Satürn Burçlarda

ASTROLOJİDE SATÜRN

SATÜRN     Astrolojide Zodyak‘ın  ‘Başöğretmeni’ ve Karmanın ‘Efendisi’ olarak tanımlanan Satürn, Dünya’ya uzak olan gezegenlerdendir. Zaman içinde değerini anladığımız sabır, disiplin, konsantrasyon, tedbir, karalılık, kalıcılık, bağlılık ve azim gibi kavramlar Satürn’ ün öğretileridir.

Satürn’ün burçlarda olması durumunda ne oldugunu daha önceki yazımızda belirtmiştik.
Şimdi satürn’ün evlerde olması durumunda neler oluyor inceleyelim.

Satürn tek tek evler bazında inceleyecek olursak;

SATÜRN BİRİNCİ EVDE

Satürn birinci evde olduğunda kişi özellikle genç yaşlarda olduğundan büyük görünecektir. Çocukluğunu rahat rahat yaşamaz genelde olgun davranmak zorunda hisseder. Dünya onun için ciddiye alınması gereken sorumlulukların ve görevlerin alanıdır. Satürn birinci evde olduğunda kişi yaşıtlarından daha fazla sorumluluk üstelenecektir. Genel olarak disiplinli, tedbirli, endişeli ve çekingendir. Kendinden yaşça büyük kişilerle bir arada olmayı isteyecektir. Kendinden yaşça büyük kişilere saygıyı hak ettiklerini düşünür. Dışarıdan soğuk ve kuralcı bir karakter olarak bilinir. Kişi yeterince sevildiğini hissetmezse iç dünyasına çekilmesi olasıdır. Bakış açısı karamsar olabilir ve hatta Dünya’nın zor bir yer olduğuna inanarak belki de sevgiye karşı umutsuzca yaklaşacaktır. Yaş alırken engellerle karşılaşabilir. Kişinin imajını oturtması zaman alabilir.

 

SATÜRN İKİNCİ EVDE

Satürn ikinci evde olduğunda kişinin maddi kaynakları kullanmak konusunda kaygıları olabilir. Para konusunda genellikle tedbirlidir. Yeteri kadar maddiyatının olmamasından ya da aniden gelişen olaylar sonucu kaybetmekten korkarak önlem amaçlı para biriktirme eğilimindedir. Kolaylıkla elde edilenin değersiz olduğuna dair bir inancı olduğundan çalışarak kazanılanlara daha fazla değer gösterir. İsteklerini elde edebilmek için çaba göstermesi gerekmektedir. Aynı zamanda ikinci evdeki Satürn, kalıcı maddi kazançların da göstergesidir. Sahip oldukları konusunda kimi zaman tutucu ve aşırı korumacı davranabilir. Özellikle finansal alanda otorite figürleri ve kendinden yaşça büyük kişiler tarafından engellenmiş olabilir.

 

SATÜRN ÜÇÜNCÜ EVDE

Satürn üçüncü evdeyken kişiye ilköğrenim dönemlerinde veya hayatın belli dönemlerinde kardeşlerinden kaynaklı engellenmeleri anlatır. Düşünce sistemi ağır ilerleyebilir ve bundan kaynaklı yeni bir şeyler öğrenirken zorluklar yaşayabilir. Kişinin bilgiyi kavramakla alakalı problemi olmaz ancak bunun için sistemli bir öğrenme biçimine ihtiyaç duyar. İletişim halindeyken oldukça dikkatlidir. Kişi yeni ve sıra dışı fikirlere sıcak bakmaz ve düşüncelerini esnetmeyi öğrenmelidir.

 

SATÜRN DÖRDÜNCÜ EVDE

Satürn dördüncü evdeyken kişi aile bireylerinin desteğini ve sevgisini hissetmeyebilir. Katı ve tutucu bir aile içerisinde büyümüş olabilir. Ailesiyle alakalı diğer aile üyelerinden daha fazla sorumluluk yüklenebilir. Satürn dördüncü evdeyken kişi duygularını açığa vurmakta zorlanıyor olabilir. Yaşamda öğrenmesi gerekenlerden biri herkes kadar sevgiyi hak ettiğidir. Harita sahibiın çocukluk döneminde aile köklerine veya yaşayıp büyüdüğü yere dair sorunlar görülebilir. Ailedeki yaşlı bireylerin sorumluluğunu üstlenmiş olabilir. Bu yerleşimde gayrimenkul ve ev konularıyla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir.

SATÜRN BEŞİNCİ EVDE

Satürn beşinci evdeyken kişi çocukluk dönemlerini adeta bir yetişkin edasında geçirecektir.  Kişi eğlenmeyi ve oyun oynamayı sorumsuzluk veya zaman kaybı olarak görebilir. Herhangi bir konuda beceresini geliştirdiği ya da kendisine katkıda bulunduğuna inandığı bir aktivite varsa ona zaman ayırmayı tercih eder. Aynı zamanda ebeveyn olmak Harita sahibi için zor ve sorumluluk gerektiren bir mesele haline gelmiş olabilir. Çocuk sahibi olmaya istekli olmayabilir ya da farklı sebeplerle bu konuda engellerle karşılaşabilir. Yaşça büyük ciddi ve mesafeli insanlarla olmayı tercih eder. Kendinden akıllı olduğunu düşündüğü insanlarla vakit geçirmek ister. Kendinden olgun ve yaşça büyük bireylerle aşk yaşamak isteyebilir. Akranlarıyla kurduğu ilişkilerde zorluklarla karşılaşabilir. Aşka inancı olmayabilir ya da aşka karşı katı bir yaklaşım sergileyebilir.

SATÜRN ALTINCI EVDE

Satürn altıncı evdeyken kişiye sağlık ve çalışma alanlarında karşılaşacağı bir takım engeller getirebilir. Bu kişinin özellikle çocukluğunda sağlığı konusunda çok dikkatli olması gerekir. Eğer kendine yeterince dikkat ederse yaş aldıkça fiziksel olarak güçlenir. Yaşıtlarına göre sorumluluk üstlenmekten çekinmez. Kişi bu yerleşimde genelde ciddi ve disiplinli bir tavır sergiler. İş hayatında çalışkan ve mükemmeliyetçi tutumları ile tanınabilir. İsteklerini elde edebilmek için çok çalışması gerektiğine inanır. Bu yerleşimde kişinin Satürn etkisiyle gelen hastalıklar konusunda daha dikkatli davranarak önlem alması faydalı olacaktır.

SATÜRN YEDİNCİ EVDE

Satürn yedinci evde olduğunda kişinin evlilik ve iş ortakları konusunda bir takım zorluklarla karşılaşabileceğini işaret eder. Bu yerleşime sahip kişi birlik duygusu ile hareket etmeye yatkın değildir. Takım çalışmalarında veya ortak işler konusunda mesafelidir. Kendisini ifade etmekte zorlandığı için ortaklık gerektiren işlerde problem yaşayabilir. Harita sahibi, ilişkileri sorumluluk olarak gördüğünden zaman ayırdığına değdiğinden emin olduğu insanlarla birlikte olmak ister. Kendinden yaşça büyük veya olgun yapıda insanlarla bir arada olmaya eğilimlidir. Evlilikle ilgili gündemlerde de gecikmeler veya engeller yaşayabilir. Satürn’ün bu yerleşimi kişiye ilişkilerde kaybetme korkusu da verebilir. Uzun ve kalıcı birliktelikler içinde olmak isteyecektir.

SATÜRN SEKİZİNCİ EVDE

Satürn sekizinci evdeyken kişiye maddi kaynaklar ve mülklerle alakalı bazı zorluklarla karşılaşabileceğini gösterir. Kişi genellikle borç almak veya herhangi bir şeyi ödünç vermek istemez. Başkalarının kaynakları (miras, nafaka, kredi vb.) konusunda istekli olmasa da sorumluluk almak zorunda kalabilir. Bu yerleşim harita sahibinde paylaşım yaptıkça kaybedeceği inancına kapılmasına neden olabilir. Kişinin bu yerleşimde öğrenmesi gereken en önemli konulardan biri sahip olduklarını başkaları ile paylaşmaktır. Cinselliğe ve ölüme dair korkuları ya da kaygıları olabilir. Ortak kazanç elde edilen işlerde veya eşin kaynaklarına dair engellerle karşılaşabilir. Psikolojik bir takım zorluklar yaşayabilir. Kişi hayatta değişim ve dönüşümde zorlanabilir.

SATÜRN DOKUZUNCU EVDE

Satürn dokuzuncu evdeyken kişiye muhafazakâr ve tedbirli bir yapı verecektir. Görüşlerini değiştirmesi zaman alacaktır ve dolayısıyla yeniliklere ve deneyimlere kapalı bir yapıda olabilir. Geleceğe dair kaygılı olduğundan her detayı planlayarak hareket etmek isteyecektir. Karşılaştığı sorunları sistemli ve dikkatli bir biçimde çözer. Hukuki konularda ve akademik meselelerde bir takım gecikme ya da engellerle karşılaşabilir. Yurt dışı ile ilgili gündemlerde zorluklarla karşılaşabilir.

SATÜRN ONUNCU EVDE

Satürn onuncu evdeyken kişi bütünsel düşünür. Dünya’nın genel durumu ile ilgilenir. Hayatta kalıcı bir iz bırakmak zorunda hissedecektir. Kişi saygıdeğer olmak adına çalışır ve bu amaçla kariyer yolunda ilerler. Bunun içinde oldukça planlı ve sistematik hareket ederek yaptığı işlerde tüm kurallara titizlikle uyar. Kişinin bu yerleşimde alması gereken derslerden en önemlisi kendisine karşı daha esnek olmaktır. Satürn onuncu eve yerleştiğinde kişiye bir öğretmen edası verecektir. Hedeflerine ulaşabilmek için uzun vadeli ve kalıcı planlar yaparak kısa ve kolay yolları benimsemez. Kariyerinde gecikmeler veya engeller ile karşılaşabilir. Yaşamda otorite figürleri konusunda zorluklar yaşayabilir.

SATÜRN ON BİRİNCİ EVDE

Satürn on birinci evde kişi yaşıtlarına uyum sağlamakta zorlanabilir. Özgürlüğü ve fikirleri çevresel faktörlerle sınırlandırılmış olabilir. Sosyal bir karakter olduğu söylenemez. Kalabalık gruplar yerine küçük ve rahat ettiği arkadaş ortamlarını sever. Kalabalıktan hoşlanmaz ve genellikle yalnızlığı tercih eder. Olgun insanlarla bir arada olmak ve onların deneyimlerinden yarar sağlamak ister. Çok arkadaşı olmasa da dostlukları derin ve uzun vadelidir. Arkadaş çevresine karşı öğreticidir, onlarla saygılı ve mesafeli bir ilişkiyi yeğler. İdealleri vardır fakat bunları bastırıyor olabilir. İçinde bulunduğu çevre tarafından engellenebilir.

SATÜRN ON İKİNCİ EVDE

Satürn on ikinci evdeyken kişi etrafındakiler kadar iyi olmadığı düşüncesine kapılabilir. Etrafındaki insanların kendisine karşı olumsuz fikirler barındırdığına inanabilir. Kişinin en önemli dersi korkularının ve kaygılarının hayal ürünü olduğunu anlamasıdır. Ani değişimler karşısında yaşam standartlarının dağılacağı endişesi duyar. Kararlı davrandığında veya ısrarcı olduğunda çevresine karşı suçluluk hissedebilir. Bu yerleşimde, kişi Satürn’ün etkilerini daha çok içsel olarak hissedecektir. Duyguları ile bağlantı kurmaktan korkuyor olabilir. Bu yerleşim soyut ve okült konulara karşı duyulan korkunun da işaretidir. Geçmişe takılı kalma eğilimindedir ve geçmişe bağlı problemlerin şimdiki zaman içinde bir değeri kalmadığını öğrenmelidir

 

Astrolog Nurgül Düzenli