Satürn Burçlarda

SATÜRN     Astrolojide Zodyak‘ın  ‘Başöğretmeni’ ve Karmanın ‘Efendisi’ olarak tanımlanan Satürn, Dünya’ya uzak olan gezegenlerdendir. Zaman içinde değerini anladığımız sabır, disiplin, konsantrasyon, tedbir, karalılık, kalıcılık, bağlılık ve azim gibi kavramlar Satürn’ ün öğretileridir. Satürn potansiyelinizin tepe noktasına dikkat çeker. Satürn sayesinde kaçtıklarınıza yakalanır ve korkularınızla yüzleşirsiniz. Yaşam yolculuğunda kendinizi bastırdığınız ve geri adım attığınız ne varsa sanki oraya ışık tutar. Kör noktalarınızı böylece fark edersiniz. Satürn adeta bize, ‘Kendi hayatının otoritesi ol!’ der… Satürn’ün hayatımıza yaptığı temaslar kolay değildir ama öğreticidir. Sanki sonsuzluğa bir adım daha ilerleyebilelim diye çizer soğuk sınırlarını ve önünüze çıkarttığı engelleri aştıkça kendinizi gerçekleştirme yolunda olduğunuzu bilirsiniz. En önemli sınavlarımızı ve çabalarımızı anlatır. Kestirme yollarınız Satürn tarafından kapatılmıştır. Sonuçlar gecikir çünkü Satürn sizden çaba ister, adanmışlık ister…

Sınavların sonunda organize yeteneğiniz gelişmiş, iç görünüz artmıştır. Görev bilinciyle hedef odaklı olmayı öğrenirsiniz. Esasında tüm zorluklardan sonra engellerin tek sebebinin kendiniz olduğunu ve çözümlerin yine kendinizde saklı olduğunu anlarsınız. Satürn’ün geçtiği alanda emek verip hayatımıza dâhil ettiklerimiz uzun vadede kalıcı hale gelen değerlerdir. Tabiri caizse Satürn sayesinde ektiklerinizi zaman içerisinde biçersiniz. Her ömür Satürn’den alınmış bir kaç cevap barındırır.

 

Satürn tek tek burçlar bazında inceleyecek olursak;

 

SATÜRN KOÇ BURCUNDA

Satürn Koç burcundayken kişi kendini fiziksel gücünü ve yöneticilik yeteneklerini fark etmesi gereken olayların içinde bulur. Kişinin haritasındaki yerleşim durumuna göre Satürn Koç insanı kendi benliğini ortaya koyarken bir takım baskılarla karşılaşabilir. Harita sahibi kendine olan güvenini geliştireceği deneyimler yaşayacaktır. Rekabet içeren alanlarda aksiliklerle karşılaşmış olabilir. Belki de harita sahibi olaylar karşısında fevri, saldırgan ve sabırsız tutumlar sergileyecektir. Koç burcunun dik enerjisiyle Satürn’ün soğuk doğası bir araya geldiğinde kişiye gergin bir yapı verebilir bunun sonucunda dönemsel baş ağrıları yaşayabilir. Bazen de sanki mücadele için yeterince hevesi kalmamış bir savaşçı gibidir ya da kendisine yanlış bir arena seçmiştir. Durum ne olursa olsun Satürn ondan savaşını vermesini ve risk alıp ilerlemesini ister. Yeniliklere gönüllü olmayı, hedefleri için atılgan olmayı, tutkuları için cesaretle sorumluluk almayı öğrenir. Harekete geçerken veya yeni başlangıçlar için heveslenirken sınavlar verecek olsa da kafasına koyduğunu gerçekleştirmek adına yüksek mücadele vermesi gerekir. Üstlendiği görevleri, sonunu getirene kadar ilerletmek de mücadelesine dâhildir. Kişi zaman içinde enerjisini etkili bir biçimde yönetmeyi de öğrenecektir. Esasında harita sahibi Satürn’ün sınavları sayesinde, hayat ne getirirse getirsin kimliğine sahip çıkmayı ve başarmak üzere çaba göstermenin değerini fark eder. Satürn Koç insanı bireyselliğini ortaya koyup bu alanda dersini verdiğinde ödülünü zafer olarak alacaktır.

 

SATÜRN BOĞA BURCUNDA

Satürn Boğa burcundayken insana dayanıklı bir bünye verecektir. Duygusal kontrolü yüksektir ve başarı için sebat eder. Harita sahibi maddi kaynakları nasıl değerlendirmesi gerektiğini öğreneceği zorlu deneyimlerden geçebilir. Bunun sonucunda finansal alanda kalıcı beceriler kazanır. Hayata bakışı son derece somut yargılara bağlıdır. Öz değerini ve toplum içindeki saygınlığını sahip olduğu maddi kaynaklarla tanımlaması olasıdır. Sahip olduklarıyla güven duygusu tatmin olur. Sağlam planların ve istikrarlı çalışmaların insanıdır. Gerekli kararlılığı sergilediğinde hedeflediği konfor düzeyini elde edecektir. Geleneksel değerlerine bağlı olduğundan tutucu yaklaşımlar sergilemesi mümkündür. Satürn Boğa burcundayken birey aşırı kontrolcü, kindar ve cimri olabilir. Beş duyusuna dair sağlıkla ilgili bir problem yaşamış olabilir. Bedeninden gelen sinyallere karşı duyarlı olup akabinde alacağı tedbirler hayatında kurtarıcı olabilir. Harita sahibin hayatında sırf güvenli bulmadığı için ciddiye almayıp kaçırdığı fırsatlar olabilir. Sahip olma hırsı ve sahip olduklarını kaybetme korkusuyla baş etmek zorunda kalabilir. Satürn harita sahibine bu burçtayken maddi başarılar ve sahip olmanın sağladığı gücün yanı sıra yaşamdan ve deneyimlerinden keyif almanın değerini öğretecektir. Satürn’ün dersleriyle maddi kaygılardan ve korkulardan kurtulup manevi değerleri için de sorumluluk alması gerektiğini öğrenir. Dengesini bulmak adına kararlılıkla emek verdiğinde Satürn’ün sınavlarından geçmiş demektir.

 

SATÜRN İKİZLER BURCUNDA

Satürn İkizler burcundayken insana eğitimsel ve zihinsel faaliyetlere dair disiplin geliştirmesi gerektiğini vurgular. Bu konum gereken özveri gösterildiği takdirde insana iletişim ve bilim ile alakalı alanlarda kalıcı başarı getirir. Harita sahibi özellikle erken yaşlardaki öğrenim konularında engellerle karşılaşmış olabilir. Kopuk kardeşlik ilişkileri ya da kardeşlere dair yoğun gündemler yaşaması olasıdır. Bilgi ve bilgiye erişim konusunda harita sahibi doğrudan değil de dolaylı yollardan gitmek zorunda kalabilir. Bildiklerini aktarmak ve iletişim yöntemlerini kullanmak konusunda yeteneklerini geliştireceği tecrübeler edinmiştir. Bilgiye erişmeyle ilgili gecikmeler veya bir takım sorunlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Ne kadar emek verirse versin yeteri kadar öğrenemediğine dair kaygılar taşıması olasıdır. Kendi düşünce kalıplarının dışına çıkmamakta ısrarcı olabilir. Hayatında yakın çevresinden kaynaklı problemler gündeme gelebilir. Nefes, konuşma ve hareket ile ilgili fiziksel sağlık problemlerine rastlanabilir ya da sinir sistemlerinde aksaklıklar görülebilir. Satürn, harita sahibinden çevresiyle doğru yerde gerektiği biçimde iletişime geçebilmesi için sorumluluk almasını ister. Aynı zamanda bilgiye erişebilmek için faydalı ve öz kaynakları fark etmesini sağlar. Kısaca Satürn İkizler insanı bilgi arayışında karalılıkla ilerlemelidir.

 

SATÜRN YENGEÇ BURCUNDA

Satürn Yengeç burcundaki insanların sorumluluk sahibi ve disiplinli ebeveyn olmaları muhtemeldir. Duygularını ve ifade etmek istediklerini incinmekten korktuğu için saklama eğilimindedir. Zaman içerisinde edindiği tecrübelerle karamsar bakış açısını aşıp empati yeteneğini geliştirecektir. Yaşamın daha erken dönemlerde ailelerinin sorumluluklarını üstlenmeleri mümkündür. Bu yüzden dış dünyaya açılmakta zorlanabilir veya gecikmeler yaşar. Annesi ilgili gündemler hayatında önemli rol oynar. Satürn Yengeç bu konumdayken insana zor aile koşulları verebilir. Sevgisiz bir yuvada sorunlu bir ebeveyn profili ile yetişmiş olabilir. Satürn Yengeç insanı iç dünyasında köklerine ve geçmişine dair yoğun duygusal mücadele barındırır. Geçmişte bırakamadıkları olaylar nedeniyle bulundukları anı kendilerine zehir edebilir. Çocukluk dönemlerini hatırlamak istemeyebilir. Harita sahibi sevdiklerini ve yuvasını kaybetme kaygısıyla devamlı olarak konfor alanında kalmak isteyebilir. Harekete geçerken çevresinden destek almak ister aynı zamanda kendisinde etrafındaki insanlara karşı yoğun bir koruma içgüdüsüyle yaklaşır. Göğüs veya mide ile ilgili sağlık problemleriyle mücadele etmek durumunda kalmış olabilir. Satürn bu burçta sanki harita sahibine  ‘Adanmışlıklarını disipline et! ’ demektedir. Satürn burada kişinin sorumluluk alarak duygusal engellerini aşması gerektiğini vurgular. Böylece kararlılıkla korunaklı bölgeyi terk ederek yaşamda güvenle ilerleyebilecektir.

 

SATÜRN ASLAN BURCUNDA

Aslan’ın yüksek egosuyla Satürn’ün katılığı bir araya geldiğinde kimi zaman egoist yaklaşımlar sergilemeleri mümkündür. Yöneticilik ve liderlik etme arzuları keskindir. Ne pahasına olursa olsun güç elde etmek isteyip etik olmayan yollara başvurabilir. Satürn Aslan insanı yalnızca kendi şöhret kaygısı için değil toplum yararına gücünü kullandığında itibar gören bir lider olmaya adaydır. Duygularını ifade ederken yalın ve gösterişsiz yollar tercih edecektir. Egosunu ve ön planda olma arzusunu disipline etmeyi öğrenmiş kişilerdir. Satürn Aslan insanı genellikle eğlenmeyi bilmez ya da eğlenceyi anlamsız bulur. Satürn Aslan insanı aşk hayatı ile ilgili yoğun ve zorlu gündemler yaşadığı süreçlerden geçmiş olabilir ya da aşka inancı olmayabilir. Çocuklarıyla alakalı ciddi sorumluluklar altına girmiş olabilir. Yaratıcılık gerektiren faaliyetlerde, ortaya koyduğu işlerde veya sosyal çevresi içerisinde yeterince takdir edilmediklerini ve gerekli onayı alamadıkları hissine kapılabilir. Satürn harita sahibinden, becerilerine güvenerek öne atılmasını isteyecektir. Harita sahibi kendini baskıladığını fark ettiğinde yaratıcı enerjisinin peşine düşmekte kararlı olmalıdır. Satürn’ün onu tabi tuttuğu sınavlarla bu süreçte başkalarının onayına ihtiyaç duymadan kendine güvenerek harekete geçmek gerektiğini öğrenecektir. Güç elde etme hevesini bir kenara bırakıp alçak gönüllü olmanın değerini anlayacaktır. Tanınmayla ilgili korkularıyla yüzleşerek bir kere daha engellerden özgürleşmiş olur.

 

SATÜRN BAŞAK BURCUNDA

Satürn Başak burcundayken sağlık gündemleri harita sahibi için önemli olacaktır. Hesaplarına uygun bir yaşam biçimi oluşturmak isterken aşırı detaycı bir tutum sergileyebilir. Detaycılığı ve ayrıştırma konusundaki kabiliyeti sayesinde analitik konulara yatkın olacaktır. Tecrübeleri sonucu analiz etmeyi öğrenecektir. Muhasebe, arşivleme ve araştırma alanlarında sabırla çalışabilir. Çevresindekileri ve kendisini rahatlıkla disipline eder. Satürn bu burçtayken insana titiz ve kaygılı bir yapı verebilir. Hayatının bir döneminde sağlık alanında sorunlar veya engellenmelerle karşılaşmış olabilir. Başarının ve mutluluğun kusursuzlaştıkça geleceğine dair bir inancı vardır ve içten içe mükemmeli arzular. Bu sebeple yeteneklerini ve potansiyelini küçümser. Mükemmel olana o kadar takıntılıdır ki bazen hem kendine karşı hem de çevresine karşı sert eleştirilerde bulunabilir. Fakat mükemmel insan yoktur. Satürn sınavlarıyla harita sahibine mükemmellik arayışının ‘Çöldeki bir serap’ tan ibaret olduğunu anlatmak ister. Yeterli olanı kabul edip, olan her neyse olduğu haliyle hoş gördüğünde Satürn’den dersini başarıyla geçmiş olacaktır. Sahip olduklarının değerini bilmeden şikâyet etmekte ısrar ederse Satürn peşini bırakmaz. Er ya da geç harita sahibi detaylara takılı kalmadan bütünün güzelliğini görmeyi öğrenecektir. Zaman içerisinde harita sahibi ayrıştırma kabiliyetini hayatında neyin değerli neyin değersiz olduğu konusunda kullanmak için sorumluluk almalıdır.

 

SATÜRN TERAZİ BURCUNDA

Satürn Terazi burcundayken rahat ettiği bir alandadır. Harita sahibinin işbirliği ve ilişkilere dair ciddi birikimleri vardır. Rekabet ve mücadele sevmez daha çok dayanışma ve yardımlaşmadan yanadır. Fakat yine de kendini tartışmaların ortasında bulabilir. Diplomatik yönünü açığa çıkartamazsa öfkeli bir karaktere bürünebilir. Adalet ve denge konusunda zorunlulukları var gibi hisseder. Bu yüzden de esas fikrini açık etme ve ihtiyaçlarını dile getirme konusunda kendisini sınırlandırabilir. Özelliklede bu durum iş birliklerinde ve evliliklerinde ortaya çıkar. Zaman zaman kişi ilişkilerde reddedilme kaygısıyla duygularını bastırabilir. İlişkilerinde dengeyi kurmak noktasında sorunlarla karşılaşabilir. İlişkilerinde kendi duygusal ihtiyaçlarını hiçe sayarak denge kurma çabasını kenara bırakıp ‘ Biz ’ demek yerine ‘ Ben ’  demeyi öğrenecektir. Bazen de evlilik için sorumluluk altına girebilir ya da evlilik ile ilgili gecikmeler yaşayabilir. İlişkilerinde yeteri kadar sevilmediğini düşünebilir. Satürn harita sahibinden içe çekilmek yerine sosyal kaygılarından arınarak organizasyon ve ortaklık yeteneklerini ortaya koymasını bekler. Satürn Terazi insanı toplumla ve hayatla iletişim kurmak için sorumluluk almaya gönüllü olmalıdır.

 

SATÜRN AKREP BURCUNDA

Satürn Akrep burcunda olduğunda harita sahibin derin hırsları ve tutkuları olur. Bu yerleşim insana gizli ve gizemli konulara dair bir takım korkular verecektir. Fakat kişi bunları görmezden gelerek bastırmak isteyebilir. Satürn ise ondan kendi gücünü ve tutkularını disipline etmek konusunda sorumluluk almasını bekler. Satürn bu burçta insana kendi derinlikleriyle ilgili sert yüzleşmeler getirebilir. Bunun sonucunda harita sahibi ‘Anka Kuşu’ misali küllerinden doğacaktır. Bilindiğinden ve göründüğünden daha güçlüdür. Yoğun ve derin duygulara sahiptir. Acılarına ve korkularına kapılıp karanlığa sürüklenmemesi için kararlı bir şekilde kontrol geliştirmelidir. Öyle ki kendi korkularından dahi korkuyor hale gelebilir.  Bu etkilerin sonucunda adeta kapalı bir kutuya zalim ve yıkıcı tepkiler vermesi olasıdır. Keskin bir gözlem yeteneği ve araştırma dürtüsü vardır. Satürn Akrep insanlarından cerrahlar ve ajanlar çıkması mümkündür. Başkalarının maddi kaynakları ile ilgili, miras ve nafaka gibi konularda veya cinsellik konusunda problemlerle karşılaşabilir. Satürn bu burçtayken kişiye hayatın yalnızca siyah ve beyazdan oluşmadığını öğretip grilerinde güzelliğini yaşamasını bekler. Çevresi üzerinde gücünü ve sezgilerini kullanacak olursa Satürn’den ağır bir kısıtlama gelecektir. Maddi ve manevi olarak dengeye geldiğinde kaygılarından arınmış bir hale gelecektir. Dersleri verip intikam güdüsünden ve hırslarından ayrışmak kişinin güçlü ve dingin bir ruha erişmesine yardımcı olur.

 

SATÜRN YAY BURCUNDA

Satürn Yay burcundayken kişiye uluslararası alanda ve yabancı kültürlere dair birikim getirecektir. Bu da onları kendi alanında derin bilgiye sahip bilirkişi yapar. Dürüstlük ve bağımsızlık konusunda hassas olabilir. Seyahatler ve farklı kültürlerle alakalı yoğun sorumluluk altına girebilir. Bilimsel ve eğitsel konularda içgüdüsel olarak ilgisi vardır. Satürn Yay insanının fazla meraklı ya da tutucu bir yapısı olabilir. İnancını katı bir şekilde yaşıyor olabilir. Satürn Yay burcundayken insan yurt dışı, üniversite veya yabancı dillere dair bir takım sorunlarla karşılaşmış olabilir. Hukuk ve felsefe alanına otoriter bir şekilde yaklaşması mümkündür. Felsefi bakış açısından dolayı inançlarıyla alakalı veya mensup olduğu dinle ilgili mücadele vermek zorunda kalmış olabilir. Anlam veremedikleri talihsizliklerle karşılaşması olasıdır. Eğitim, din, felsefe alanlarında mecburi görevler üstenebilir. Satürn harita sahibinin yakın çevresi konusunda sorumluluk almasını isteyecektir. Harita sahibi Satürn’ ün etkisiyle inançları fanatik bir biçimde değil daha evrensel düzeyde ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirmeyi öğrenir. Hayatın anlamını çözmek için harekete geçerek, keşifler yaparak cesaret gösterip sorumluluk almalıdır.

 

SATÜRN OĞLAK BURCUNDA

Satürn Oğlak burcunda kendi alanındadır ve dolayısıyla rahat ettiği bir yerdedir. Satürn Oğlak burcunda insana çalışma azmi verir. Bu yerleşime sahip kişilerden yüksek mevkilere gelmiş devlet adamları/kadınları veya inşaat alanında iş adamları/ kadınları görmek mümkündür. Sabır taşı diye tabir ettiğimiz insanlar Satürn Oğlak burcundan çıkar ki zaten erken yaşlarda olgunluğa erişirler. Soğuk ve ciddi bir karakter olduğundan olaylar karşısında tepkisiz kalabilir. Toplum içerisindeki saygınlığı, itibarına ve statüsüne dair kaygıları olabilir. Hedeflerine adım adım ve eminlik içinde ilerler. Geleneksel yapısındadır, ailesi öncelikleri arasındadır. Planlı ve düzenli bir yaşam şeklini benimser Satürn Oğlak burcundayken gösterilen tüm çabaya rağmen başarılarda gecikmeler yaşanabilir. Otorite figürleriyle ilgili veya babayla ilgili gündemler hayatında önemli rol oynar. Hayatının belirli dönemlerinde devlet işleri veya bürokrasi ile ilgili sorunlarla karşılaşması olasıdır. Kariyer hayatında verdiği emeğin karşılığını bulamamış olabilir. Satürn’ün buradaki dersi itibar odaklı olmayı bırakarak gerçekten yeteneklerine uygun hedefler ve yaşam biçimi belirlemekle ilgilidir. Harita sahibi kariyer hayatında başarılı olmak adına kendinden ve ahlaki değerlerinden tavizler verebilir. Zaman zaman kemikleriyle veya dişleriyle ilgili sağlık problemleri görülebilir. Satürn’ün sınavlarıyla kendini hiçe saymadan dozunda çalışmanın değerini fark edeceği süreçlerden geçecektir. Çalışmanın ve başarının öneminin yanı sıra, umut etmenin ve yeteneklerin de insan hayatı için gerekli olduğunu anlar. Satürn Oğlak kişisi zamanı kontrol çabasına düşmek yerine akışa bırakmanın güzelliğini kavramalıdır.

 

SATÜRN KOVA BURCUNDA

Satürn Kova burcundayken kendi doğasına uygun bir alandadır. Daha akılcı ve bilimsel olmaya eğilimlidir. ‘Resmiyet’ kelimesi Satürn Kova insanını tanımlamak için doğru bir ibare olacaktır. Kalabalık sosyal grupların içinde olmaktan ziyade kendi zihinsel aktiviteleriyle meşgul olabileceği bir yalnızlığı tercih edecektir. Fikirsel açıdan olgun karakterlerdir dolayısıyla arkadaşları genelde kendilerinden yaşça büyük olur. Zihinsel açıdan kontrollüdür bu da kendisine güçlü bir odaklanma yeteneği sağlar. Bir konuya odaklandıklarında tüm dış etkenlerden özgürleşebilir. Satürn’ün sınavlarından geçerken felsefi ve teknolojik alanda çeşitli deneyimler vasıtasıyla ciddi birikimler edinecektir. Fikirlerini kibir seline kapılmadan, evrensel bakış açısıyla harmanlayarak savunmalıdır. Aksi takdirde Satürn’ün sorgulamalarına tabi olur. Eleştiriler karşısında geçirgen olmayı öğrenmeli, fikrini olduğu gibi sunmak için gönüllü olmalıdır. Sosyal düzen için orijinal çözümler getirirken katı ve sert bir tutum sergileyebilir. Gelecek kaygısıyla bulundukları anın tadını çıkartamayabilir ya da hayata fazla mantıksal yaklaşarak eğlenmeyi ihmal edebilirler. Toplum içinde sosyal ortamlarda özellikle de arkadaşları tarafından birçok açıdan engellenmiş olabilir. Fakat bu durum onu yalnızlığa sürüklememeli tam aksi gruplara dâhil olarak sorumluluk almaya gönüllü olmalıdır. Yoğun fikirsel dalgalanmalar yaşayıp ya uç noktada inançsız olabilir ya da muhafazakâr bir prensip benimseyebilir. Orijinal çizgisinden ödün vermeden yürüdüğü bir yaşam biçimini benimsediğinde Satürn’ün sınırlayıcılığından da özgürleşecektir.

 

SATÜRN BALIK BURCUNDA

Satürn Balık insanı duygularına ve hayallerine güvenmeyi öğreneceği deneyimlerden geçer. Yaratıcılığı ve sanatsal yetenekleri ile hayatının bir döneminde sınavdan geçmiş olabilir. Kendine dahi itiraf etmekten çekindiği duygusal sorunlar yaşaması mümkündür. Satürn Balık burcundayken insan kendi iç sesini duyabilmek için uzun ve derin bir yalnızlığa çekilmek isteyebilir. Satürn’ün esasında buradaki vurgusu, kişinin duygularını idealize ederek, hayal dünyasında kaybolmasını engellemektir. Harita sahibi zaman zaman acımasızca ve tutucu tavırlar sergileyebilir. Dönemsel olarak tanımlayamadığı bir takım huzursuzluklar yaşayabilir. Duygusal ihtiyaçlarına cevap bulamadığı bir yaşamın içerisinde var olmuş olabilir. Kurban gibi hissederek duygu patlamaları yaşayabilir. Satürn sınavlarıyla harita sahibi, kişisel yargılarından sıyırıp toplumsal faaliyetler için hizmet etmeye yönlendirecektir. Kişi duygularıyla yüzleşmenin sorumluluğunu aldığında akışa bırakmayı öğrenecektir. Satürn Balık burcundayken kişinin iç dünyasına yönelerek, gereken duygusal analizleri yapabilmek için çaba göstermesini ister. Böylece rafine duygularla hatıralarına bakıp geçmişin puslu yanlarından sıyrılabilir ve duyguların da ruhsal denge için önemini fark edecektir.

 

Astrolog Nurgül Düzenli

Sevgilerimle…

 

Satürn burçlarda hakkında videomuzu ayrıca Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz…