PROFEKSİYON NEDİR?

Kelime anlamı ‘Kaydıma ‘ olarak bilinen Profeksiyon (profection) tekniği esasında Helenistik Astroloji  de kullanılan bir öngörü tekniğidir. Astroloji eğitimi sırasında kullandığımız bir çok öngörü tekniği vardır, Profeksiyon bunlar arasında önemli sıradadır. Bir doğum haritasında geleceğin olasılıklarını tespit ettiğimiz tekniklerdendir.

Profeksiyon tekniği,  ev kaydırma yöntemiyle yükselenden (Asc ) başlayıp her yıl bir ev ilerleyerek hesaplanabilen bir tekniktir.

Kişinin doğduğu yıl için her yıl, bir ev ilerlerse, mevcut yaşındaki o yıl, o evin gündemleri odağında yer alacaktır. Profeksiyon 1 yıl, 1 ev olarak hesaplanmaktadır.

Doğduğumuz yılı yani sıfır yaşını 1. Ev kabul ederiz, yükselende oluruz.  Tam 1 yıl sonra yeni yaşımıza başlamamızla 2. evin konularını yaşamaya başlarız.

Profeksiyonlar genel olarak doğum günü ve saatinden bir sonraki doğum günü ve saatine kadar geçerlidir. Ancak pratik kullanımında, her yaş bir ev olarak tablodan bakarak değerlendirme de yapılır.

Kaydırma sonucunda ulaşılan evin konuları,  o yıl boyunca harita sahibinin yaşamında hangi konuların öne çıkacağını, ana başlıkların ne olacağını gösterir. Aynı zamanda yaşadığınız yıla denk gelen doğum haritasındaki evin yöneticisi de o yıl sizler için önemli olacaktır.

Kısaca bir doğum haritasında evlerin kısa tanımlarına bakacak olursak;

 1. Ev: Genel dış görünüş, karşı tarafta bırakılan imaj ve hayata bakış açısı, kendin olma, kişiliği ortaya koyma, başlangıç
 2. Ev: Maddi ve manevi değer algısı, kazançlar ve finansal gündemler
 3. Ev: İletişim, ilköğrenim dönemi, kardeşler, yakınlar, arkadaşlıklar, zihinsel faaliyetler
 4. Ev: Aile, yuva, aile ilişkileri, gayrimenkuller ve ev değişimleri
 5. Ev: Aşk, romantik ilişkiler, çocuklar ve keyif alınan etkinlikler
 6. Ev: Çalışma ortamı, günlük rutinler ve sağlıkla alakalı gündemler
 7. Ev: Evlilik, eşle alakalı gündemler ve iş birliği içinde olunan ilişkiler
 8. Ev: Başkalarının finansal gündemleri, miras, nafaka, banka, psikoloji, takıntılar
 9. Ev: Üniversiteler, yurtdışı konuları, seyahatler ve akademik konular, inançlar
 10. Ev: İş hayatı, toplumsal konular, meslek ve kariyer gündemleri, tanınma
 11. Ev: Sosyal gruplar, arkadaşlıklar, uzak çevre ve toplumsal projeler veya faaliyetler
 12. Ev: Bilinçaltı, rüyalar, sezgiler ve geri planda konuları, sırlar, içe kapanma, hastaneler

 

Aşağıda ki tablodan yaşınızı bulup, yukarıdaki evler açıklamasına bakıp, yılın genel ana başlıklarını öğrenmiş olursunuz.

Astroloji Eğitmeni Nurgül Düzenli

 

Online Temel Seviye Astroloji Eğitimi