimeler: Bipolar, korku, depresyon, ruhsal bozukluklar, paranoya veya şizofreni, kehanet, , bencillik, esrar, eroin, sigara, melankoli, kurban, kurtarıcı, fedai, köle, kadın ticareti, ahlaksızlık,

 

Mizar / Mirak  (15 ̊ 42′ Başak)

Başak burcunda Zeta Ursa Major takımyıldızında bulunan sabit yıldız Satürn ve Venüs doğasındadır. Mizar, kemer veya kemer anlamına gelen Arapça bir kelimedir Bazı Hindu topluluklarında, düğün töreni yapan rahipler bu yıldızları evliliğin getirdiği yakınlığın bir sembolü olarak ifade eder. Haritasında vurgulu olarak bulunan kişi toplumsal bir olayın ardından vefat edebilir.

 • Güneş ile kavuşumunda eğer sert etkilere maruz kalırsa kişide bağışıklık ve bağırsak problemleri görülecektir.
 • Ay kadınlara dair sorunlar, sevilen birinin toplumsal bir felaket kurban gitmesi olarak değerlendirilir.
 • Venüs ile birlikte toplumda sevilen bir evliliği, toplumda sevilmeyi anlatır.
 • Mars toplum içinde kahramanca davranmayı, toplu kaza, yangın ve yaralanmaları anlatır.
 • Jüpiter Satürn kalabalıkların engellenmesi, zorlu kitlesel sorunları işaret eder.
 • Uranüs ile toplumsal sorunları ve geleceği öngörebilme yetisini anlatır.
 • Neptün bir felakete kurban gitme, topluluk içindeki kayıpları anlatır.
 • Plüton ile deprem, volkanik, nükleer ve kimyasal patlamaları işaret eder.

Anahtar kelimeler: şiddet,  saldırganlık, cesur, cesaret, devasa yangınlar, katliam, kitlesel sorunlar

 

Denebola (21  ̊ 38′ Başak)

Denebola yıldızı Başak burcunun Beta Leo takımyıldızında bulunup, Satürn ve Venüs doğasını yansıtır. İsmi  ‘Aslanın kuyruğu’ anlamına gelen Arapçadaki “Deneb Alased” tanımlamasından gelir.

 • Asc ile kavuşumunda zengin ve makam sahibi olmayı fakat sonunda yaşanan aksilik ve hastalıkları anlatır. Ay ile geleneksel görüşte kadın öncüleri anlatır.
 • Merkür yersiz yargıya varma, hızlı karar alma, yazılı ve sözlü iletişimde zararlar ve casusluk olarak değerlendirilir.
 • Venüs ile toplumun onaylamadığı ilişkileri, tutku dolu ilişkiler ve ilişkiler nedeniyle gelen hüsranı anlatır.
 • Marsla birlikte içinde bulunduğu çevreye karşı duran, eski inancında ısrar eden anlamına gelir.
 • Jüpiter ile kavuşumunda hayal kırıklıkları, hukuki alanda yaşanan adaletsizlikler ve gizli düşmandan zarar görmeyi anlatır.
 • Satürn umutsuzluk, toplumdan dışlanma, şikâyetler ve melankoliyi anlatır.
 • Uranüs ile genel geçer olanın ve kabul görülmüşün dışında kalan ya da zıt olanı anlatır.
 • Neptün ile erken yaşlarda görülen kazlar, talihsizlikler, hayal kırıklıklarını anlatır.
 • Plüton aşırı kontrolcü yapı, doğa felaketlerini anlatır.

Anahtar kelimeler: yargılama, umutsuzluk, pişmanlık, rezalet, hüsrandan dönen sevinç, alışılmışın dışında, doğal felâketler, afetler, kadın lider.

 

Alkaid (26 ̊ 56′ Başak)

Başak burcunda Eta Ursa Major takımyıldızında bulunan sabit yıldız Ay ve Merkür doğasındadır. Diğer ismi Benetnasch olan yıldız Genel olarak ölüm ve ölünün ardından tutulan yas ile ilişkilendirilmiştir. Tutulmalarda bu sabit yıldız etkisi varsa doğadaki ekin ve bitki örtüleriyle ilgili doğal afetler, toplu katliam ve savaşları işaret edebilir.  Eğer bir haritada Lilith ile kavuşumu görülürse kişinin çocuğunu kaybetmesinin ardından yaşayacağı derin acının işaretidir.

 • Eğer, Mc veya Satürn ile irtibattaysa kişi ölümle ilgili alanlardan maddi kazanç sağlayabilir. Güney ay düğümü ile kavuşumunda erken yaşta yaşamı yitirmenin işaretidir.
 • Güneş ile güven vermeyen karakter yapısını ve ölüm ile anılmayı anlatır.
 • Ay ile birlikte genç yaşta vefat ve sevdiği Merkür ile yalancılık, ölüm haberi ve ölümü anlatan iletiştim araçlarını anlatır.
 • Venüs ile ilişkide partnerin kaybını anlatabilir.
 • Neptün ile okyanuslarda deprem, toprak kayması, sel felaketi ve meteorolojik olayları anlatır.
 • Plüton ile maden ve volkan patlamaları ile ilişkilendiriliştir.

Anahtar kelimeler: Volkan patlamaları, maden kazaları, başkalarının ölümünden çıkar sağlama, cenaze, morg, cenaze işleri, kuşkulu ve güvensiz bir mizaç, yas tutmak, yanardağlar, toprak kayması

 

Markeb (28 º Başak)

Başak buruncundaki sabit yıldız Satürn ve Jüpiter karakterindedir. Sabit yıldız Markeb, Argo Navis takımyıldızı yani Geminin Yelkenlerinde (Vela) bir ikili yıldız sistemidir.

 • Güneş ile önemli manevi görevler üstlenmiş karakter.
 • Ay ile birlikte duygusal olarak başklarını besleyen, hizmeti ile ifade edilen sevgidir.
 • Satürn ile toplumsal bir manevi görevi anlatır.
 • Uranüs eğitimde yaşanan ani değişimler ve öngörü sahibi eğitici kimliği işaret eder.
 • Neptün toplum için gönüllü manevi yardımları anlatabilir.

Anahtar kelimeler:  geniş bilgi, dindarlık, eğitim, seyahatler, hizmet için düzenlenen seferler, eğitim seferberliği, manevi sorumluluk,

 

Astroloji eğitim ve danışmanlıklar için nurgul.duzenli@hotmail.com adresimize mail atarak bilgi alabilirsiniz

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi