Chiron hakkında daha genel bilgi almak için öncelikle Chiron sayfamızı okumanızı öneriririz.

Chiron’un bulunduğu evler

CHIRON BİRİNCİ EVDE

Haritada Chrion birinci evdeyse eğer kişi hayata katılmak ve hayattan keyif almakla ilgili problemler yaşar. Kendini fiziksel ve ruhsal açıdan yetersiz hissedebilir. Kimi zaman bu yerleşim bedensel aksaklıklar olarak da karşımıza çıkabilir. Kişi bu yerleşimde hayata karşı isteksiz, ürkek ve kırılgan hissedebilir. Zor doğum, doğuştan gelen fiziksel aksaklıklar veya hastalıklar gibi doğum esnasında bir takım problemler yaşamış olabilir. Bu yerleşimde kişi çevresi ve sevenleri ne kadar kalabalık olursa olsun yalnız ve hayattan kopmuş duygusuna kapılabilir. Kendini istediği biçimde ortaya koyamaz. Kişiliğini yansıtırken farklı veya hiç olmadığı biri gibi gösterebilir. Karakterini ortaya koymaktan korkar. Kendini iyileştirme çabasıyla öğrendikleri onu yetenekli bir öğretmen haline getirmiştir. Başkalarını iyileştirici yanı kuvvetlidir.

CHIRON İKİNCİ EVDE

Haritada Chiron ikinci evdeyse kişi kazançlar ve finansal konularla alakalı problemler yaşayabilir. Kazandıklarını benimsemek ve maddi değerlerinin farkında olmakla alakalı bir takım aksaklıklar yaşayabilir. Finansal kaynaklarını yönetmek veya değerlendirmek konusunda başarısızlıklarla karşılaşabilir. Kişi sahip olmak ve para kazanmakla ilgili gereksiz korkular yaşayabilir. Kendi değerleri uğruna risk almak konusunda çekimserdir. Dolayısıyla para konusunda aşırı tutucu olabilir. Kendi değerlerinin farkında olmayabilir. Ne kadar maddi kazanç elde ederse etsin tatminsizlik yaşayabilir. Bu yerleşimde kişi neye sahip olursa olsun devamlı bir güvensizlik hissi içinde olabilir.

CHIRON ÜÇÜNCÜ EVDE

Haritada Chrion üçüncü evdeyse kişi hayatında kardeşlerle, iletişimle ve zihinsel faaliyetlerle alakalı aksaklıklar yaşayabilir. Okuma, yazma ve el becerileriyle ilgili ilköğrenim yıllarında sorun yaşayabilir. Yakın çevresi tarafından maddi manevi zarar görmüş olabilir. Bu yerleşim kişiye el, kol ve parmaklarla alakalı fiziksel aksaklıklar da verebilir. İletişim konusunda kendini yetersiz hissettiğinden başkalarının kendisini dinlemediği düşüncesine kapılabilir. Kardeşleri veya yakın çevresine dair duygusal ya da fiziksel bir kayıp yaşayabilir. Kardeşlerine veya yakın çevreye aşırı düşkün olabilir. Trafik, arabalar ve iletişim araçlarına dair problemli gündemleri olabilir. Kendini ifade etme konusunda yetersiz hissedebilir ya da bu durumu takıntı haline getirebilir.

CHIRON DÖRDÜNCÜ EVDE

Haritada Chiron dördüncü evdeyse kişi hayatında aile, aile kökleri veya ev ile ilgili konularda sorunlar yaşayabilir. Her durum ve koşulda kendisini ailesinden dışlanmış hissedebilir. Yaşadığı yere ve köklerine ait hissetmeyebilir. Ebeveynlerinden kayıp vermiş ya da onlardan duygusal olarak yara almış olabilir. genelde bu yerleşime sahip bir kişi ailesinden kopuk ya da ayrı yetişmiş bir bireydir. Bu yerleşim aynı zamanda kişinin gayrimenkul konularında da maddi veya manevi olarak sorun yaşamasına neden olabilir. Kişi kendi ailesini kurmakta ya da kurduğu aileyi ayakta tutmakta zorlanabilir. Evde veya ailesinin yanında huzursuz ve dışlanmış hissedebilir. Kişi ev hayatından keyif alamadığı için ev dışında aşırı zaman geçirme eğiliminde olabilir. Kişinin babasının kronik bir hastalığı olabilir.

CHIRON BEŞİNCİ EVDE

Haritada Chiron beşinci evde olduğunda kişi aşk, yaratıcılık ve çocuklarla alakalı gündemlerde sorunlar yaşayabilir. Yaşamdan zevk almayan veya eğlenemeyen bir karakter olabilir. Çocuklarıyla alakalı duygusal ya da fiziksel kayıp yaşamış olabilir. Aşktan ve sanattan yana kendini şanssız hissedebilir. Bazen bu yerleşim karşımıza çocuklara aşırı düşkün bir karakter çıkartabilir. Romantik ilişkilerde ya da aşkta tatminsizlik yaşayabilir. Aynı zamanda da partneri için yetersiz olduğu duygusuna kapılabilir. Kişi şans oyunları, borsa veya sporla ilgili bir takım talihsizlikler ya da kayıplarla karşılaşabilir. Kişi ne yaşarsa yaşasın özel olduğu duygusuna erişemeyebilir. Sanatsal konularda tıkanıklıklar görülebilir. Yaratıcılığını ortaya koyarken sorunlar yaşayabilir ya da yaratıcı yönlerini fark etmeyebilir. Tanınır ve bilinir olmaktan çekinebilir. Risk almaktan korkabilir.

CHIRON ALTINCI EVDE

Haritada Chiron altıncı evde kişiye sağlık ve hizmet alanına dair sorunlar yaşaması olasıdır. Kişi bedenini sık sık kontrol edecektir. Günlük rutinlerden rahatsız olan ya da rutinleşmiş sorumluluklardan kaçan bir karakter olabilir. Tıp ve sağlıkla alakalı konularda eksiklikler yaşayabilir. Diyet, egzersiz, sağlık veya alternatif tıp alanında takıntılı tutumlar gerçekleştirebilir. Kişi ya aşırı kontrolcü ya da kontrolsüz bir yapıda olabilir. Kişi günlük işlerde aksaklıklarla karşılaşabilir. Sağlık konusunda yoğun endişeler yaşayabilir. Etrafına karşı verici veya hizmetkâr davranışlarda bulunabilir. Kaygılarını bastırmak için psikolojik olarak kendini sağlıklı yaşama veya temizliğe adayabilir. Dolayısıyla farketmeden içten içe kontrol altında tutma durumundan hoşnut olabilir. Çalışanlarından veya gerekli kimselerden aldığı hizmetin yetersiz olduğunu düşünebilir. Kişi detay gerektiren, analitik ve mantıksal konularda kopukluklar yaşayabilir. Temizliği veya düzeni takıntı haline getirebilir. Yaşamında düzen getirmek istediği alanlarda ne yaparsa yapsın istediği düzeni sağlayamadığı hissine kapılabilir.

CHIRON YEDİNCİ EVDE

Haritada Chiron yedinci evdeyse kişi iş ortakları, eş veya evliliğe dair problemler yaşayabilir. Evliliğinden keyif alamayabilir ya da evlilik içerisinde kendisini yetersiz hissedebilir. Evliliğinde, iş ilişkilerinde ve ortak iş yapılan konularda adil olmayan durumlarla karşılaşabilir. Kişinin eşinden yana maddi veya manevi yaraları olabilir. Birlik olma bilincinden uzak adalet ve ilişkiler konusunda takıntılı bir karakter olabilir. İkili ilişkilerini ve evliliğini dengeye getirmek konusunda başarısızlıklar yaşayabilir. Fiziksel veya ruhsal olarak denge problemleri yaşayabilir. Abartılı bir biçimde partner arayışına girebilir ya da tam tersi ilişkilerden kaçarak yalnız kalma eğilimi gösterebilir. İş ilişkilerinde ya da evlilikte karşı tarafa gereğinden fazla fedakâr ve öğretici tutumlar içinde olabilir. Fakat bu durum fark etmeden kendisine zarar verecektir. Eş veya iş ortağını kaybedebilir. Hukuksal meselelerde maddi manevi kayıp verebilir. Öğretmen veya hukuk alanında çalışan bir eş seçmek isteyecektir. Kişi iyi bir evlilik danışmanı veya avukat olabilir.

CHIRON SEKİZİNCİ EVDE

Haritada sekizinci evdeki Chiron yerleşiminin etkisi kişinin hayatında görünür biçimde olmayabilir. Derinlerde yaşadığı bir yara halinde olup fark edilmesi zaman alabilir. Kişinin derin korku, takıntı ve kaygıları olabilir. Kişi doğum esnasında veya küçük yaşlarda ölümle karşılaşabilir. Kendini kayıplara ve ölüme karşı devamlı korumak ihtiyacıyla aşırı kontrolcü bir yaşam biçimi benimseyebilir. Ölümde ve ölüm ötesi konulara aşırı takıntılı ya da ürkek yaklaşabilir. Başkalarının maddi kaynakları yani miras, nafaka, sigorta ile ilgili maddi manevi yaralar almış olabilir. Başka birinin veya eşinin maddi kaynaklarına bağlı hale gelebilir. Para konusunda destek almak istemez. Finansal konulara karşı çekimserdir. Hayati risk taşıyan fiziksel bir rahatsızlığı olabilir. Hayatında kişisel değişim ve dönüşümüne neden olan krizlerle karşılaştığında hayattan kopabilir. Hatta ileri durumlarda kişi intihara meyledebilir. Derin duygularının ve sezgilerini fark etmeyebilir. Gizemli, mistik ve derin psikolojik konulara karşı kaygılar taşıyabilir. Cinsellikle ve ameliyatlarla alakalı zorluklar, korkular veya derin yaraları olabilir.

CHIRON DOKUZUNCU EVDE

Haritada Chrion dokuzuncu evdeyse kişi inançları ve yurt dışı ile bağlantılı konulardan maddi ya da manevi olarak yaralanmış olabilir. Akademik eğitim alanında sorularla karşılaşmış olabilir. Karamsar bir bakış açısına sahip olabilir ve talihsiz hissedebilir. İstedikleri gerçekleşmediğinde cezalandırıldığını düşünebilir. Geniş ve özgür bir bakış açısı yoktur. İyimser ve inançlı olmayı küçümseyebilir. İnançlar konusunda uç noktaları yaşaması olasıdır. Ya fanatiklik derecesinde inandığı değerlere bağlı ya da inançsız olabilir. İnançları ve öğrendiklerini çarpıtabilir. Öğrendiklerini aktarırken bir takım zorluklar yaşayabilir. Seyahat etmekten zevk almayabilir ya da bu konuda zorluklarla karşılaşabilir. Kişi yaşamın olumlu ve keyifli yanlarını duyumsamakta zorlanabilir. Yabancı dil öğrenmek istemez ya da bu konuda sorunlarla karşılaşabilir. Keşif ve merak duygusunu dengelemekte sorunlar yaşayabilir.

CHIRON ONUNCU EVDE

Haritada Chiron onuncu ev yerleşimindeyse kişi yaşamda kariyer ve toplum içindeki yeri ile alakalı derin yaralar alabilir. Bu yerleşimde kişi hedeflerini ortaya koymakta veya belirlediği standartlara erişmekte zorlanabilir. Kariyerinde nasıl ilerleyeceğini tanımlayamıyor olabilir. Kişi kendini toplum önünde ortaya koymakla alakalı derin bir korku ve kaygı içinde olabilir. Kendine uygun olmayan, işlevsiz hedefler belirleyip zaman ya da statü kaybedebilir. Sorumluluklar konusunda aşırıya giderek yaşamın keyifli yanlarını kaçırabilir. Kendi gücünü ve yeteneklerini fark edemiyor olabilir. Prestijinin ve mesleki değerlerinin farkında olmayabilir veya kendi başarısının hakkını veremeyebilir. Bunun sonucunda da maddi veya manevi zarara uğrayacaktır. Kimi zaman bu yerleşim kişiye başarısızlık korkusu verir. Bu durum kişiyi mesleki alanda ya da hedefleri konusunda atıl bırakır ve hayatta ilerlemesini engeller. Aile büyüklerinden veya ebeveynlerden biri kayıp olabilir. Kişinin ailesi veya farklı otorite figürleri kariyerinde kendisini ortaya koyması konusunda engel teşkil etmiş olabilir. Bu yerleşime sahip kişiler sağlık alanında başarılı olacaktır.

CHIRON ON BİRİNCİ EVDE

Haritada Chiron on birinci eve yerleştiğinde kişi bireyselliğini ve özgürlük alanını tanımlayamıyor olabilir. Uzak arkadaş gruplarından ve sosyal çevresinden maddi manevi yaralı olabilir. Problemli arkadaş çevresi dolayısıyla yalnızlığa eğilim gösterebilir. Toplumsal değerlerin bilincinde olmadığı için sosyal haklarının farkında olmayabilir. Bu yerleşimde kişi sosyalleşmekle ve arkadaş edinmekle alakalı zorluklarla karşılaşabilir. Savunduğu fikirleri özgür bir biçimde ortaya koyamıyor olabilir. Geleceğe dair umutsuz ve kaygı dolu fikirleri olabilir. Fikir akımlarının etkisinde kalmaktan korktuğu için asosyal bir karakter geliştirmiş olabilir. Kalabalık gruplar içinde kaygılı, huzursuz ya da izole hissedebilir. Bu yerleşime sahip kişiler insanları belirli bir amaç doğrultusunda bir araya toplayarak sorunlara çözüm getirmekte yeteneklidirler. Yaş aldıkça arkadaş gruplarına öğütler veren bir karakter haline gelebilir.

CHIRON ON İKİNCİ EVDE

Haritada Chiron on ikinci ev yerleşimi kişinin hayatında somut ve kolay fark edilebilir bir etki yaratmayacaktır. Ancak derin farkındalıkla kişi bu etkileri teşhis edebilir. Kişi sanatsal ve romantik konularda tıkanıklıklar yaşayabilir. Duygusal yaraları çok derinlerdedir ve Chiron’un etkilerini kendi üzerinde teşhis etmesi zaman alabilir. Mistik konulardan, hayal kırıklığına uğramaktan, gizemli alanlardan ve sırlardan korkabilir. Ya hiç rüya görmez ya da derin bir rüya akışı olacaktır. Ruhsal ve psikolojik konulara yaklaşımı çekimserdir. Metafizik ve soyut konulara aşırı ilgi duyabilir. Gizli düşmanlıklardan kaynaklı maddi manevi zarara uğramış olabilir. Sevdiklerine karşı aşırı fedakâr olma eğilimi gösterir. Fedakârlıkları sonucunda duygusal yaralar almış olabilir. Kişi kendini devamlı olarak güçsüz ve bitkin hissedebilir. En ufak bir sorundan sonra hemen paniğe ve korkuya kapılabilir. Ruhsal ve duygusal olarak dirençli değildir. Etrafındaki yardıma muhtaç kesimlere yardım ederken ailesinin ve yakın çevresinin ihtiyaçlarını ihmal edebilir. Kişi öz benliğinin farkında olmayabilir bunun sonucunda da değersiz hissedebilir. Aldanma ve aldatılmayla alakalı derin korku ve kaygı içinde olabilir. Bundan dolayı romantik ilişkilere yaklaşımı çekimserdir.

 

Gezegenler Burçlarda ve Evlerde