MARS BAŞAK BURCUNDA 2023

JUNO NEDİR?

Doğum Haritasında Juno'nuz Nerede?

Juno Astroloji’de eş ve evlilik temasıyla bağlantılıdır. Genelde bir yılın üzerindeki uzun süreli ilişkide kişinin nasıl bir eş aradığını, evlilikten neler beklediğini, nelere ihtiyaç duyduğunu ve kişinin de birlikteliğinde nasıl bir tavır içinde olduğunu anlatır. Doğum haritasındaki Juno, harita sahibinin hayatına ortaklık edecek duygusal ilişkide olduğu partneri hakkında bilgi vermektedir. Aynı zamanda Juno evlilikle beraber kişinin yaşamının nasıl şekilleneceği konusunda da önemli bilgiler verecektir. Nişan, düğün, evlilik süreci, boşanmalar, anlaşmalar, mahkemeler vs. hakkında ipucu verecektir.

Juno astreoitler arasında doğum haritalarında, karşılaştırmalı haritalarda ve sinastride evlilikle ilgili bakılacak göstergelerden bir tanesidir. Esasında özellikle kadersel birlikteliklerde eşin tanımı olarak düşünülebilir. Evlilik dışında her tülü ortaklık ve karşılaştırmalı ilişkilerde de kullanılır. Uyum ve karmik bağ açısından önemli ipuçları verecektir.

Erkek haritalarında ise kadın iş ortağı veya birlikte çalışılan bayanları temsil eder. Uzun zaman önce kaybedilen veya unutulan aşkın bir gün gelip yine sizi bulması veya bir türlü bitirilemeyen ilişkiler bunun yanında da ruh eşi çözümlemelerinde çok fazlasıyla bilgi verir.

Juno ’yu burç bazında inceleyecek olursak,

JUNO BURÇLARDA

KOÇ BURCUNDA

Juno Koç burcunda olduğunda kişi kendine güvenli ve cesur bir partnerle birlikte olmayı ister. İlişkilerinde dürüstlüğe, doğallığa ve kendini rahatlıkla ortaya koymaya ihtiyaç duyar. Harita sahibinin özellikle romantik ilişkilerde başlatan taraf olması mümkündür. Evliliğinde ya da ilişkisinde monotonluktan ve rutinlerden hoşlanmayacaktır. Yenilikler ona göre ilişkinin devamı için en önemli unsurdur. Lider ruhlu ve kendi yolunda ilerleyen kişilerle ortaklık yapmak isteyebilir. Harita sahibi zaman içinde benliği ve öz güveni ile ilgili kendini geliştiremeye itecek deneyimlerden geçebilir. Haritada Juno olumsuz ya da sert bir etki altındaysa kişi kaba, kavgacı ve bencil kimselere çekilebilir.

BOĞA BURCUNDA

Haritada Juno Boğa burcundaysa harita sahibi için evliliğinde sadakat, devamlılık ve bağlılık önemli faktörlerdir. İlişkilerde devamlılık için partnerlerine karşı hissettiği güven duygusu en önemli ihtiyacı olacaktır. Kişi bu duruda maddi konforunu sağlayabilecek maddi ve manevi açıdan dayanıklı bulduğu partnerlere çekilecektir.  Evliliği sağlam temeller üzerine kurulu ve bir dengede olsun isteyecektir. Kişi yaşamda sahip olduğu değerleri korumak ve maddi açıdan belirlediği standartlara ulaşabilmek adına kendisini geliştirebileceği olay döngülerinden geçecektir. Haritada Juno sert etkiler altındaysa kişi aşırı tutucu, kıskanç ve materyalist bir partnerle zorlu bir ilişkiden geçebilir.

İKİZLER BURCUNDA

Juno bir haritada İkizler burcunda olduğunda kişi evliliğinin renkli ve hareketli olmasını bekler. Bilgili, iletişimi kuvvetli ve neşeli partnerlerle duygusal ilişkilere girmek isteyecektir. Birden fazla evlilik yapması mümkündür. Ortaklıklarında ve evliliğinde özellikle kurduğu iletişimde esneklik onun için önemli bir unsurdur. İlişkileri veya partnerleri vasıtasıyla sosyalleşme imkânı bulacaktır. Kişi kendi iletişim becerilerini ve entelektüel yönlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar içinde olacaktır. Haritada Juno sert etkiler altındaysa harita sahibinin kurduğu ilişkiler özellikle değişken koşulların etkisiyle zarara uğrayabilir ya da karşılaştığı vefasız, duygusal olarak aşırı yüzeysel ve uçarı kimselere çekilebilir.

YENGEÇ BURCUNDA

Harita sahibi ilişkilerde ailevi değerlere önem veren koruyucu bir partner isteyecektir. İlişkilerinde anaç, besleyici ve empati gösterebilen bir partnerdir. Evliliğinin geleneksel ve aileden öğrendiği değerlere göre kurulmasını ister. Duygusal olarak güvenini kazanmış kimselerle daha uyumlu ilişkiler içinde olur. İlişkilerinde genellikle mantıktan ziyade duyguları ön planda olacaktır. dolayısıyla da deneyimleriyle birlikte kişi zaman içinde aile ve duygularla alakalı kendine çok şey katacaktır. Haritada Juno olumsuz etkiler altındaysa kişi içe dönük ve aşırı alıngan partnerlere doğru çekilecektir. İlişkide kendini bastırarak aşırı geleneksel tutumlar sergiliyor olabilir. Uç noktalarda ilişkilere ve partnerlerine karşı duygusal bağımlılık geliştirebilir.

ASLAN BURCUNDA

Juno Aslan burcunda olduğunda kişi otoriter ve kendine güvenen bir partnerle birliktelik yaşamak ister. Harita sahibi ilişkileri ile göz önünde olmak ister dolayısıyla birlikteliklerinde enerji ve heyecan arayacaktır. Güçlü ve vizyon sahibi ortaklıklar kurmak ister. Evliliğinin ve ilişkilerinin idaresini karşı tarafa bırakmaz. İlişkilerde sosyal, enerjik ve cömert tutumlar sergiler. Kişi zaman içerisinde yaşam enerjisini güçlendirecek ve sahip olduğu değerlerle ön planda olmayı deneyimleyecektir. Haritada Juno olumsuz etkiler atındaysa Aslan burcunun göle yanları ile kişi egoist, gösteriş meraklısı ve kibirli kimselerle ilişkiye girebilir.

BAŞAK BURCUNDA

Juno Başak burcunda olduğunda kişi için ilişkilerde mantık duygulardan önce gelecektir. Evliliğinin bir düzen içerisinde yürümesini ister. Sorumluluklarının bilincinde, bilgili ve işi ile ön planda olan kişilere doğru çekilir. İlişkide akılcı ve gerçekçi olan taraf olacaktır. Harita sahibi çalışkan, analitik yeteneği güçlü ve tevazu sahibi kimselerle ortaklık yapmak ister. Kişi yaşamda amaçları için bilgiyi nasıl kullanacağını ve nasıl bir sistemde ilerlemesi gerektiğini farkeder. Haritada Juno olumsuz bir yerleşimdeyse harita sahibi ilişkilerde aşırı eleştirel, içe dönük ve zor beğenen bir karakter olabilir. Evliliğinde değişken koşulların etkisinde kalabilir.

TERAZİ BURCUNDA

Juno Terazi burcunda olduğunda kişi ilişkilerde denge arayışında olacaktır. Adil, uyumlu ve estetik algısı yüksek kimselerle birliktelik kurmak ister. Evliliğinde uzlaşmacı, duyarlı ve ılımlı tavırlar sergiler. Karşı tarafa her daim adil olmaya çalışır ve partnerinden de bunu bekler. Hoş görülü ve arkadaş canlısı kimselerle ortaklık yapmaktan keyif alır. İlişkiler kişi için kendini bulduğu alanlardır ve kurduğu ilişkiler aracılığı ile hayatına pek çok şey katacaktır. Haritada Juno olumsuz bir etki altındaysa kişi ilişkilerinde denge kurmakta zorluk yaşayabilir. Belki de yapmacık ve kendine güveni olmayan partnerlerden kaynaklı sorunlar yaşayabilir.

AKREP BURCUNDA

Juno Akrep burcunda olduğunda kişi ilişkilerde sahiplenici ve tutkuludur. Genellikle hassas, gizemli ve sezgileri güçlü kimselere doğru çekilir. İlişkilerinde derin ve yoğun duygusal bağ kuracaktır. Evliliği ve ilişkileri kişinin yaşamında dönüştürücü etkilere sahiptir. Kişi ilkelerine sadık ve gözü pek kimselerle ortaklık kurmak ister. Evliliğinin de ortaklılıklarının da sabit ve güçlü temellere dayanmasını arzular. Cinsellik de onun için ilişkilerde ayrıca önemli bir yere sahiptir. Kişi yaşamın gizemi ve derinliği konusunda farkındalıklar geliştireceği pek çok deneyimden geçecektir. Haritada Juno olumsuz etkiler altındaysa kişi yaşam yolunda zorba, kuşkucu ve kindar kişilere çekilebilir. Eşini ya da partnerini çeşitli sebeplerle kaybedebilir.

YAY BURCUNDA

Juno bir haritada Yay burcunda olduğunda kişi ilişkilerde özgür ve iyimser tutumlar sergiler. Macera ruhu gelişmiş, felsefi yönü güçlü ve öğretici kimselerle birlikte olmak ister. Evliliği onun için çok önemli bir maceradır ve deneyimlemekten keyif alır. İlişkilerinde yenilenmeyi ve yeniliği önemser aksi halde monotonluktan sıkılarak ilişkiye zarar verebilir. Hoşgörüsü yüksek ve yeni hedefler peşinde koşabilen kimselerle ortaklık kurmak ister. İlişkileri aracılığıyla yenilikler keşfetmek ve öğrenmek ister. Haritada Juno olumsuz etkiler altındaysa kişi evliliği ve ilişkileri değişken koşullardan dolayı zarar görebilir. Çocuksu, aşırılıklara kaçan ve abartılı davranışlarda bulunan kimselere çekilebilir. Kişi ilişkilerinde dağınık bir tutum sergileyebilir.

 OĞLAK BURCUNDA

Juno Oğlak burcunda olduğunda kişi için partnerlerinin toplum önündeki saygınlığı onun kuracağı ilişki için önemli bir yer tutar. Birliktelikleri sistemli ve uzun soluklu olacaktır. Evliliği aileden getirdiği değerlere göre ya da toplumca onaylanmış normlara göre şekil alsın ister. Evliliğinde sorumluluklarının bilincinde ve sabırlı tutumlar sergiler. Dikkatli, kararlı ve geleneksel insanlara çekilir. İlişkilerde duygusal bağ kurmaktan kaçınır daha çok mantık ön planda olacaktır. Kişi yaşamda yapıcı ve kararlı olmak adına birçok deneyimden geçebilir. Haritada Juno olumsuz etkiler altındaysa kişi cimri ve kuralcı kimselere çekilebilir. İlişkileri duygudan yoksun ve tatminsiz olabilir.

KOVA BURCUNDA

Harita da Juno Kova burcunda olduğunda kişi kendine has kimselerden etkilenir ve onlarla sıra dışı bir birliktelik kurmak ister. Evlilik fikrinden uzak bir yaşam tarzı belirleyebilir. Tolumda bilinen genel geçer evlilik normları ve geleneksel evlilik biçimi ona göre değildir. Partnerleriyle genellikle dostane ilişkiler kuracaktır. Yenilikçi, akılcı ve grup çalışmalarına yatkın kimselerle ortaklık etmek ister. Kişi bireyselliğin ve özgürlüğün değerini fark edeceği yaşam deneyimlerinden geçebilir. Haritada Juno olumsuz etkiler altındaysa kişinin evliliğinde çeşitli sebeplerle özgürlüğü sınırlanabilir ya da birliktelikleri beklenmedik ve ani gelişmelerden dolayı zarar görebilir.  Ukala, dengesiz ve soğuk kimselere çekilebilir.

BALIK BURCUNDA

Juno bir haritada balık burcunda olduğunda harita sahibi için birlikteliklerde duygusal bağ kurmak son derece önemli olacaktır. İlişkilerinde şefkatli, uyumlu ve fedakâr bir tutum sergiler. Evliliğinin duygusal bağlara dayalı olmasını ister. İlişkilerde romantizm ve aşk arayışında olacaktır dolayısıyla partneriyle bir bütün olmayı arzular. Kişi hayatta bilinçaltının derinlikleri ile yüzleşeceği deneyimlerden geçerek ruhsal açıdan farkındalıklar kazanabilir. Haritada Juno olumsuz bir konumdaysa kişi ilişkilerinde kurban rolüne düşebilir ya da birliktelikleri değişken koşullardan dolayı zarar görebilir. Tembel, sözünde durmayan ve aşrı kırılgan doğadaki kimselere çekilecektir.

Astrolog Nurgül Düzenli

Mira Astroloji Akademisi

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi

Gezegenler Burçlarda ve Evlerde