boga-burcu-sabit-yildizlari

ASTROLOJİ’DE BOĞA BURCU SABİT YILDIZLARI

Mirach (00 ̊ 24′ Boğa)

Boğa burcunun Beta Andromeda takımyıldızında bulunan sabit yıldız Venüs doğasındadır. Zincirli prenses andromedanın kuşağını temsil eder. Aşk yıldızı olarak kabul edilen bu yıldız verimliliği, ilhamı, sanatsal yeteneği, bereketi ve alma becerisini anlatır. Haritasında vurgulu olan kişi aşk ilişkilerinde ve evliliğinde şanslı hem de sadık olacaktır. bu yıldızın etkilediği alanda enerji kolay akar, Venüs’ün üst oktavı gibi düşünülebilir.

 • Güneş ile beraber bir arada olduğunda otorite figürleri ve erkekler aracılığı ile gelen şansları anlatabilir. Kişisel bazda harita sahibi manevi değerleri güçlü dünyasallıktan ve günlük rutinlerden kopuk bir karakter olabilir.
 • Ay ile kavuşumunda Anneyle alakalı konulardan fayda görmeyi sağlarken, karşı cinsle çalkantılar yaşaması olasıdır.
 • Merkür ile birlikte farklı fikirlere açık olmayı, öğrenme yeteneği ve bildiklerini sentezleme becerisi verebilirken yoğun kararsızlıklar yaşaması olasıdır. Farklı biçimlerde seyahatler gündeminde olabilir.
 • Venüs ile maddi açıdan refah, güzelli zarafet ve ilişkiler yolluyla gelen fırsatları anlatır. Dolayısıyla üşengeçlik, keyfe ve şöhrete düşkünlük görülebilir.
 • Mars ile birlikte elde etmek istenilenler için mücadele, ilişkide aksaklıklar, spor, sanat ve tasarım alanında beceri ve başarı sağlayabilir.
 • Jüpiter ile kavuşumunda yurt dışı bağlantılı işlerde şanslı olacağı gibi kadınların dâhil olacağı skandallara karışabilir.
 • Satürn ile birlikte bolluk bereket ile sorunlar görülebilirken mimari ve mühendislik alanlarında yetenek verebilir.
 • Uranüs ile birlikte ilişkilerle ilgili kopmalar, sıra dışı bir çevre ve evrensel konulara dair olumlu gelişmeler görülebilir. Kazalara açık etki ile şok edici sonlanmalar yaşanabilir.
 • Neptün ile birlikte adanmışlık, aşk, ilham, mistik bir çevre ve sanatsal alanda yetenkler görülebilirken acı verici kayıplar görülebilir.
 • Plüton ile beraber baskı ve manipüle yoluyla elde etmek, güç ve ruhsal dönüşüme katkı sağlayan ilişkiler görülebilir.

 

Anahtar kelimeler: Evlilikte iyi talih, güzellik, aşk, yetenek, yetenekli eş, görsel sanatlarda başarı, kadında müthiş fiziksel güzellik, parlak bir zekâ, büyük özveri, iyilik, karşısındakileri ezici biçimde bağışlama, sert konumlarla aşırılıklar, yanlış yönlendirilmiş yetenekler

 

Sheratan (03 ̊ 58′ Boğa)

Boğa burcunda Beta Aries takım yılınızdadır Mars ve Satürn doğasında ki sabit yıldız genel olarak şiddet, tehlike, yaralanma, şeytanlık, doğal afetlerle gelen büyük yıkımlar, savaş ve acımasızlık göstergesidir. Bu yıldız bir haritada etkili olduğunda muhakkak iz bırakan olaylardan söz edilecektir. Ay ve Güneş tutulmalarına denk geldiğinde etki şiddeti artar.

 

 • Güneş ile birlikte otoriter, gözü pek ve fiziksel olarak dayanıklı bir yapı sağlar. Kişi kendi bildiği gibi kendi yoluna gitmelidir.
 • Ay ile birlikte duygusal olarak sarsıcı olaylara, kadınlardan gelecek zararlara, merhametsizliğe ve sindirim zorluklarına işaret edebilir.
 • Merkür ile kalıcı öğrenme, eğitim alanında hırs ve rekabete maruz kalmayı anlatabilir.
 • Venüs ile beraber zorba bir partnere, maddi sıkıntılara ve ihanetle sonlanan birlikteliklere işaret edebilir.
 • Mars ile kavuşumda olduğunda kişi maddi konularda engeller ve mücadelelerinin sonunda kayıplar yaşayabilir. Ateşli veya iltihaplı hastalıklar, tireme gibi sağlık sorunları görülebilir.
 • Jüpiter ile şanssızlık, maddi konular için harekete geçme güdüsü ve kalıcı maddi güç, inanç ve fikirlerde tutuculuk ya da baskıcılık görülebilir.
 • Satürn ile kavuşumda olursa aile ile ilgili finansal konularda gecikme ya da kayıp yaşayabilir Uranüs ile birlikte kazalar, depremler ve bencillik görülebilir.
 • Neptün ile beraber acımasızca kurban durumuna düşmeyi, gaddarlığa ve kayıplara neden olabilir.
 • Plüton ile zorba bir karakter, engellenmeler, krizler, önemli cerrahi operasyonlar, fiziksel ya da psikolojik şiddeti anlatabilir.

 

Anahtar kelimeler: Şiddet, yenilgi, kazalar, yaralanmalar, tehlike, onurun yitirilmesi, oyundan alınacak darbeler, aileden kalan mirasın kaybedilmesi, kadersel şanssızlıklar, depremler ve insan ırkının önemli bir bölümünü etkileyen diğer olaylar, kabalık, sertlik, acımasızlık, şiddet.

 

Hamal (07 ̊ 40′ Boğa)

Boğa burcunun Alpha Aries takımyıldızında bulunan sabit yıldız  Mars ve Satürn doğasındadır. Haritasında vurgulu olan kişinin babası ile ilişkisinde problemler, boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar ve şiddet görülebilir. Kötücül kabul edilmiş bir yıldızdır ve yükseklikle ilgili kazalar, sadizm, vahşet, zulüm,  zorbalık, bağımsızlık, dik başlılığı anlatır. Savaş, açlık ve yoksulluktan sonra gelecek kalkınmayı ve iyileşmeyi anlatır.

 • Güneş kavuşumlarında harita sahibine hoş ve çekici bir dış görünüş sağlarken, karşı cinsle kurduğu ilişkilerde ya da maddi konularda sorunlara neden olabilir.
 • Ay ile birlikte anneden gelen zulüm, özgür ruh, kural tanımazlık, kendi arzu ve isteklerine düşkünlük, sadist ruh, merhamet yoksunluğu, kadın şiddeti görülebilir.
 • Merkür ile irtibatlarında kararlılık, zihinsel yavaşlık, karamsar düşünen ve olayların genelde olumsuz yanını görme eğilimi görülür, iletişimde baskınlık ve benmerkezcilik görülebilir.
 • Venüs ile kavuşumunda ise kişiye tutku ve keyfine kolaylıkla yenilebilen bir yapı kazandırabilir.
 • Mars ile beraber fiziksel gücün vurgulandığı, yoğun hareketli ve aktif bir enerjiden bahsedilebilir.
 • Jüpiter ile birlikte inançlarında fanatik, baskıcı, ikiyüzlülük, diktatörlük eğilimi görülebilir.
 • Satürn ile birlikte materyalist bir yaklaşımdan, tehlikeli düşme ve yaralanmalar sonucu fiziksel yaralanmalar ve engellenmeler yaşanabilir.
 • Uranüs ile aşırı özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı vurgulanacaktır. Neptün ile birlikte karşı cinsi etki altına alma, bağımlılık geliştiren kötü huylar ve zorbalığın, aldanmanın kurbanı olmakla ilgili gündemler yaşanabilir.
 • Plüton ile vahşilik, zorbalıklar, sadistlik, ölüm ve ölümcül bir yara ile ilgili zorlayıcı gündemler meydana gelebilir. Bunun sonucunda derinlemesine bir değişim yaşanabilir.

 

Anahtar kelimeler:  Şiddet, zulüm, vahşilik, kasıtlı işlenen suçlar, zalimlik,  şifacılık, tiroit hastalıkları, çok güzel soprano ses, sesin kaybedilmesi, boyun fıtıkları, acımasız bir baba, devlet ve hukuki işlerde şanssızlık, iftira.

 

Schedir (Schedir, Schedar) (07 ̊ 48′ Boğa)

Boğa burcunun Cassiopeia takımyıldızında bulunan Satürn ve Venüs doğasında ki sabit yıldız harita sahibine Astrolojik ve mistik alanda yetenekler ve liderlik vasfı verecektir.

 • Güneş ile birlikte onurlu yaşam ve gururlu karakter yapısına işaret eder.
 • Ay ile birlikte güçlü kadın figürlerin etkisi görülecektir. Feminen bir ruh, saygın ya da kibirli bir anne, kadınlardan gelen faydalar ve dişi gücü anlatır.
 • Merkür ile birlikte sanatsal ve etkili bir üslup, eğitimde baskın kadın karakterler, etkili iletişim yeteneği sağlar. Venüs ile kavuşumunda aşk ve romantik ilişkilerle alakalı hüsran aynı zamanda da kalıcı ilişkiler görülür.
 • Mars ile birlikte itibar için mücadele ve kadınlardan gelen yıkım görülebilir. Jüpiter ile irtibatlarında gösteriş düşkünlüğü, kendi bildiğinde diretme, ahlaki zayıflık ve karamsar bir bakış açısı görülebilir.
 • Satürn ile birlikte baskın, toplum içinde saygınlık, ilişkilerden kaynaklı engellenmeler yaşanabilir.
 • Uranüs ile kavuşumda olduğunda kişiye astrolojik, teknolojik ve soyut konulardaki çalışmalarıyla yükselebilir
 • Neptün kavuşumuyla kişi soyut ve sanatsal konularda derinleşme imkânı bulabilir.
 • Plüton ile beraber skandallar, saygınlığın zedelenmesi, güç takıntısı görülebilir.

Anahtar kelimeler:  Astroloji, mistisizm, yazılı eserler, yazı yeteneği, gazetecilik, kompozitörlük, okültizm çalışmaları, metafizik alanda başarı.

Almach (14 ̊ 15′ Boğa)

Boğa burcunun Gamma Andromeda takımyıldızında bulunan sabit yıldız haritasında belirgin olarak etkisi görülen kişiye itibar, sanatsal yetenek eğlenceli bir mizaç kazandırırken kişi değişimlere ve yeniliğe açık bir karakter olacaktır. Şans, popülerlik ve yükselme verecektir. Zincirli prensesinin sol ayağını temsil eder. Olumsuz bir sabit yıldız değildir, ancak sert etkileşimde ayak sorunları, asılma, boğulma, fiziksel engel ile ilgilidir

 

 • Güneş ile birlikte toplu içinde sevilme, itibar ve şanslı bir karakter yapısı kazandırır. Ay ile birlikte iyimser ruh hali, popülerlik ve zenginlik arzusu, kadınlardan doğan fırsatlar görülebilir.
 • Merkür hitabet yeteneği, iletişim ve eğitim alanında yetenekler verecektir.
 • Venüs ile kavuşumda olduğunda kişi ilişkiler alanında şans, popülerlik, sağlar.
 • Mars ile birlikte şanssızlık, spor alanında başarı ve tanınma verebilir.
 • Jüpiter ile kavuşum görüldüğünde kişiye maddi konfor ve gayrimenkul alanında yüksek başarılar vaat eder.
 • Satürn kariyer ve mesleki alanda alanında yüksek başarılar verecektir. Uranüs ile kendi kazanımlarını ve tanınırlığını evrensel amaçlar için kullanmayı ve sanatla estetiği birleştirmeyi anlatır.
 • Neptün ile itibarının kurbanı olmak, sanatsal alanda etkili olmak, soyut konularda başarı verebilir.
 • Plüton ile birlikte şanssızlıklar, verimsizlik, kötü şöhret, itibarsızlık, güç ve zenginlik takıntısı ve derin dönüşümden sonra gelen fırsatlar olarak görülür.

 

Anahtar kelimeler: Sevgi, aşk ve para konularında başarı, artistik kabiliyet popülerlik, sıcaklık, uyumluluk, zenginlik, emlak ve arsada para kazana, güzel seyahatler,

 

Menkar (14 ̊ 19′ Boğa)

Boğa burcunun Alpha Cetus takımyıldızında bulunan yıldız Satürn doğasındadır. Bu sabit yıldız astrolojik açıdan kolektifin bilinçaltını temsil eder.  Hem olumlu hem de olumsuz kabul edilen kişinin kontrolü dışında bir etki yaratan sabit yıldızlardandır. Harita sahibi eğer sert etkiler alıyorsa bu yıldızın olumsuz etkilerini yaşar. Yıkımları, felaketleri, toplum içinde itibar kaybı Şanssızlıklar, hastalıklar ve kayıplarla ilgilidir.

 • Güneş ile kavuşumunda itibarsızlık görülebilir.
 • Ay ile birlikte kötü çocukluk dönemi, anneyle ilgili sağlık sorunları, ruhsal problemler veya şanssız hissetme görülebilir.
 • Merkür ile beraber karışık zihin yapısını, kendi fikirlerinin kurbanı olması ya da iletişim engellerini anlatabilir.
 • Venüs ile birlikte partner veya kurduğu ilişkiler dolayısıyla yıkımlar yaşayan, obezite sorunları, anlamına gelir. Mars ile birlikte ateşli hastalıklar, kazalar, kayıplar, şiddetli ölüm ve yangınlar görülebilir.
 • Jüpiter ile kavuşumunda yoksulluk, kıtlık bilinci, inançlar yüzünden ağır yargılanma ya da kurban edilme olarak görülebilir.
 • Satürn ile birlikte melankoli, Uranüs ile beraber aktif zihin yapısı, teknik yetenekler, kazalara açık etki olarak görülür.
 • Neptün ile beraberken suikastları, boğulma tehlikeleri, kolektife kendini adanmışlık, bu yolda verilen kayıpları anlatır. Plüton ile beraber kontrolsüz tutku, yoğun takıntı sonucu kazalar, maddi manevi yıkımlar anlamına gelir.

Anahtar kelimeler: Hastalıklar ve tarımsal başarısızlıklar, berbat işler, rezillikler, mal kaybı, hayvanların neden olduğu zararlar, boğaz enfeksiyonları, ahlâk dışı olaylar.

 

Zaurak  (23 ̊ 52′ Boğa )

Boğa burcunun Gamma Eridanus  takımyıldızında bulunan sabit yıldız Satürn doğasındadır. Aşırı ciddiyet, dram, ölüm korkusu ve depresyon eğilimi işaretidir. Aynı zamanda şiddetli kanamalar, ani çöküşler ve zehirlenmeler gözlemlenebilir.

 • Güneş ile kavuşumda olduğunda içe kapanık ve depresif bir karakterin habercisidir.
 • Ay ile beraber depresyona eğimli karamsar bir yapı görülecektir.
 • Merkür ile kavuşumlarında çene ve ağızla ilgili sağlık sorunları verebilir.
 • Venüs ile birlikte
 • Mars ile beraber yaralanmalar, kanamalar, uzun süreli ateşli hastalıklar görülebilir.
 • Jüpiter ile kavuşumda iken ani maddi kayıplar ya da ahlaki çöküşler görülebilir.
 • Satürn ile acımasızlık, despotluk sonrası yaşanan dramı anlatabilir.
 • Uranüs ile ani ölüm, şiddetli kazalar veya yararlanmalar görülebilir.
 • Neptün ile birlikte deniz kazaları, hayatı aşırı ciddiye alma eğilimi, aldanmaların yaşanması anlamına gelebilir.
 • Plüton derin araştırma güdüsü ve bunun sonunda gelen zorluklar olarak değerlendirilir.

 

Anahtar kelimeler: Melankoli, ölüm korkusu, intihara eğilim, panik ataklar, şiddetli burun kanamaları, burun kırılması, hayatın sürpriz şekilde kötüye doğru değişmesi, zehirlenmelere açıklık, depresif kişilik yapısı.

 

Capulus (24 ̊ 12′ Boğa )

Boğa burcunun M34 Perseus takımyıldızında bulunan  sabit yıldız Mars ve Merkür doğasındadır.  Manipüle etmeyi, kaba kuvveti ve keskinliği ifade eden Capulus gökyüzünün en zor yıldızlarından biri olarak bilinir ve cinayet veya infazla ilişkilendirilir.

 • Güneş ile beraber fiziksel ve zihinsel olarak güçlü olduğu kadar girişken bir yapı verecektir.
 • Ay ile beraber erken yaşta ölümle yüzleşme ya da anne kaybı görülebilir.
 • Merkür ile birlikte odaklanma yeteneği, gizemli alanlara karşı derin bir merak ve düşüncesizce hareket etme hali gözlemlenecektir. Yalana başvurup gereksiz maceralara atılarak tehlikeli durumların içine girebilir.
 • Venüs ile birlikte cinsel cazibe, ilişki içinde zorbalık, şiddet ya da mağduriyet görülebilir.
 • Mars ile kavuşumlarında fiziksel yaralanmalar sonucu gelen ani ölüm, fiziksel güç ve dayanıklılık, savunma sporlarında ve askeri alanda yetenek sağlayacaktır.
 • Jüpiter ile haksız yargılanma, infaz, inanç kurbanı, kendi görüşlerinde baskın olmayı anlatır.
 • Uranüs ile kavuşumda olduğunda kesici aletlerle gelebilecek kazalara ve yaralanmalara açık hale gelmeyi anlatabilir.
 • Neptün ile birlikte kolektif adına kendini feda etme durumu, suikastlarla ilişkilendirilmiştir.
 • Plüton ile beraber şiddetli ölüm, güç tutkusu, korkusuzluk, ölümüne tutku, ölümle ilgili yoğun gündemler görülebilir.

Anahtar kelimeler: Genel olarak körlük veya görmede kusur, iyi ya da kötü için odaklanan eril enerji, sertlik, acımasızlık, cinsel enerji, olağanüstü meteorolojik olaylar.

 

Algol (26 ̊ 10′ Boğa)

Boğa burcunun Beta Perseus takımyıldızında bulunan yıldız Satürn ve Jüpiter özelliklerini yansıtır. Gökyüzünün en zorlu ve kötücül sabit yıldızı olarak tanımlanmıştır. Yıldızın Arapça anlamı ‘Şeytan’dır. Bazı astrologlara göre Algol, gökyüzünün giyotini olarak adlandırılmıştır.  Genellikle boyun ve boğaz bölgesi problemleri, bela, uğursuzluk, vahşet, cinayetler, boyun vurulmaları, idam ve ameliyatlarla ilişkilendirilmiştir. Herhangi bir sebeple şiddet ve zorbalıkla karşılaşabilir. Kadim astrologlar en dikkat çekici yıldızlardan biri olduğunu söylemişlerdir. Bazılarına göre dereceye kadar uzak orb aralıklarında dahi etkili olduğu kanısındaydı.  Haritada tepe noktasındaysa kişinin yaşamı cinayetle son bulabilir.

 • Güneş ile kavuşumunda şiddetli hastalık, ölüm görülebilir.
 • Ay ile birlikte olduğunda yoğun duygusal çalkantılar ve abartılara işaret eder.
 • Merkür ile kavuşumlarında boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar, takıntılı fikirler, eğitime dair sorunlar görülebilir.
 • Venüs ile birlikte olduğunda feminen bir yapı, dişi enerji yüksekliği, ilişki içinde zorluklar olarak kabul edilebilir.
 • Mars ile gözü peklik, korkusuzluk, yoğun öfke ve zorbalığa işaret eder.
 • Jüpiter ile kavuşumunda olumlu açılar altında olduğuna kişiye metanet, derin inanç ve mesleki başarılar verecektir.
 • Satürn ile kavuşumlarında liderlik vasfı, amaca odaklanma ve başarma güdüsü olarak değerlendirilir. Eğer sert etkiler altındaysa kişi kaba ve acımasız bir yapıya bürünebilir.
 • Uranüs ile birlikte elektrikle ilgili kaza ve yaralanmalar, aktif yoğun zihinsel yapı, ani ölümler görülebilir.
 • Neptün ile beraber vahşete kurban gitme, sanat tutkusu ve derin ruhsallık verebilir.
 • Plüton ile birlikte istediğini almak, zorbalık, derin duygusal dönüşümler, tutkunun peşinden gitmek, derin korkularla yüzleşmek, ölümle ilgili şiddetli ve acı deneyimler olarak görülür.

Anahtar kelimeler: Şiddet, kötü talih, kafa bölgesi sorunları, boğulma, ateş, sanat, müzik, krizler, boğaz hastalıkları, boyun yaralanmaları, boğulma, boynun vurulması, gırtlak ve boyun bölgesinde şiddet tehlikesi, apandisit ameliyatları, troid operasyonları, öldürülme ve bir cinayete kurban gitme, aydınlıkta ise,  boğazından olmak zorunda kalacağı bir operasyon (bademcik, troid, geniz eti gibi)

Daha detaylı anlatımı için tıklayınız

Pleiades (29 ̊ 58′ Boğa)

Boğa burcunun Taurus takım yılınızda bulunan sabit yıldız Ay ve Jüpiter doğasındadır.

 • Güneş ve Mars ile kavuşum gösterdiğinde sert etkiler atındaysa özellikle baş ve boyun bölgesinde yaralanmalara neden olabilir.
 • Ay ile kavuşumunda kadınlardan gelen şiddet, derin arzular olarak görülür.
 • Merkür ile kavuşumunda eğer sert etkiler altındaysa kişi hayal kırıklıkları, ilişkilerde kayıplara neden olabilir.
 • Venüs ile güçlü feminenlik, ilişiklerde ve maddi konularda körlük Jüpiter ile kavuşumda olduğunda aldanmalar, sadakatsizlik, eğitim ve hukuksal konularda sorunlarla karşılaşacaktır
 • Satürn ile birlikte hapis, zorbalık ve cinsel engellenmeler olarak düşünülebilir.
 • Uranüs ile birlikte zihinsel tıkamalar, kaza ya da yaralanma verebilir.
 • Neptün ile birlikte gerçeklerin göz ardı edilmesi ya d saklanması olarak düşünülebilir.
 • Plüton ile güçlü cinsel dürtüler, cinsel taciz ve gerçek duygu ve korkulardan kaçış olarak değerlendirilebilir.

 

Anahtar kelimeler:  Eşcinsellik, dişinin gücü, aykırı bir cinsel anlayış, körlük, şiddet ve hapis, görme sorunları,