PLÜTON KOVA BURCUNDA

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ ve NARDUGAN BAYRAMI

21 Aralık, en kısa gün, en uzun gecenin yaşandığı tarih. Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede günler kısalmaya, güney yarım kürede uzamaya başlıyor.

NARDUGAN BAYRAMI

Nardugan ya da Nartugan Orta Asya Türklerinin her yıl 21 Aralık’a yeni yılı kutladıkları bir bayramdır. Günümüzde halen Orta Asya pagan topluluklarında kutsal kabul edilir ve kutlanmaktadır.

Nardugan Moğol dilinde Nar, ‘Güneş’ demektir, Türk dilinde ise Tuqan yani ‘Doğan’ anlamındaki içi kelimenin birleşmesinden oluşmuştur.

21-22 Aralık günleri arasında kutlanılan NARDUGAN DÖNENCE günlerindendir.

“Yeniden Doğuş Bayramı’ olarak bilinen bu bayramda Orta Asya Türkleri büyük sofralar kurup, ağaçları süsleyip eğlenceler düzenleyerek yeni yılı bekler. Hatta bu eğlenceler motif olarak pek çok Türk eserine yansıtılmıştır. Yaşlılar ziyaret edilir, aileler bir araya gelir, ihtiyaç sahipleri ile ilgilenirlerdi.

Nardugan Bayramında “Ayaz Ata’nın yanında torunu ‘Kar kızı’ ile birlikte bu gecede geldiğine ve bereket getirdiğine inanarak narlar kırılır. Ayaz ata, Türk Mitolojisine göre kışın soğukta ortaya çıkan, kimsesizlere ve muhtaçlara yardım eden bir efsanevi figürdü.

Çam ağacı süslemeleri Hristiyanlıktan yüz yıllar önce Türk geleneklerinde olduğunu açıklayan Sümerologlar vardır. Bununla birlikte Türklerin çok tanrılı dinlere inandığı dönemlerde yeryüzünde yerden göğe uzanan ‘Akçam Ağacı’ ya da “Hayat Ağacının bulunduğuna inanıyorlar.

Bu süreçte, enerjinizi dengede tutarak, inancınızı güçlendirecek çalışmalar yapmak iyi gelecektir. 2023 yılı için hedefler belirlemek, dilekler dilemek, net somut amaçlar belirlemek iyi olacaktır. Bereketinizi artırmak için yemek yapmak, toprağa birşey ekmek, dikmek, etrafınıza birşeyler vermek faydalıdır.

Nurgül DÜZENLİ